Posts in Fanfiction

Slashknot flyttar till AO3

Slashknot, en gemenskap från LiveJournal med fokus på slash fanfiction och fanart för bandet Slipknot, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har verk på Slashknot Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor Bakgrundsinformation Slashknot-gemenskapen importeras för arkiveringens skull, och för att fler personer ska få åtkomst till verken. Arkivarien känner att AO3:s användarvillkor är bättre anpassade för innehållet än LiveJournals. Syftet med Online Archive Rescue Project (Räddningsprojektet för onlinearkiv) hos Open Doors (Öppna dörrar) är att hjälpa andra arkivs moderatorer att införliva verk… Read more

Pony Fiction Archive flyttar till AO3

Pony Fiction Archive, ett arkiv för fanfiction om My Little Pony, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har verk på Pony Fiction Archive Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor Bakgrundsinformation Pony Fiction Archive var det första fanfictionarkivet för My Little Pony: Friendship Is Magic och innehåller verk som inte finns tillgängliga någon annanstans från fandomens tidigaste dagar. PFAs mål har alltid varit att hålla dessa verk tillgängliga för framtida läsare, men på grund av hur webbstandarden utvecklas så kommer PFA så småningom… Read more

WWFSML flyttar till AO3

WWFSML, ett fanfiktionarkiv för slash om proffsbrottning, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som haft verk på WWFSML Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor Bakgrundsinformation WWFSML var en mejllista som stängdes 2020 i samband med att Yahoo Groups stängdes ned. Moderatorn, Missy, hörde av sig till Open Doors (Öppna dörrar) för att bevara de berättelser som publicerats i gruppen. Syftet med the Open Doors Committee’s Online Archive Rescue Project (Kommittén för Öppna dörrars Räddningsprojekt för onlinearkiv) är att hjälpa andra arkivs moderatorer att… Read more

Animators Inc., även känd som Anita Blake Puddu’s Site, flyttar till AO3

Animators Inc., ett fanfiction-arkiv för Anita Blake: Vampire Hunter, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som hade verk på Animators Inc. Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor Bakgrundsinformation Animators Inc. / Anita Blake Puddu’s Site öppnades 2007 av Puddu och var den största italienska gemenskapen om Anita Blake. Den gamla hemsidan har nu varit stängd i några år (sen 2015), och efter mycket “Vore det inte underbart om vår fantastiska fanfiction fortfarande fanns på internet?” bestämde sig dess medlemmar till sist för att… Read more

My Mongoose kommer till AO3

My Mongoose, ett ezine-arkiv för fanfiction och fankonst om Sentinel, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har/hade verk på My Mongoose Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor