Posts in Development & Membership Committee

מבצע התרמה אפריל 2022: הקלפים בידיים שלכן

OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) נהגה, עוצב ונבנה על ידי מעריצות. אנו נשענות על עבודתן בהתנדבות של המעריצות המאיישות את כל תפקידי הארגון, ומתקיימות מנדיבותן הכספית של החברות שלנו. בחודש אפריל הזה, בבואנו לפתוח את מבצע ההתרמה החצי-שנתי, אנו רוצות להסביר כמה מההטבות שמקנה החברות ב-OTW (הפתוחה בפני כל מי שתורמת סכום של $10 ומעלה) ולחלוק איתכן כמה מהדרכים האחרות בהן אנו מביעות את הערכתנו לתורמות שלנו. אנו מבינות שלרבות מהמבקרות באתרים שלנו לא יתאפשר לתת תרומה במבצע התרמה זה, ומבקשות להדגיש שאנו מעריכות את כל חברות הקהילה שלנו, בין אם התרומה שלהן היא כספית או אחרת: בהתנדבות, ביצירה, בכתיבה ועריכה של ערכי ויקי או… Read more

מבצע התרמה אוקטובר 2021: תודה על תמיכתכן

מבצע ההתרמה של OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) לחודש אוקטובר הגיע לסיומו, ואנו מתרגשות לבשר שגייסנו תרומות בסכום כולל של $195,009.65, סכום גבוה בהרבה מה-$40,000 שהצבנו לעצמנו כיעד. בנוסף, מספר החברות בארגון עומד כעת על 4,786. הישגים אלה התאפשרו בזכות תרומותיהן הנדיבות של 6,700 תורמות מ-77 מדינות ברחבי העולם. כמו תמיד, אנו אסירות תודה לקהילה העולמית שלנו. תמיכתכן מאפשרת לנו כארגון להמשיך ולפעול למען המטרה שלנו: קידום העניינים של מעריצות. אנו עושות זאת על ידי שימור ההיסטוריה של יצירות מעריצות ותרבויות מעריצות מן העבר, בצורותיהן הרבות והמגוונות, כך שיהיו נגישות למעריצות של היום.

מבצע התרמה אוקטובר 2021: על ידי מעריצות, עבור מעריצות

ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) הוא פרי של אהבה. הוא נוצר על ידי מעריצות, עבור מעריצות. אנחנו ארגון ללא מטרות רווח, המסתמך במאת האחוזים על תרומות: תרומה של זמן מהמתנדבות שלנו, ותרומה של כספים מהקהילה שאנחנו משרתות. היום מתחיל מבצע ההתרמה שלנו, המתקיים פעמיים בשנה, בו אנו מבקשות מאלו מכן שיכולות להרשות לעצמן לבצע תרומה כספית כדי לתמוך בעבודה שאנו מבצעות. תרומתכן ל-OTW תומכת בכל הפרוייקטים שלנו: מ Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) ל- Fanlore (פאנלור); מהביטאון האקדמי שלנו, Transformative Works and Cultures – TWC (יצירות ותרבויות טרנספורמטיביות), לפרויקט הצלת יצירות המעריצות שלנו Open Doors (דלתות פתוחות) ומיזם ההגנה המשפטית ליצירות טרנספורמטיביות… Read more

מבצע התרמה אפריל 2021: תודה על תמיכתכן

מבצע ההתרמה ל-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) של חודש אפריל הגיע לסיומו, ואנו מודות לכל מי שהשתתפו בו. נדהמנו לגלות שבמבצע התרמה זה גייסנו תרומות בסכום כולל של$264,918.85 מ-9,110 תורמות ב-84 מדינות, הרבה מעבר ל-$50,000 שהצבנו כיעד למבצע. גם מספר חברות הארגון עלה, וכעת הוא עומד על 16,842. אין כמוכן! תודה רבה!

מבצע התרמה אפריל 2021: קבלו קודוס

OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) נוסד בשנת 2007 על ידי מעריצות, למען מעריצות, מתוך רצון לשמר יצירות טרנספורמטיביות ולעודד יצירת תוכן טרנספורמטיבי חדש. ארבע עשרה שנים עברו מאז, והמחויבות שלנו לנושא לא פחתה. OTW ממשיך במשימתו להגן על יצירות טרנספורמטיביות ועל המעריצות שיוצרות אותן בכל מיני דרכים: על ידי התמודדות בבתי משפט מול חקיקה המגבילה את חופש היצירה ברחבי העולם, שימור יצירות בסכנת היעלמות, תיעוד תרבות מעריצות בעבר ובהווה, מתן אפיקים ללימוד ועיון על פאנדום והתרבות הנלווית לו, ואחסון היצירות שלכן, חדשות או ישנות ככל שיהיו. אנו עושות דברים רבים, אך איננו יכולות לעשות אותם לבד. לכן אנו מקיימות מבצעי התרמה פעמיים בשנה, באפריל ובאוקטובר…. Read more