Posts in Fanfiction

Diễn đàn The 9 chuyển về AO3

Diễn đàn The 9, một bảng tin cho các fan của bộ phim “9”, đang sáp nhập các tác phẩm vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có/lưu trữ tác phẩm tại Diễn đàn The 9 Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Cộng đồng fan nhỏ nhưng khăng khít của bộ phim “9” bắt đầu sáng tác và tổng hợp các tác phẩm về bộ… Read more

Slashknot chuyển về AO3

Cộng đồng LiveJournal chuyên sáng tác truyện slash (nam/nam) và fanart về (ban nhạc) Slipknot mang tên Slashknot đang trong quá trình nhập dữ liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài báo bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Ảnh hưởng của việc nhập liệu đến các tác giả có tác phẩm tại Slashknot Bạn nên làm gì nếu có bất kỳ thắc mắc nào Giải thích bối cảnh Cộng đồng Slashknot chuyển về AO3 nhằm đáp ứng mục đích lưu trữ và mang các tác phẩm của cộng đồng đến nhiều người… Read more