Sarek and Amanda Archive har flyttat till AO3

Sarek and Amanda Archive, ett akriv med Star Trek: The Original Series-fanfiction har importerats till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Originalarkivet, som tidigare fanns på shaw.ca, upplöstes, så arkivet flyttades i sin helhet till AO3 med författarnas tillåtelse.

Open Doors (Öppna dörrar) har arbetat tillsammans med Selek för att formalisera importen av Sarek and Amanda Archive till en separat, sökbar samling på AO3.

Vad innebär detta för skapare som hade verk på Sarek and Amanda Archive?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om det finns några dubbletter av de importerade verken. Om vi hittar en kopia på AO3 kommer vi ta bort dubbletten som är associerad med arkivets konto. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Vänligen kontakta Öppna dörrar och meddela din(a) Sarek and Amanda Archive pseudonym(er) och e-postadress(er), om:

  1. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  2. Du vill att dina importerade verks ska tas bort från AO3.
  3. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  4. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på Sarek and Amanda Archive, var vänlig kontakta Öppna dörrar så hjälper vi dig. (Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn på Sarek and Amanda Archive för att bekräfta dina anspråk.)

Vänligen läs Öppna dörrars webbsida för instruktioner om hur du
lägger till dina verk till den nya samlingen Sarek and Amanda Archive Maintainer.

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna dörrar ellerkontakta kommittén Öppna dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, Sarek and Amanda Archive på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Sarek and Amanda Archive!

– Öppna dörrar-teamet och Selek


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.