Svět bez OTW

Všichni máme své oblíbené zápletky

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) by nemohla existovat bez podpory svých členů a dárců, díky nimž může OTW vykonávat svou práci. A kdyby OTW neexistovala, projekty, na kterých v posledních osmi letech pracovala, by také neexistovaly a nemohly by tak nyní a v budoucnu podporovat fanoušky, fanouškovskou tvorbu a fandomy.

Podpořte OTW právě teď!

Bez OTW by tu především nebyl Náš vlastní archiv – AO3 (Náš vlastní archiv). AO3 je jedním ze dvou největších archivů fanouškovské tvorby na internetu a jediným archivem, jehož podmínkou pro tuto tvorbu je pouze to, aby neporušovala zákony Spojených států amerických. AO3 je také jediným archivem se svým vlastním právním týmem, který pomáhá chránit fanouškovskou tvorbu před žádostmi o její odstranění. OTW dala jasně najevo, že fanouškovská tvorba je tvorba transformativní a jako taková je naprosto legální.

Bez OTW by tento právní tým nikdy nevznikl a veškerá práce, kterou odvedl a stále odvádí, by také neexistovala. Byl to právě právní tým OTW, který požádal americký Úřad pro autorská práva o výjimky pro fanouškovskou video tvorbu v rámci DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Jsou průkopníky ve spolupráci s ostatními společnostmi, jejichž zájmy se shodují s OTW – například ochrana uživatelských práv nebo snaha o prosazení reforem autorských práv po celém světě. Pomohli dokonce lidem vypovídat o fandomu a fanouškovské tvorbě před Kongresem Spojených států – a to všechno jsou projekty, které uskutečnili jen v průběhu tohoto roku!

Bez OTW by spousty ohrožených fanouškovských archivů zaniklo v internetových hlubinách zapomění; přístupné snad jen těm, kteří znají Wayback Machine (databáze, která archivuje webové stránky), pokud byly do této databáze vůbec přidány. Díky dalšímu z výborů OTW, Open Doors (Otevřené dveře), se ohrožené archivy, často založené před mnoha desítkami let, budou moci přesunout na AO3, a jejich sbírky tak zůstanou zachovány pro všechny současné i budoucí fanoušky. Otevřené dveře také pomohly fanouškům darovat své tištěné archivy, nashromážděné v průběhu desítek let, do speciálních sbírek Univerzity v Iowě.

Bez OTW by vedoucí časopis fanouškovských studií nebyl vydavatelsky nezávislý, komunitně posuzovaný (peer-reviewed), volně přístupný online žurnál. Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) je inovativní místo, kde komunitou posuzované vědecké články stojí po boku fanouškovských esejí, a kde je s fandomy, fanoušky a jejich tvorbou zacházeno jako s rovnocenně hodnými diskuze. TWC také poskytuje prostor odborníkům z fanouškovských řad, kteří zde mohou zveřejňovat články o fandomech a transformativní tvorbě; TWC také bojuje za to, aby nebyli vyřazováni z mainstreamové debaty o “kultuře remixu” (sdružení, které podporuje kombinování a přetváření existující tvorby).

Stučně řečeno, bez OTW by fandomy a fanoušci neměli žádné vlastní zázemí – právní, odborné, online či offline. OTW byla založena s myšlenkou, že fandom a fanouškovská tvorba je legitimní – a že nejlépe se o její ochranu a podporu postarají samotní fanoušci. Nyní, o osm let později, by tato myšlenka nemohla být pravdivější.

Co tedy chrání náš vesmír před touto ponurou alternativou, kde OTW neexistuje? Je to právě podpora našich dárců a členů.

Podpořte práci OTW a přispějte!

– Andrea Horbinski, Představenstvo OTW

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.