Posts in Development & Membership Committee

2021 m. spalio lėšų rinkimo kampanija: ačiū už jūsų paramą!

OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) spalio lėšų rinkimo kampanija jau pasibaigė, tad mes labai džiaugiamės galėdami pranešti, kad iš viso surinkome neįtikėtiną 195 009,65 USD sumą, kuri smarkiai viršija šios kampanijos tikslą – surinkti 40 000 USD. Mūsų narių skaičius taip pat išaugo iki 4 786. Tai buvo įmanoma tik mūsų 6 700 donorų iš 77 šalių visame pasaulyje dosnumo dėka. Mes esame be galo dėkingi, kaip visada, savo tarptautinei bendruomenei. Ačiū jums! Jūsų parama leidžia mums ir toliau tęsti savo misiją: toliau plėtoti savo atstovaujamų fanų pomėgius, sudarant prieigą prie bei saugant fanų darbų ir fanų kultūros istoriją visoje galybėje jų formų.

2021 m. spalio mėnesio lėšų rinkimo kampanija: Fanų sukurta fanams

OTW (Transformacinių Darbų Organizacija) yra darbo vaisius. Jį fanai sukūrė fanams. Esame pelno nesiekianti organizacija ir 100 proc. pasikliaujame aukomis: savanorių skiriamu laiku ir bendruomenės, kuriai tarnaujame, aukojamomis lėšomis. Šiandien pradedame kas dvejus metus vykstančią lėšų rinkimo kampaniją, kurios metu prašome galinčius tai padaryti apsvarstyti galimybę finansiškai prisidėti prie mūsų veiklos. Apie tai, kaip leidžiame jūsų pinigus, galite skaityti mūsų biudžete.

2021 m. balandžio lėšų rinkimo kampanija: Kudos jums!

OTW (Transformacinių Darbų Organizacija) yra fanų 2007 m. įkurta ir fanams skirta organizacija, kurios misija – rūpintis fanų grupių kultūra išsaugant transformacinius darbus ir skatinant jų kūrimą. Praėjus keturiolikai metų, mūsų atsidavimas niekur nedingo. Tiek pasitelkdami teisinę pagalbą kovoje su fanams priešiškais teisės aktais visame pasaulyje, tiek gelbėdami nykstančius fanų darbus, saugodami fanų istoriją, suteikdami galimybes gauti stipendijas fanų kultūros studijoms ar talpindami ir senus, ir naujus jūsų fanų darbus internete, OTW nepaliaujamai dirba fanų ir jų kuriamų transformacinių darbų naudai. Tačiau negalėtume to daryti be jūsų pagalbos. Kaip ir kiekvienais metais, balandžio ir spalio mėnesiais skiriame tris dienas, kai siūlome jums prisijungti prie OTW… Read more

2020 metų spalio mėnesio lėšų rinkimų kampanija: ačiū už jūsų paramą

Du kartus metuose vykstanti OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) lėšų rinkimo kampanija baigėsi ir mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad nors nepasiekėme savo 5000 naujų narių tikslo, iš viso užregistravome daugiau kaip 2 660 narysčių 69 šalyse, kas priartino mūsų lėšų rinkimo sumą iki 89 688,51 USD. Labai jums dėkojame!

2020 m. spalio lėšų rinkimo kampanija: aukime kartu

OTW (Transformacinių Darbų Organizacija) buvo sugalvota ir sukurta specialiai žmonėms, kurie naudojasi mūsų paslaugomis. Todėl mes ir esame unikalūs! Tiek mūsų teisininkai, tiek sistemų administratoriai ir kiti savanoriai, kurie rūpinasi, kad mūsų projektai gyvuotų; tiek rėmėjai, kurių dosnumas užtikrina gerą mūsų finansų būklę; tiek ir rašytojai, dailininkai ir kiti kūrėjai, kurių darbo vaisiais užpildyti Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC („Transformaciniai darbai ir kultūra“) ir Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvas) – visa tai nebūtų įmanoma be kiekvieno fano skiriamo laiko, meilės ir atsidavimo. Kartu esame stipresni nei atskirai. Todėl šiandien norime paprašyti jūsų apsvarstyti galimybę tapti OTW nariu arba, jei jau… Read more