Świętuj Ukończenie naszego 3-Letniego Planu Strategicznego!

W styczniu 2017 OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) ruszyła ze swoim najpierwszym planem strategicznym. Celem planu strategicznego jest wskazanie ogólnego kierunku dla organizacji: określenie tego, co pragniemy osiągnąć, oraz w jaki sposób chcemy do tego dążyć. Plan jest podstawą zarówno dla działalności non profit, jak i tych nastawionych na zyski. Dla OTW był on szczególnie ważny, jako że przeszliśmy drogę z bycia małym start-up’em do rosnącej organizacji, posiadającej wiele ruchomych części oraz doceniony Nagrodą Hugo projekt.

Mamy za sobą pełne trzy lata, podczas których pracowaliśmy naprawdę ciężko, by przekuć ten plan strategiczny w sukces. Kiedy domykamy nasz plan i wyglądamy w przyszłość, chcemy podzielić się z wami pewnym nakreśleniem tego, co plan strategiczny pomógł OTW osiągnąć.

Co pierwszy Plan Strategiczny OTW uczynił dla organizacji?

Dla poszczególnych komisji:

Wszystkie (bądź prawie wszystkie) komisje OTW obecnie wiedzą i mają zapisane w dokumentacji:

 • Jaką rolę pełni komisja w organizacji (oświadczenia o zakresie działalności),
 • Jakie są wymagania wobec ich przewodniczących, oraz jak powinno przebiegać szkolenie nowych przewodniczących (opis pozycji przewodniczącej/go, plany szkoleniowe),
 • Jak zdobywać i szkolić nowych członków personelu (plany rekrutacyjne),
 • Jak obliczyć oraz komunikować potrzeby finansowe na dany rok (budżety),
 • Jakie są ich cele na najbliższą przyszłość oraz jak planują je osiągnąć (kamienie milowe),
 • Na czym polega stała, ciągła praca ich komisji oraz jak ją wykonywać (wewnętrzne strony wiki).

Dla Zarządu:

Plan strategiczny wspierał Zarząd w:

 • Sprecyzowaniu obowiązków członków oraz oficerów Zarządu (dokumentacja dotycząca zakresu działalności oraz opisy funkcji),
 • Wytyczeniu sposobów na zapoznawanie nowych członków Zarządu z potrzebnymi im informacjami (plany szkoleniowe Zarządu),
 • Przedyskutowaniu przyszłości struktury kierownictwa OTW oraz przygotowaniu propozycji jej doskonalenia (Analiza opcji zarządzania oraz nowe plany modeli operowania).

Dla całej organizacji:

Plan strategiczny wspierał całą organizację w stworzeniu i określeniu:

 • Rocznych budżetów,
 • Jasnych zasad finansowania, będących w zgodzie z dobrymi praktykami dla organizacji non profit,
 • Celów dotyczących tego, ile środków pieniężnych powinniśmy mieć w rezerwie, oraz celów dla naszych promocji członkostwa,
 • Procesu, poprzez jaki nasze projekty mogą ustalać swoje cele na przyszłość oraz dokumentować swoje osiągnięcia,
 • Raportu dotyczącego opinii wolontariuszy na temat spotkań całej OTW, obecnie poddawanego dyskusji przez Zarząd.

Dziękujemy Wam!

Wszyscy wolontariusze OTW pracowali razem nad osiągnięciem tych celów, a nasza praca możliwa jest dzięki darowiznom oraz wsparciu naszych członków i użytkowników.

Składamy wielkie podziękowania dla wszystkich wolontariuszy oraz udziałowców OTW!

Announcement, News of Note

Comments are closed.