Posts in Elections

Tidsplan för 2022 års OTW-val och deadline för medlemskap

OTW:s Valkommitté har nöjet att meddela att 2022 års tidsplan för val till styrelsen har publicerats! Årets val kommer att hållas 12-15 augusti. Detta innebär att sista anmälningsdatum för medarbetare som vill kandidera i valet är 17 juni. Deadline för medlemskap med rösträtt i årets val är som vanligt 30 juni. Om du är intresserad av att rösta, vänligen se till att du har ett aktivt medlemskap senast detta datum. Observera att ditt gåvokvitto kommer att dateras med östamerikansk normaltid (EST) så om din gåva registreras efter 19:59 den 30 juni 2022 på kvittot så har du inte rösträtt. Om du är osäker på ifall… Read more

Resultat för 2021 års OTW-val

Valutskottet vill tacka alla våra kandidater för deras hårda arbete i det här årets val. Därmed har vi glädjen att presentera 2021 års valresultat. Följande kandidater (i alfabetisk ordning) har officiellt valts till styrelsen: E. Anna Szegedi Kari Dayton Dessutom beklagar styrelsen att behöva meddela att Kati Eggert, som valdes förra året, avgår omedelbart från styrelsen av personliga skäl. Vi är tacksamma för Katis tid i styrelsen och tackar henne för hennes arbete och hängivenhet. För att fylla den tomma platsen bjuder styrelsen in den kandidat som kom trea i valet, nämligen Antonius Melisse, att gå med i styrelsen och stå till tjänst under resten… Read more

Tillkännagivande av kandidater i OTW:s val 2021

Tillkännagivande av kandidater OTW (Organisationen för transformativa verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2021 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn): Antonius Melisse E. Anna Szegedi Kari Dayton Laure Dauban Eftersom vi har 2 platser att fylla och 4 kandidater, kommer 2021 års val att konkurrensutsättas – det vill säga OTW:s medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska fylla platserna.

Bli OTW-medlem och rösta i valet 2021!

Det är nästan dags för val! Att vara medlem i OTW (Organisationen för transformativa verk) innebär att du har rösträtt i styrelsevalet. Det hjälper till att påverka hur projekt som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), Fanlore och Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) styrs nu och framöver. I år kommer vårt styrelseval hållas mellan 13 augusti och 16 augusti. (Här hittar du hela tidsplanen för valet 2021).

Tillkännagivande av kandidater i OTW:s val 2020

Tillkännagivande av kandidater OTW (Organisationen för transformativa verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2020 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn): Alex Tischer Jess White Kati Eggert Nicole Abraham Tyme LaDow Zoë Tucker 26 Juli: Enligt ett tillkännagivande drar Tyme LaDow tillbaka sin kandidatur. Eftersom vi har 3 platser att fylla och 6 kandidater, kommer 2020 års val att konkurrensutsättas – det vill säga OTW:s medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska fylla platserna.