Statistik för 2023 års val till OTW

Nu när valet 2023 är över vill vi gärna dela med oss av statistiken för valdeltagandet!

Inför valet 2023 hade vi totalt 15 274 röstberättigade. Av dessa röstade 4 247 personer, vilket motsvarar 27,8 % av de möjliga väljarna.

Valdeltagandet är lägre än förra året, när valdeltagandet var 39,3%.

Vi har också sett en minskning i antalet lagda röster, från 4 574 till 4 247, vilket motsvarar en minskning med 7,1 %.

Valkommittén fortsätter att nå ut till våra röstberättigade medlemmar för att uppmuntra dem att rösta i valen. Vem som väljs till styrelseledamot kan ha stor påverkan på hur det går med de projekt som drivs inom OTW (Organisationen för transformativa verk) och vi vill att våra medlemmar ska vara delaktiga i detta.

För er som är intresserade av hur många röster var och en av kandidaterna fick, vänligen observera att vår valprocess är tänkt att välja en jämbördig grupp styrelsemedlemmar för att ge dem förutsättningar att kunna bygga ett bra samarbete och därför lämnar vi inte ut den informationen. Som regel avslöjar vi inte heller hur kandidaterna blev rankade.

Än en gång, ett stort tack till alla som medverkat i valets olika delar! Vi hoppas att vi ses igen nästa år i den virtuella vallokalen.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement

Comments are closed.