Sut Gallwch Chi Helpu

Diolch am ddangos diddordeb mewn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)! Mae yna lawer o ffyrdd gallwch chi helpu’r OTW:

Gwirfoddolwch!
Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu allan gydag un o brosiectau’r OTW? Rydym yn croesawu gwirfoddolydd o bob gwlad a chefndir. Edrychwch ar ein holiadau cyffredin gwirfoddoli am atebion i rhai cwestiynnau cyffredin!

Cyfrannwch!
Mae’r OTW yn fudiad di-elw U.D. 501(c)(3) sy’n cael ei chefnogi gan ein haelodau, ac rydym yn darparu ein gwasanaethau i gyd am ddim. Ni allem ni wneud hyn heb eich help! Mae unrhyw gyfraniad dros $10 (UD) yn cyflawni aelodaeth, ac mae hyd yn oed cyfraniad bach yn mynd yn bell. Gallwch chi hefyd cyfrannu trwy bost!

Codwch arian!
Ydych chi’n mynd i gonfensiwn neu gyfarfod ffanyddol arall? Ydych chi’n edrych am esgus i gael parti a hefyd cefnogi achos da? Edrychwch ar ein canllawiau codi arian am ffyrdd i gefnogi’r OTW wrth gael hwyl a sbri.

Siaradwch amdanom ni!
Lawrlwythwch ehedwyr a <ahref=”/how-you-can-help/otw-fan-banners/”>graffigau , a gadewch i bobl gwybod amdanom ni!