Posts in Fanfiction

माझं मुंगूस AO3 मध्ये स्थलांतरण करीत आहे

माझं मुंगूस, एक सेंटीनेल रसिक कार्य आणि रसिक कला इ-मासिक संकलन संग्रह, Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वत:चा संग्रह) मध्ये स्थलांतरण करीत आहोत. या पोस्ट मध्ये: पार्श्वभूमीबद्दल थोडे स्पष्टीकरण ज्या निर्मात्यांची कार्य या माझं मुंगूस इ-मासिक मध्ये आहेत/होती त्यांच्या दृष्टीने याचा अर्थ काय आपल्याला अजूनही प्रश्न असतील तर आपण काय करावे

हॅरी पॅाटर फॅनफिक्शन.कॅाम AO3 मध्ये स्थलांतरण करीत आहे

हॅरी पॅाटर फॅनफिक्शन.कॅाम, एक हॅरी पॅाटर फॅनफिक्शन संग्रह, Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वतःचा संग्रह) वर आयात केला जात आहे. या पोस्ट मध्ये: पार्श्वभुमीबद्दल थोडे स्पष्टीकरण हॅरी पॅाटर फॅनफिक्शन.कॅाम वर कार्य असलेल्या निर्मात्यांसाठी याचा अर्थ काय आपल्याला अजूनही शंका असतील तर काय करावे