Side by Side flyttar till AO3

Side by Side, ett Star Trek e-zine-arkiv för fanfiction och fanart, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Den elektroniska tidskriften Side by Side var ett betydande steg i K/S slashs förflyttning från den tryckta eran till dagens många onlinearkiv-alternativ. Tyvärr försvann domännamnet som hörde till Side by Side 2010, och tillsammans med detta försvann en del av K/S historia. Även om några av verken fortfarande är tillgängliga via Wayback-maskinen, försvinner många av dessa nu också. Det finns inte många fandoms som har en lika fantastisk historia som K/S, och det är värt ansträngningen att bevara denna del av det.

Open Doors (Öppna Dörrar) kommer att arbeta tillsammans med LadyKardasi och Sahviere för att importera Side by Side till separata, sökbara samlingar på AO3. Som en del i att bevara arkivet i dess helhet kommer all fanart som nu finns i Side by Side att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och bäddas in i egna verksidor på AO3.

Vi kommer att börja importera verk från Side by Side till AO3 efter juni månad.

Vad innebär detta för skapare som hade verk på Side by Side?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla.

Vänligen kontakta Öppna Dörrar och meddela din(a) Side by Side pseudonym(er) och e-postadress(er), om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på Side by Side, var vänlig kontakta Öppna Dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorerna på Side by Side för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen ta del av Öppna Dörrars webb för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna Dörrar eller kontakta kommittén Öppna Dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, Side by Side på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Side by Side!

– Öppna Dörrar-teamet, LadyKardasi och Sahviere

OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.