Posts in Fanfiction

Elysejský klíč Chuyển Về AO3

Kho tàng fanfic và fanart Harry Potter Elysejský klíč đang trong quá trình nhập liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm tại Elysejský klíč Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Elysejský klíč là một kho tàng fanfic do Alice O’Really, tác giả của fanfic cùng tên, tạo vào 2010 và tiếp tục duy trì đến ngày nay. Elysejský klíč đang được… Read more

Kho tàng Smoochies chuyển về AO3

Kho tàng fanfic và fanart đa fandom Smoochies, sẽ được nhập liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm lưu trữ tại Smoochies Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Smoochies là trang web dành riêng cho các tác phẩm fan thuộc thể loại bishounen, shounen-ai và yaoi, hoạt động từ cuối năm 1997 đến đầu năm 2003. Trong suốt thời gian hoạt… Read more

The Weir/McKay Fanfiction Archive chuyển về AO3

Weir/McKay Fanfiction Archive (Kho tàng Fanfic Weir/McKay), kho tàng lưu trữ các fanfic về loạt phim Stargate Atlantis, đang được nhập vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm tại Kho tàng Fanfic Weir/McKay Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Kho tàng Fanfic Weir/McKay là kho fanfic về loạt phim Stargate Atlantis, do Purpleyin sáng lập và quản lý với sự hỗ trợ… Read more

Viggorli Secret Santa chuyển về AO3

Một loạt tác phẩm từng tham gia Viggorli Secret Santa, sự kiện trao đổi fanfic về người thật thể loại nam/nam xoay quanh cặp đôi Viggo Mortensen/Orlando Bloom của fandom Lord of the Rings (Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn) đang trong quá trình nhập dữ liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm tham gia Viggorli Secret Santa Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích… Read more

Kho tàng What Makes the Desert Beautiful sáp nhập vào AO3

Kho tàng What Makes the Desert Beautiful (nickandgreg.net) của fandom CSI: Crime Scene Investigation (Điều tra hiện trường vụ án) sẽ được sáp nhập vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có/lưu trữ tác phẩm tại Kho tàng What Makes The Desert Beautiful Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Kho tàng What Makes The Desert Beautiful (Vẻ đẹp của Sa mạc – WMTDB) dành cho… Read more