Sivuston käyttöehdot

Tämä sivu on suomennos englanninkielisestä ”Website Terms of Service” -sivusta. Ristiriita- tai epäselvissä tilanteissa noudatetaan aina linkitettyä englanninkielistä versiota.

Nämä ovat OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) sivuston käyttöehdot. Toisilla OTW:n projekteilla, kuten Archive of Our Own – AO3:lla (Oma arkisto) ja Fanlore-wikillä, on omat käyttöehtonsa. Jos käytät jotakin näistä projekteista, ole hyvä ja tutustu sen käyttöehtoihin.

I. Perusperiaatteet

1. Lakikieli: sisältäen sen minne, milloin ja minkä lain perusteella kanne tultaisiin nostamaan

Käyttöehdot kattavat koko sinun ja OTW:n välisen sopimuksen, ja säätelevät palvelumme (OTW:n sivusto) käyttöäsi.

Käyttöehdot, sekä sinun ja OTW:n välinen suhde, ovat Amerikan Yhdysvaltojen New Yorkin osavaltion lakien alaisia, ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä.

Sinä ja OTW suostutte New Yorkin osavaltiossa sijaitsevan New Yorkin piirikunnan (Manhattan) tuomioistuimen yksinomaisen toimintavallan alaisiksi.

Siinä tapauksessa, että OTW ei ole pannut täytäntöön jotain käyttöehtojen osaa, se ei kuitenkaan luovu kyvystään panna tätä täytäntöön, eikä mikään yksittäistä tapausta koskettava luopuminen käyttöehtojen täyteenpanosta vaikuta muiden käyttöehtojenrikkomustapauksien käsittelyyn, ei edes kun nämä tapaukset koskevat samaa käyttäjää.

Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkun käyttöehtojen säännöksen olevan pätemätön, suostut siihen, että tuomioistuin panee täytäntöön osapuolten kyseisen säännöksen mukaiset aikomukset, ja että käyttöehtojen muut säännökset pysyvät voimassa täysimääräisesti.

Toisin määräävästä laista tai säännöksestä huolimatta suostut siihen, että mikä tahansa käyttöehtoja tai palvelua koskeva kanne tulee esittää yhden (1) vuoden sisällä kanteen aiheuttavasta tapahtumasta, tai asian katsotaan vanhentuneen.

2. Suostut noudattamaan käyttöehtoja

Lähettämällä sivustolle kommentin, tai minkä tahansa muun tiedon (”sisältö”), vahvistat suostuvasi noudattamaan käyttöehtoja.

3. Mahdolliset ongelmat palvelussa

a. OTW tarjoaa palveluja ”sellaisenaan”- ja ”käytettävissä”-periaatteiden pohjalta. OTW ei takaa (toisin sanoen, ei tee laillisesti sitovaa lupausta), että palvelumme vastaavat tarpeitasi, että palvelumme ovat katkeamattomia, oikea-aikaisia, turvallisia, tai virheettömiä, tai että tulokset, joita saat käyttämällä palvelua, ovat paikkansapitäviä, luotettavia tai sinua tyydyttäviä. Pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen palvelun sivuston käyttäjille, mutta monet asiat (kuten esim. sähkökatkokset, tietoturvamurrot jne.) eivät ole meidän vallassamme, emmekä voi ennalta varautua jokaiseen mahdolliseen ongelmaan.

Kun lataat, katsot tai muuten käytät materiaalia OTW:n palvelujen kautta, teet niin omalla vastuullasi. Olet itse yksinomaan vastuussa sellaisesta vahingosta tai tietojen menetyksestä, jota tällaisen materiaalin lataaminen on aiheuttanut.

b. OTW kiistää kaikki takuut, niin suorat kuin epäsuorat, mukaan lukien muun muassa epäsuorat takuut kauppakelpoisuudesta, käyttöön soveltuvuudesta ja vakuuden loukkauksen tapahtumattomuudesta. Käyttöehdot esittävät koko sinun ja OTW:n välisen sopimuksen. Täten mikään muu kommunikaatio keneltäkään OTW:hen liittyvältä osapuolelta, olkoon tämä kirjallinen tai suullinen, ei muodosta takuuta tai lupausta jota käyttöehdoissa ei kuvata.

c. Suostut siihen, että OTW ei ole korvausvelvollinen sellaisiin vahinkoihin, joita palvelun käyttö mahdollisesti aiheuttaa (vaikka OTW:tä olisi tiedotettu näiden vahinkojen mahdollisuudesta). Näihin vahinkoihin kuuluu muun muassa palvelujen käyttö, tai käytön estyneisyys, luvaton sisällön tai meille lähettämäsi tiedon käyttö tai muuttaminen, ja palveluja käyttävien kolmansien osapuolten teot tai lausunnot.

d. Suostut siihen, että OTW ei ole korvausvelvollinen sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle OTW:n palvelujen keskeyttämisestä tai rajoittamisesta. OTW voi muuttaa, lopettaa tai tauottaa minkä tahansa palvelun niin halutessaan.

e. Suostut siihen, että OTW ei ole korvausvelvollinen sen sisällön perusteella jonka tuot saataville, palvelun käytöstäsi, yhteydestäsi palveluun, käyttöehtojen
käytöstäsi, tai rikkoessasi jonkun toisen oikeuksia.

