Posts in Elections Committee

הכרזה על המועמדות לבחירות ה-OTW לשנת 2022

הכרזה על המועמדות ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) שמח להכריז על המועמדות לבחירות לשנת 2022 (בסדר אלפביתי, לפי שם פרטי): הת’ר מ. טיפני ג’. מישל ש. נטליה ג. נעמי ב. השנה, לא יפורסמו שמותיהן המלאים של המועמדות אלא אם הן ייבחרו לדירקטוריון. א. אנה שגדי בחרה לסיים את תפקידה בדירקטוריון מסיבות אישיות, לכן בבחירות הקרובות ישנם שלושה מקומות פנויים, כאשר אחד מהם יהיה לפרק זמן מקוצר של שנתיים. המועמדת שתגיע למקום השלישי תאייש תפקיד זה. אנו מודות לאנה על פועלה ועל מסירותה. כיוון שישנם 3 מקומות ו-5 מועמדות, הבחירות לשנת 2022 מוגדרות כבעלות ריבוי מתמודדות – כלומר, חברות ה-OTW יצביעו כדי לקבוע אילו מועמדות ייכנסו… Read more

נתוני הבחירות של ה-OTW לשנת 2020

עם תום בחירות 2020, אנחנו שמחות לחלוק אתכן את נתוני ההצבעה! מספר בעלות זכות ההצבעה בבחירות 2020 היה 13,369. מתוך אלו, 2,858 הצביעו, כלומר 21.4% מתוך פוטנציאל ההצבעה. אחוז ההצבעה נמוך מזה של שנה שעברה, אז עמד על 22.5%. עם זאת, ראינו עליה במספר הקולות, מ-2,234 ל-2,858 – עלייה של 28%.

הודעה על פרישת המועמדת טיים לדאו מהבחירות

החל מתאריך 26 ביולי, המועמדת טיים לדאו (Tyme LaDow) לא משתתפת עוד בבחירות לשנת 2020 לדירקטוריון, מסיבות אישיות. ועדת הבחירות מאחלת לטיים המשך עבודה פורה ומהנה עם OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות). OTW הוא ארגון ללא מטרות רווח, וארגון אב למספר מיזמים; AO3, פאנלור, דלתות פתוחות, TWC והסנגוריה המשפטית של OTW. הארגון מנוהל ונתמך כלכלית על ידי מתנדבות. גלו עוד עלינו באתר של OTW. כדי ללמוד עוד על צוות המתנדבות שתרגמו את הפוסט הזה, עיינו בדף התרגום.

הכרזה על המועמדות לבחירות ה-OTW לשנת 2020

הכרזה על המועמדות ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) שמח להכריז על המועמדות לבחירות לשנת 2020 (בסדר אלפביתי, לפי שם פרטי): אלכס טישר (Alex Tischer) ג’ס וייט (Jess White) זואי טאקר (Zoë Tucker) טיים לדאו (Tyme LaDow) ניקול אברהם (Nicole Abraham) קאטי אגרט (Kati Eggert) 26 ביולי: בהתאם להכרזה שהתקבלה, טיים לדאו הסירה את עצמה מרשימת המתמודדות לבחירות. כיוון שישנם 3 מקומות ו-6 מועמדות, הבחירות לשנת 2020 מוגדרות כבעלות ריבוי מתמודדות – כלומר, חברות ה-OTW יצביעו כדי לקבוע אילו מועמדות ייכנסו לתפקיד.