Saan Kami Mahahanap

Ibinabahagi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ang mga balita tungkol sa OTW at ang mga proyekto nito, pati ang karaniwang balita tungkol sa fandom, sa iba’t ibang kaparaanan. Ito ang listahan ng aming mga aktibo at opisyal na site. Kung mayroon kang mga katanungan ukol sa isang account na wala sa listahang ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Aktibong Pagpapahayag

Manu-manong nagpapaskil ang mga kawani ng OTW sa mga Balitang OTW na site at maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa mga site na ito:

Para sa iba pang mga balita ukol sa Archive of Our Own — AO3 (Ating Sariling Sisidlan), pumunta sa mga site na ito. (Tandaan: Para sa katugunan at tulong sa paggamit ng AO3, mangyaring gamitin ang form para sa paghingi ng Tulong).

Pinapanatili rin ng Fanlore ang kanilang sariling mga site para sa mga balita.

Karagdagang Mga Account para sa Proyekto at Komite:

Para sa isahang pagtingin sa mga balitang inilalabas para sa lahat ng mga proyekto, binigyan namin ng palatandaan ang bawat paskil sa Pinboard.

Mga Video Account