Świat bez OTW

Dla każdego coś miłego

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w świecie bez członków oraz darczyńców, których pomoc umożliwia jej pracę, nie miało by racji istnienia. A gdyby tak było, projekty, które tworzyło OTW przez ostatnie 8 lat, nie wspierałyby fanów, twórczości fanowskiej i fandomu, teraz i w przyszłości.

Wesprzyj OTW już teraz!

Przede wszystkim, bez OTW nie byłoby Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum). AO3 jest jednym z dwóch największych archiwów prac fanowskich w sieci i jedynym, którego jedyny wymóg stanowi zgodność prac fanowskich z prawem Stanów Zjednoczonych. AO3 jest jedynym fanowskim archiwum posiadającym na wyłączność zespół prawników, chroniących prace w razie wniosku o ich usunięcie – OTW jasno zaznaczyło, że w naszym rozumieniu prace fanowskie to prace przeobrażone, a takowe są zupełnie legalne.

Bez OTW ten zespół prawny, odpowiadający na wnioski o usunięcia z Archiwum, nigdy by nie powstał, a cała ich praca na polu sądowym nigdy by się nie wydarzyła. Zespół ten wniósł między innymi do Biura Praw Autorskich USA o wyjątek od DMCA dla tworzenia viddów. Zainicjował współpracę z innymi organizacjami, których intencje pokrywają się z celem OTW – chronieniem praw użytkowniów i walką o reformę praw autorskich na całym świecie. Pomógł również w zeznaniach przed Kongresem Stanów Zjednoczonych na temat fandomu i prac fanowskich – a to wszystko zaledwie w ciągu tego roku!

Bez OTW, tuziny zagrożonych archiwów fandomów odeszło by w niepamięć i stało się jedynie niedziałającymi linkami, dostępnymi tylko dla osób wiedzących o Wayback Machine, o ile strony te kiedykolwiek się w niej znalazły. Dzięki komisji Open Doors (Drzwi Otwartych), zagrożone fanowskie archiwa już z początków istnienia interentu, miały możliwość przeniesienia się na AO3, gdzie prace przez nie gromadzone dostępne będą dla przyszłych fanów. Open Doors pomogło również fanom w przekazywaniu wielodekadowego dorobku drukowanych archiwów na rzecz specjalnych kolekcji Uniwerystetu Iowa.

Bez OTW, przodujący dziennik zajmujący się badaniami fanowskimi nie był by niezależnym, recenzyjnym, ogólnodostępnym dziennikiem internetowym. Transformative Works and Culutres – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) jest nowatorską przestrzenią w której recenzyjne artykuły akademickie stoją obok fanowskich esejów oraz w której fandom, fani i prace fanowskie traktowane są jako tak samo ważne tematy dyskusji. Na równi z tym, TWC zapewniło przestrzeń gdzie naukowcy fanowscy moga opowiadać historie fandomów twórczości przeobrażonych, chroniąc je przed zniknięciem z codziennych tematów rozmów o “zremiksowanej kulturze”

Mówiąc w skrócie, bez OTW fandom i fani nie mieliby własnej platformy w przestrzeni online, prawnej, naukowej czy offline. OTW zostało stworzone w wierze, że fandom i twórczość fanowska są ważne, i że najlepszym sposobem zapewnienia im bezpieczeństwa i wsparcia jest dbanie o nie samemu. Osiem lat później stwierdzenie to okazuje się prawdziwsze niż kiedykolwiek.

Co powstrzymuje nasz obecny świat przed zmienieniem się w mroczną wizję, w której OTW nie istnieje? Wsparcie naszych darczyńców i członków.

Wesprzyj pracę OTW i złóż darowiznę już dziś!

– Andrea Horbinski, Zarząd OTW

Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.