Posts in Development & Membership Committee

Đợt Vận Động Đăng Ký Hội Viên Tháng 10 Năm 2022: Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đợt Vận Động Đăng Ký Hội Viên Tháng 10 đã đến hồi kết và chúng tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của mọi người. Chúng tôi xin vui mừng thông báo, nhờ 7.683 nhà hảo tâm từ 78 quốc gia, chúng tôi đã gây quỹ được tổng cộng 276.467,69 US$! Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh 6.147 bạn đã quyên góp và quyết định trở thành hội viên mới hoặc gia hạn tư cách hội viên OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi). Tuy đợt vận động đăng ký hội viên tháng 10 đã kết thúc, song chúng tôi vẫn nhận… Read more