Posts in Fanfiction

My Mongoose kommer till AO3

My Mongoose, ett ezine-arkiv för fanfiction och fankonst om Sentinel, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har/hade verk på My Mongoose Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor

HarryPotterFanfiction.com flyttar till AO3

HarryPotterFanfiction.com, ett arkiv för Harry Potter fanfiction, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som haft verk på HarryPotterFanfiction.com Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor

The Kirk/Spock Fanfiction Archive kommer till AO3

The Kirk/Spock Fanfiction Archive, ett arkiv för Star Trek fanfiction med fokus på relationen mellan Kirk och Spock, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har/hade verk på The Kirk/Spock Fanfiction Archive Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor Bakgrundsinformation The Kirk/Spock Fanfiction Archive byggde på mjukvaruplattformen eFiction, som inte har uppdaterats sedan 2005. Till den nuvarande versionen finns ingen support, den stöds inte av utvecklaren, och sajten är konstant utsatt för säkerhetsattacker. Moderatorn för arkivet kände att AO3 erbjöd den bästa vägen framåt… Read more

Weaver of Dreams and Land of Dreams kommer till AO3

Weaver of Dreams och Land of Dreams, båda fanfiction-arkiv tillägnade Oded Fehr, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har verk på Weaver of Dreams och Land of Dreams Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor

Thin Line och The Snape/Weasley Archive kommer till AO3

Thin Line och The Snape/Weasley Archive, två arkiv för fanfiction och fankonst om Harry Potter håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som hade verk på Thin Line och The Snape/Weasley Archive Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor