Rozhovor s Henrym Jenkinsem

Čas od času bude OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) zveřejňovat v rámci OTW News články od našich hostů. Ti zprostředkují čtenářům pohled zvenčí na OTW či na různé oblasti fandomu, ve kterých se naše projekty zrovna vyskytují. Tyto příspěvky vyjadřují osobní názory autora, které se nemusí nutně shodovat s názory OTW nebo jejími zásadami. Vítáme návrhy fanoušků pro budoucí rozhovory – můžete je zanechat zde jako komentář nebo nás můžete kontaktovat přímo.

Henry Jenkins je jedním z nejznámějších odborníků studujících fandom. Jeho knihu z roku 1992, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, četli čtenáři po celém světě a je považována za jeden ze základních textů oboru studií fanouškovské kultury. Když jsme se ho zeptali, zda by byl ochoten nám poskytnout rozhovor při příležitosti našeho desátého výročí, odpověděl: “Je mi ctí, že jste mě požádali.” Henry Jenkins s námi hovořil o fanoušcích, studentech a fandomu.

Knihu Textual Poachers i nadále čte mnoho studentů a lidí, kteří se zajímají o fanoušky a fandom, vy jste však od té doby napsal tucet dalších knih a ještě více článků. Co se na fandomu od vašich začátků nejvíce změnilo, jak z hlediska vašeho odborného výzkumu, tak vaší osobní účasti?

Co se fandomu týče, rozhodující byl dopad digitálních médií: rozšířil se rozsah fandomu a vzniklo pevnější spojení mezi fanoušky na celém světě; urychlila se fanouškovská odezva v tom smyslu, že fanoušci mohou na svoje oblíbené programy reagovat v reálném čase; vznikl prostor, ve kterém je fanouškovská tvorba mnohem viditelnější v kultuře jako celku (v dobrém i ve zlém); lidem bylo umožněno dostat se do fandomu v mnohem mladším věku; a taky se zvětšil vliv fanouškovských aktivistů, kteří se snaž o toí, aby byl slyšet jejich hlas, dojde-li ke zrušení jejich oblíbených programů. (Stačí se podívat na dramatický obrat štěstěny seriálu Timeless letos na jaře).

Co se týče o akademického studia fandomu, byli jsme svědky vzniku úplně nového podoboru, který má vlastní konferenci, profesní organizaci, svá vlastní periodika (včetně Transformative Works and Cultures), vlastní nakladatelství, kurzy apod. V nejbližším roce vzniknou minimálně čtyři klíčové akademické antologie zaměřující se na zmapování oboru fanouškovských studií, což je odrazem příchodu nové generace odborných studentů. Také to představuje inovativní kroky na mnoha frontách, zejména však v tom, jak se fanouškovská studia konečně vyrovnávají s rasovými otázkami.

Spolupracoval jste na mnoha projektech zaměřených na fanoušky a jejich interakci s texty a zábavním průmyslem. O jaké perspektivy, získané prostřednictvím těchto zkušeností, byste se s fanoušky nejraději podělil?

Dnešní konzumenti médií očekávají, že se budou moci smysluplně zapojit, a tvůrci médií si již uvědomují, že k tomu musí vytvořit prostor a ocenit aktivní účast publika. Existují však rozsáhlé spory o tom, jakými pravidly se tato účast má řídit. Debaty na toto téma budou jednou z klíčových otázek prvních desetiletí našeho století.

OTW stojí v popředí těchto sporů, jelikož reprezentuje fanoušky, kteří bojují proti systému duševního vlastnictví velkých studií a čelí různým obchodním strategiím ohledně začleňování. Musíme si neustále kolektivně pokládat otázku “Co chceme?” a využívat své kolektivní síly k neoblomnému postoji proti kompromisům, které by mohly ohrozit naše tradice a postupy. Za fandom se vyplatí bojovat.

Již několik desetiletí jste také pedagogem. Co je podle vás nejzajímavější na práci se studenty, kteří se zajímají o fandom?

Když jsem o fandomu začínal učit, o povídkách psaných fanoušky či jiných fanouškovských aktivitách věděla jen hrstka mých studentů. Dnes už v podstatě každý z nových studentů o fandomu něco ví, mnoho z nich četlo fanouškovské práce a většina zná někoho, kdo je píše.

Všichni studenti v mém doktorandském semináři o fandomu jsou “aka-fanoušci”, kteří se snaží sloučit svou fanouškovskou identitu se svými odbornými zájmy. Posledně byla většina mých studentů ze zemí mimo USA, hlavně z Asie, ale taky z Evropy a Latinské Ameriky. Moc rád slyším o jejich zkušenostech s dospíváním v roli fanouška a o jejich názorech co se hlavních otázek oboru týče.

