Sut Gallwch Chi Helpu

Diolch am ddangos diddordeb mewn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)! Mae yna llawer o ffyrdd gallwch chi helpu’r OTW:

Gwirfoddolwch!
Oes gennych chi diddordeb mewn helpu allan gyda un o brosiectau’r OTW? Rydym yn croesawu gwirfoddolydd o bob wlad a chefndir.

Cyfrannwch!
Mae’r OTW yn fudiad di-elw U.D. 501(c)(3) sy’n cael ei chefnogi gan ein aelodau, ac rydym yn ddarparu ein gwasanaethau i gyd am ddim. Ni allem ni wneud hyn heb eich help! Mae unrhyw cyfraniad dros $10 (UD) yn cyflawni aelodaeth, ac mae hyd yn oed cyfraniad bach yn mynd yn bell.

Codwch arian!
Ydych chi’n mynd i gonfensiwn neu gyfarfod ffanyddol arall? Ydych chi’n edrych am esgus i gael parti ac hefyd cefnogi achos dda? Edrychwch ar ein canllawiau codi arian am ffyrdd i gefnogi’r OTW wrth gael hwyl a sbri.

Siaradwch am ni!
Lawrlwythwch ehedwyr a graffigau, a gadewch i bobl gwybod amdanom ni!