Posts in Development & Membership Committee

ऑक्टोबर २०२१ मोहीम: आपल्या समर्थनासाठी धन्यवाद

OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) ची ऑक्टोबर सदस्यता मोहीम पूर्ण झाली आहे, आणि आम्हाला हे सांगायला खूप आनंद होत आहे की आम्ही तब्बल US$195,009.65 उभारले आहेत, आमच्या US$४०,००० च्या ध्येयायहून खूप जास्त. आम्ही आमची सदस्यता सुद्धा 4,786 पर्यंत वाढवली आहे. हे शक्य झाले आहे 6,700 दात्यांच्या उदारतेमुळे, जे जगभरातील 77 देशातून आहेत. नेहमीप्रमाणेच, आम्ही आमच्या जागतिक समुदायासाठी खूप कृतज्ञ आहोत. धन्यवाद! तुमचे समर्थन आम्हाला आमच्या मिशन च्या सेवेत काम चालू ठेवायला देते ज आहे: रसिककृतींना आणि रसिकसंस्कृतींच्या सर्व रूपांना शिरकाव देऊन आणि जोपासून आम्ही प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या रसिकांचे हितसंबंध पुढे करणे.

ॲाक्टोबर २०२० ड्राईव्ह: एक-साथ प्रगती

OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) ची कल्पना, जडण-घडण व रचना लोंकांतर्फे अशा लोकांसाठी झाली जे आमच्या सेवेचा वापर करतात. हे आम्हाला विलक्षण बनवते! आमचे वकील, व्यवस्था प्रशासक व प्रकल्प चालवणारे इतर स्वयंसेवक असोत; दाते ज्यांचे औदार्य आमचे आर्थिक स्वास्थ्य पक्के करते; किंवा लेखक, कलाकार आणि इतर योगदान-कर्ते ज्यांच्या मेहनतीच्या कार्यांचे वास्तव्य फॅनलोर, Transformative Works and Cultures – TWC (परिवर्तनात्मक कलाकृती आणि संस्कृती) आणि Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वत:चा संग्रह) इथे आहे, पण, प्रत्येक रसिकाच्या वेळ, प्रेम व निष्ठे शिवाय, आम्ही करतो ते काहीही करणे शक्य झाले नसते. आपण वेगळे असण्यापेक्षा एक-साथ जास्त सामर्थ्यवान आहोत. म्हणूनच, आज आम्ही आपल्याला OTW चे सदस्य होण्याचे आवाहन… Read more