Posts in Elections

Tillkännagivande av kandidater i OTW:s val 2022

Tillkännagivande av kandidater OTW (Organisationen för transformativa verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2022 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn): Heather M Michelle S Natalia G Noémie B Tiffany G Kandidaternas fullständiga, juridiska namn kommer inte att tillkännages till allmänheten om de inte blir utsedda eller valda till styrelsen. E. Anna Szegedi kommer att kliva ner från sin roll i styrelsen på grund av personliga skäl, så det kommer att finnas tre lediga platser i årets val, varav en kommer att sitta i en delperiod på två år. Den kandidat som hamnar på tredje plats kommer att få denna roll. Vi är… Read more

Bli OTW-medlem och rösta i valet 2022!

Det är nästan dags för val! Att vara medlem i OTW (Organisationen för transformativa verk) innebär att du har rösträtt i styrelsevalet. Det hjälper till att påverka hur projekt som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), Fanlore och Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) styrs nu och framöver. I år kommer vårt styrelseval hållas mellan 12 augusti och 15 augusti. (Här hittar du hela tidsplanen för valet 2022). För att få rösta i valet måste du vara medlem i OTW senast klockan 00:00 UTC den 30 juni 2022 (Vilken tid är det för mig?). Det betyder att du… Read more

Tidsplan för 2022 års OTW-val och deadline för medlemskap

OTW:s Valkommitté har nöjet att meddela att 2022 års tidsplan för val till styrelsen har publicerats! Årets val kommer att hållas 12-15 augusti. Detta innebär att sista anmälningsdatum för medarbetare som vill kandidera i valet är 17 juni. Deadline för medlemskap med rösträtt i årets val är som vanligt 30 juni. Om du är intresserad av att rösta, vänligen se till att du har ett aktivt medlemskap senast detta datum. Observera att ditt gåvokvitto kommer att dateras med östamerikansk normaltid (EST) så om din gåva registreras efter 19:59 den 30 juni 2022 på kvittot så har du inte rösträtt. Om du är osäker på ifall… Read more

Resultat för 2021 års OTW-val

Valutskottet vill tacka alla våra kandidater för deras hårda arbete i det här årets val. Därmed har vi glädjen att presentera 2021 års valresultat. Följande kandidater (i alfabetisk ordning) har officiellt valts till styrelsen: E. Anna Szegedi Kari Dayton Dessutom beklagar styrelsen att behöva meddela att Kati Eggert, som valdes förra året, avgår omedelbart från styrelsen av personliga skäl. Vi är tacksamma för Katis tid i styrelsen och tackar henne för hennes arbete och hängivenhet. För att fylla den tomma platsen bjuder styrelsen in den kandidat som kom trea i valet, nämligen Antonius Melisse, att gå med i styrelsen och stå till tjänst under resten… Read more

Tillkännagivande av kandidater i OTW:s val 2021

Tillkännagivande av kandidater OTW (Organisationen för transformativa verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2021 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn): Antonius Melisse E. Anna Szegedi Kari Dayton Laure Dauban Eftersom vi har 2 platser att fylla och 4 kandidater, kommer 2021 års val att konkurrensutsättas – det vill säga OTW:s medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska fylla platserna.