Správa financií OTW: aktualizovaný rozpočet 2022

Počas celého roka, tím Správa financií OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) pokračoval vo svojej práci, ktorej cieľom bolo zabezpečiť, aby všetky účty organizácie boli zaplatené, daňové priznania podané a štandardné postupy v účtovníctve dodržané. Náš tím tiež prepracoval štruktúru účtovníctva, aby lepšie odrážal finančnú aktivitu OTW. Prípravy na kontrolu uzávierky za rok 2021 stále pokračujú!

Tím usilovne pracuje na aktualizácii rozpočtu na rok 2022 a s radosťou vám ho tu predstaví (podrobnejšie informácie o rozpočte na rok 2022):

Výdavky za rok 2022

Výdavky v jednotlivých oblastiach: Náš vlastný archív: 66,8%. Otvorené dvere: 0,6%. Transformatívna tvorba a kultúra: 0,4%. Fanlore: 3,4%. Právna obrana: 0,7%. Informačné činnosti na conoch: 0,1%. Grant na knihu o fanvideách: 0,1%. Administratíva: 13,5%. Získavanie financií: 14,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív)

290 688,25 USD použitých; 85 498,19 USD zostáva

 • K 31. júlu 2022 sa minulo 290 688,25 USD z celkových 376 186,44 USD za tento rok.
 • 66,8% z nákladov OTW ide na údržbu AO3. Zahŕňa to hlavné gro pre naše servery—nové nákupy a pretrvávajúce kolokácie s údržbou—nástroje na monitorovanie výkonu webovej stránky, rôzne licencie zamerané na systémy, ako aj ďalšie náklady uvedené nižšie (prístup ku všetkým výdavkom).
 • Tohtoročné aktualizované odhadované výdavky AO3 zahŕňajú 42 000 USD. Je naplánované mierne rozšírenie servera, aby sa aj naďalej zvládlo efektívne udržať nárast návštevnosti stránky a taktiež výmena už existujúcich zariadení.

Fanlore

14 564,40 USD použitých; 4 712,50 USD zostáva

 • K 31. júlu 2022 sa minulo 14 564,40 USD z celkových 19 276,90 USD za tento rok.
 • Výdavky Fanlore zahŕňajú citačné nástroje wiki, podiel na pridelenom hardvéri servera, údržbu a výdavky za kolokácie (prístup ku všetkým výdavkom).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívna tvorba a kultúra)

275,00 USD použitých; 2 074,00 USD zostáva

 • K 31. júlu 2022 sa minulo 275,00 USD z celkových 2 349,00 USD za tento rok.
 • Výdavky TWC zahŕňajú poplatky za hosťovanie webstránky, publikovanie a poplatky za úložisko (prístup ku všetkým výdavkom).

Open Doors (Otvorené dvere)

1 234,42 USD použitých; 2 225,56 USD zostáva

 • K 31. júlu 2022 sa minulo 1 234,42 USD z celkových 3 459,98 USD za tento rok.
 • Výdavky Otvorených dverí zahŕňajú náklady na hosťovanie, zálohovanie, poplatky za doménu importovaných fanúšikovských archívov, náklady na dopravu spojené so zachovaním fanúšikovských prác a softvér na spravovanie žiadostí (prístup ku všetkým výdavkom).

Legal Advocacy (Právna obrana)

0,00 USD použitých; 4 000,00 USD zostáva

 • K 31. júlu 2022 sa minulo 0,00 USD z celkových 4 000,00 USD za tento rok.
 • Výdavky Právnej obrany zahŕňajú poplatky za registráciu a ďalšie náklady spojené s konferenciami a vypočutiami (prístup ku všetkým výdavkom).

Informačné činnosti na conoch

0,00 USD použitých; 780,00 USD zostáva

 • K 31. júlu 2022 sa minulo 0,00 USD z celkových 780,00 USD za tento rok.
 • Výdavky rozpočtu zahŕňajú členstvo do WorldCon pre dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnia a budú reprezentovať OTW na ChiCon (prístup ku všetkým výdavkom).