Toisin sanoen OTW ei aseta itseään korvausvelvolliseksi salliessaan sinun lähettää sisältöä, ladata sisältöä, tai tehdä muita asioita OTW:n palveluilla. OTW ei ota vastuulleen niitä oikeudellisia riskejä, joille mahdollisesti altistat itsesi lähettämällä, katsomalla, tai muuten käyttäessäsi sisältöä.

4. Kommentit OTW:n sivustolla

Voimme ylläpitää sivustolla yhtä tai useampaa blogia, joihin voi jättää kommentteja. Pyrimme avoimuuteen ja näytämme yleensä saamamme kommentit, vaikka ne sisältäisivät kritiikkiä. Tästä huolimatta, lähettämällä kommentin blogiin suostut siihen, että sen julkaiseminen on meidän päätettävissämme. Jos harkintavallassamme päätämme, että blogiin lähetetty kommentti on mainos tai roskapostia, tuo ilmi jonkun toisen henkilökohtaisia tietoja, tai on sisällöltään laiton tai sisältää vihapuhetta, voimme olla julkaisematta kommenttia, tai voimme halutessamme poistaa sen.

5. Sisältö, jonka näet palvelun käytön kautta:

a. OTW tai sen palvelun käyttäjät voivat laittaa esille linkkejä muille sivustoille. Nämä sivustot eivät ole OTW:n hallinnan alaisia, ja suostut siihen, ettei OTW ole vastuussa niistä tai varmenna niiden sisältöä tai saatavuutta. (Ole hyvä ja raportoi toimimattomat linkit.)

b. Ymmärrät, että OTW ei ole vastuussa muiden lisäämästä sisällöstä. Sisältö on sen henkilön vastuulla, joka sen on lisännyt. Ymmärrät, että sivustoa käyttämällä saatat mahdollisesti itsesi alttiiksi materiaalille joka on loukkaavaa, virheellistä, seksuaalista, siveetöntä, herjaavaa, vastenmielistä tai huonosti kirjoitettua.

c. OTW ei ole korvausvelvollinen sen sisällön takia, jolle altistut sivustolla tai sivuston kautta.

6. Mitä teemme sisällölläsi:

Lähettämällä sisältöä OTW:n sivustolle kommentin muodossa, suostut siihen, että voimme tehdä siitä kopioita ja näyttää sen muille henkilöille. Toisin sanoen, lähettämällä sisältöä kommentin muodossa, annat OTW:lle yksityisoikeudettomat, peruuttamattomat ja tekijänpalkkioista vapautetut maailmanlaajuiset oikeudet laittaa sisältösi saataville. ”Laittaa saataville” sisältää levityksen, toistamisen, esittämisen, näyttämisen, koostamisen, ja muuttamisen tai mukauttamisen. Muuttaminen ja mukauttaminen viittaavat tässä tapauksessa siihen, millä tavalla teoksesi esitetään – ei sen sisältöön. Emme tule muuttamaan kommenttisi sisältöä tai tarkoitusta. Voimme muuttaa formaattia, muuttaa automaattisia html-tunnisteita standardeja vastaaviksi, tai tehdä muita muutoksia esteettömyyden edesauttamiseksi tai auttaaksemme kommenttifoorumiemme valvontaa.

II. Ikäkäytäntö

Amerikan Yhdysvaltojen lasten yksityisyyssuojaa verkossa koskevan asetuksen mukaisesti OTW ja sen sivustot eivät tietoisesti tiedustele tai kerää tietoja alle kolmetoista (13) -vuotiailta. Alle kolmetoista (13) -vuotiaat eivät täten voi lisätä minkäänlaista sisältöä OTW:n sivustolle. Lähettämällä sisältöä OTW:n sivustolle takaat täten olevasi vähintään kolmetoista (13) -vuotias.

Pyytämällä vanhempaa tai laillista holhoojaa lisäämään sisältöä et riko tätä käytäntöä.

III. Tietosuojakäytäntö

http://www.transformativeworks.org/privacy