Posts in Communications Committee

International Fanworks Day 2024: Ano ang Gagawin ng Inyong Fandom?

Nasasabik kaming ipahayag na sinimulan na namin ang paggawa para sa susunod na International Fanworks Day – isang mahalagang okasyon sapagkat ipagdiriwang namin ang ika-sampung taon nito! Nagagalak kaming idaos ang milestone at ang kaganapang ito kasama kayo, at nais naming marinig ang tungkol sa mga kaganapan sa inyong komunidad. Ang International Fanworks Day, na idinaraos tuwing ika-15 ng Pebrero, ay nilikha ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) noong 2014 bilang pagkilala sa ika-isang milyong hangang-katha na nailathala sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Paraan namin ito upang maalala at makilala ang kahalagahan ng mga hangang-katha – anumang anyo nito… Read more