Posts in Fan Videos

Ngày Quốc tế Các Tác phẩm của Fan 2020 sắp bắt đầu

Lại gần đến cái thời điểm đó trong năm rồi: Ngày hội Tác phẩm của Fan Quốc tế sắp bắt đầu rồi! Chúng tôi sẽ ăn mừng ngày hội vào ngày 15 tháng 2, năm nay rơi vào thứ 7. Năm 2020 cũng đánh dấu năm thứ 6 chúng tôi tổ chức ngày hội hàng năm này, và chúng tôi rất hào hứng để duy trì truyền thống này!