Posts in AO3 Documentation

Nyhetsbrev för juni 2015, nummer 92

I. OTWs JURIDISKA KOMMITTÉ ÄR ÖVERALLT I JUNI I slutet av maj presenterade Rebecca Tushnet, Tisha Turk och Francesca Coppa, tillsammans med partners från Electronic Frontier Foundation och New Media Rights, vårt fall vid förhandlingar med USAs upphovsrättsbyrå. Fallet handlar om att förnya och utvidga fanvideo-undantaget från DMCA. De bad upphovsrättsbyrån att utvidga det nuvarande undantaget genom att tillåta icke-kommersiella fanvideoskapare att rippa Blu-Ray-skivor. Efter förhandlingarna lämnade grupperna in ett skriftligt svar på de uppföljande frågorna från upphovsrättsbyrån. Som en del av Juridiska kommitténs rådgivnings- och upplysningsuppdrag har OTW (Organisationen för Transformativa Verk) slagit sig ihop med Harry Potter Alliances projekt “Fanworks Are Fair Use” (Verk av… Read more