Grant na knihu F. Coppa o histórii fanúšikovských videí

660,00 USD použitých; 0 USD zostáva

 • K 31. júlu 2022 sa minulo 660,00 USD z celkových 660,00 USD za tento rok.
 • Peniaze na tento grant pochádzajú z daru poskytnutého OTW v roku 2020 na konkrétny účel pokrytia nákladov spojených s napísaním knihy Francesci Coppa o histórii fanúšikovských videí. Knihu publikovala The University of Michigan a je už voľne dostupná online. Keďže bola vyčerpaná celá výška grantu a jeho účel bol dosiahnutý, grant je uzatvorený.
 • Zostávajúce náklady boli použité na korektúru a vytvorenie obsahu knihy (prístup ku všetkým výdavkom).

Získavanie financií

48 796,15 USD použitých; 32 166,00 USD zostáva

 • K 31. júlu 2022 sa minulo 48 796,15 USD z celkových 80 962,15 USD za tento rok.
 • Naše náklady na získanie financií zahŕňajú transakčné poplatky tretích strán účtované za spracovanie platieb z každého daru, ďakovné darčeky, poštovné výdavky, nástroje používané na uloženie databázy členov OTW a sledovanie komunikácie s darcami, príp. potencionálnymi darcami (prístup ku všetkým výdavkom).

Administratíva

27 985,04 USD použitých; 48 162,28 USD zostáva

 • K 31. júlu 2022 sa minulo 27 985,04 USD z celkových 76 147,32 USD za tento rok.
 • Výdavky Administratívy OTW zahŕňajú hosťovanie našej webovej stránky, ochranné známky, domény, poistenie, vyplnenie daňového priznania, audit ročných finančných výkazov, ale takisto aj nástroje pre komunikáciu, manažment, šifrované úložisko dokumentov a účtovníctvo (prístup ku všetkým výdavkom).

Príjmy za rok 2022

Príjmy OTW: Príspevky z aprílovej kampane: 46,6%. Príspevky z októbrovej kampane: 8,3%. Príspevky mimo kampaň: 33,2%. Príspevky od zamestnávateľov: 11,7%. Výnos z úrokov: <0,1%. Autorské honoráre: 0,1%. Iné príjmy: <0,1%.

 • OTW je plne sponzorovaná vašimi príspevkami, ďakujeme vám za vašu štedrosť!
 • Značnú časť našich darov dostávame každoročne v aprílovej a októbrovej kampani na získavani financií, čo v roku 2022 by malo spolu tvorť 55% nášho príjmu. Príspevky dostávame tiež prostredníctvom rôznych zamestnávateľov, autorských honorárov, Amazon Smile a PayPal Giving Fund, ktorý spravuje príspevky z programov ako Humble Bundle a eBay for Charity. Ak nás chcete podporiť pri nakupovaní na týchto stránkach, zvoľte “Organization for Transformative Works” ako svoju charitu podľa výberu!
 • Zatiaľ bolo vyzbieraných 512 358,90 USD (k 31.júlu 2022) a 600 118,51 USD je plánovaných na vyzbieranie ku koncu roka.

512 358,90 USD darovaných; 87 759,61 USD zostáva

Máte otázky?

Pokiaľ máte nejaké otázky týkajúce sa rozpočtu alebo financovania OTW, prosím, kontaktujte výbor pre Správu financií. Usporiadame aj voľne otvorený chat, kde budeme odpovedať na vaše otázky. Tento chat bude prebiehať výlučne v angličtine. Anglická verzia tohto príspevku obsahuje informácie o tom, kedy sa chat bude konať, a ako sa k nemu pripojiť.

Pre stiahnutie rozpočtu OTW na rok 2022 v tabuľkovom formáte, prosím, kliknite na tento link.


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Report

Comments are closed.