Posts in Fannish Communities

Ang OTW at COVID-19

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay pinapaktabo ng mga boluntaryo mula sa iba’t ibang panig ng mundo. Ginagawa namin ang trabahong ito mula sa aming mga bahay, silid-aklatan at mga coffee shop, at sa tuwing nagkakaroon kami ng libreng oras sa iba pa naming trabaho. Nangangahulugan lamang na sa pagdami ng aming mga boluntaryo na kinailangan magtrabaho mula sa bahay dulot ng pandemyang COVID-19, hindi maapektuhan ang paraan ng aming pagtatrabaho, kundi ang oras ng pagtupad sa aming ipinangako. Ang iba sa amin ay kinailangang gumugol ng dagdag na oras sa OTW at magtatapos ng mas maraming gawain sa inaasahan. Ang iba ay… Read more