Posts in Development & Membership Committee

Kampaň na získanie členov, október 2022: Ďakujeme za vašu podporu

Naša októbrová Kampaň na získanie nových členov sa skončila a my sme vám nesmierne vďační za vašu štedrosť. S potešením oznamujeme, že vďaka 7 683 prispievateľom z 78 krajín sme vyzbierali 276 467,69 USD! Mimoriadne nás teší, že 6 147 z vás si zvolilo založiť alebo predĺžiť svoje členstvo príspevkom pre OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu). Hoci sa terajšia kampaň skončila, príspevky prijímame po celý rok. Voliacim členom sa môžete stať kedykoľvek počas roka—avšak, aby ste mohli voliť v každoročných augustových voľbách do Predstavenstva OTW, musíte sa pridať najneskôr do 30. júna, 23:59 SEČ. Pokým je výbor pre Rozvoj a členstvo zaneprázdnený zasielaním ďakovných darčekov,… Read more