Posts in Development & Membership Committee

Kampanya sa Pagiging Kaanib sa Oktubre 2022: Maraming Salamat sa Inyong Suporta

Natapos na ang aming Kampanya sa Pagiging Kaanib sa Oktubre, at labis kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihang-loob. Masaya naming ipinapahayag na dahil sa 7,683 taong nagkaloob ng donasyon mula sa 78 na bansa, nakalikom kami ng kabuuang US$276,467.69! Lalo kaming nagagalak na pinili ng 6,147 sa inyo na magsimula o muling maging kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) gamit ang inyong donasyon. Bagama’t natapos na ang kampanya, tumatanggap kami ng donasyon nang buong taon. Maaari kayong maging botante anumang oras—kailangan niyo lamang sumali bago mag-alas 23:59 sa ika-30 ng Hunyo upang magkaroon ng karapatang bumoto sa aming taunang halalan para sa Lupon ng… Read more