Posts in Development & Membership Committee

Värvningskampanj oktober 2020: Att växa tillsammans

OTW (Organisationen för transformativa verk) skapades, byggdes av och utformades för människorna som använder våra tjänster. Det är det som gör oss unika! Oavsett om det är advokaterna, systemadministrarörerna, och andra volontärer som håller igång våra projekt; givarna vars generositet ger oss sunda finanser; eller författarna, konstnärerna och de andra vars hårda arbete fyller Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) och Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), hade inget av detta varit möjligt utan varje enskilt fans tid, kärlek och hängivenhet. Vi är starkare tillsammans än var för sig. Det är därför vi idag ber dig att… Read more