Saan Kami Mahahanap

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay namamahagi ng balita tungkol sa OTW at ang mga proyekto nito, pati ang karaniwang balita tungkol sa fandom sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan. Ito ay isang listahan ng aming mga opisyal na at aktibong site. Kung mayroon kang mga katanungan ukol sa isang account na wala sa listahang ito, makipag-ugnayan sa amin.

Aktibong Pagpapahayag

Ang mga Balitang OTW na site na ito ay manu-manong pinapaskilan ng mga kawani ng OTW at maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa mga lugar na ito:

Para sa iba pang mga balita ukol sa Archive of Our Own — AO3 (Ating Sariling Sisidlan), pumunta sa mga lugar na ito. (Tandaan: Para sa katugunan at tulong sa paggamit ng AO3, mangyaring gamitin ang form para sa paghingi ng Tulong).

Pinapanatilihan rin ng Fanlore ang kanilang sariling mga site para sa mga balita.

Mayroon ring pinapanatiling mga accounts ang Fanhackers at ang aming Komite ng Halalan:

Hindi Aktibong Pagpapahayag

Ang mga site na ito ay mga opisyal na lugar na nakakatanggap ng aming mga balita, ngunit hindi maaaring makipag-ugnayan sa amin dito:

Mga Video Account