Posts in Fanfiction

My Mongoose es trasllada a l’AO3

My Mongoose, un arxiu de magazins digitals de ficció fan i fanart de Sentinel, s’importarà a l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi).  En aquesta entrada: Una petita explicació dels antecedents Què implica això per als creadors/es que tenen o han tingut obres a My Mongoose Ezines I què fer si encara tens més preguntes

HarryPotterFanfiction.com es trasllada a l’AO3

HarryPotterFanfiction.com, un arxiu de fanfiction de Harry Potter, s’importarà a l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi). En aquesta entrada: Una petita explicació dels antecedents Què implica això per als creadors/es que tenen o han tingut obres a HarryPotterFanfiction.com I què fer si encara tens més preguntes

L’Arxiu de ficció fan Kirk/Spock es traslladada l’AO3

L’arxiu de ficció fan Kirk/Spock, un arxiu de ficció fan de Star Trek centrat en la relació entre el Kirk i l’Spock s’importarà a l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi).

Weaver of Dreams i Land of Dreams es traslladen a l’AO3

Weaver of Dreams i Land of Dreams, ambdós arxius de ficció fan d’Oded Fehr, seran importats a l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi). En aquesta entrada: Una petita explicació dels antecedents Què implica això per als creadors/es que tenen obres a Weaver of Dreams i/o Land of Dreams I què fer si encara tens més preguntes

Thin Line i The Snape/Weasley Archive es traslladen a l’AO3

Thin Line i The Snape/Weasley Archive, arxius de ficció fan i fanart de Harry Potter, s’importaran a l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi). En aquesta entrada: Una petita explicació dels antecedents Què implica això per als creadors/es que tenien obres a Thin Line i The Snape/Weasley Archive I què fer si encara tens més preguntes