Jak jste se prvně dozvěděl o OTW a jak vnímáte její roli?

Novinky o OTW začaly přicházet z mnoha směrů najednou. Pravděpodobně to souviselo s mojí spoluprácí na Escapade, ale taky jsem měl odborného kolegu, jejichž tehdejší partner se na OTW podílel. Byl jsem velmi nadšen, když jsem se dozvěděl o této síti legální obrany, kde se sešli fanoušci-právníci, kteří jsou připraveni pomáhat chránit užívací práva fanoušků, fanoušci-odborníci, kteří publikují své práce v odborném časopise posuzovaném komunitou (metoda peer-review), fanoušci-programátoři, kteří své schopnosti používají ku prospěchu komunity; a samozřejmě o archivu, kde fanoušci sami rozhodují o tom, jak je s jejich díly nakládáno, aniž by do toho zasahovaly zájmy webu 2.0. Každá z těchto věcí je sama o sobě důležitá, ale uvážíme-li vše dohromady, OTW je pro fanoušky a jejich participační práva transformativní silou v každém smyslu slova.

Jste členem redakčního vedení odborného časopisu Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) a společně se Sangitou Shresthovou jste editovali jeho desáté vydání. Čím vás tato práce nejvíce obohatila?

TWC má jeden z nejlepších systémů peer-review, zároveň však poskytuje podporu na úrovni, jakou u akademických periodik vídám jen málokdy. Svým studentům říkám, že TWC je skvělým místem, kde prvně publikovat, protože zde získají spoustu konstruktivní zpětné vazby a pomoci se zdokonalením příspěvků před jejich zveřejněním. Taky se mi líbí, že TWC je open-source a volně dostupná na webu pro neakademické obecenstvo.

Naše práce na Harry Potter Alliance a jiných formách fan aktivismu nás dovedla ke studiu politického života americké mládeže, což vyústilo v naši nejnovější knihu By Any Media Necessary: The New Youth Activism. Píšeme tady o HPA jakožto o modelu fanouškovského aktivismu, ale taky o uskupeních Invisible Children, Dreamers a American Muslim. Ve všech těchto skupinách jsme narazili na podobná témata. Klíčový byl pro nás koncept tzv. “občanské představivosti”, který byl v začátcích inspirován frází J. K. Rowling, “Imagine better (Mít lepší představivost),” která se v HPA uchytila a kterou nadále používají. Spolu s mými spolupracovníky teď chystáme k vydání casebook o populární kultuře a občanské představivosti, který zkoumá, jak si aktivisté po celém světe osvojují a přetváří populární kulturu s cílem lépe zformulovat svá sdělení. Některé z těchto skupin jsou skupiny fanoušků, mnohé však ne. Pochybuji ale, že bych si těchto trendů do takové míry všímal, kdybych se nezajímal tak úzce o fandom.

Co vás na fandomu inspirovalo nejvíc, ať už to bylo v poslední době nebo v jiném období vašeho života?

Nepřestávám žasnout nad tím, do jaké míry je fandom pro spoustu lidí prostorem, kde mohou rozvíjet svůj talent v tolika různých směrech. V počátcích jsem se zajímal o to, jak fandom poskytuje mentorství ohledně psaní, editování videí a jiných kreativních oblastí, přičemž beta-čtení a fanouškovské mentorství jsou vyzdvihovány jako skvělé příklady vzdělávacího systému peer-to-peer.

Před lety hrál fandom klíčovou roli ve vstupu více žen do kyberprostoru. Došlo tak k překonání toho, co politici označovali jako genderovou digitální propast. Fandom také poskytl lidem bezpečný prostor, ve kterém mohli přestát změny v genderové a sexuální politice osmdesátých a devadesátých let, přičemž umožnil zejména ženám vyjádřit své sexuální fantazie a otevřít se alternativám, které jim do té doby nebyly přístupné. V tomto smyslu fandom funguje jako skupina, které zvyšuje feministické uvědomění.

Fandom je také akademií lídrů, jelikož pomáhá ženám získat podnikatelské a aktivistické schopnosti, díky nimž teď mají silnější hlas a větší vliv v rámci této kultury. A v současnosti plní fandom tyto funkce v ranějším věku, protože online fandom umožňuje studentům středních škol najít si cestu do širší fanouškovské komunity. Fandom nevyhovuje potřebám všech lidí a jeho ideály nejsou vždy v praxi plně realizovány, ale během let jsem se setkal se spoustou lidí, kteří se díky fandomu mnohému naučili a získali cenné zkušenosti. OTW dává mnohým z nich šanci těchto osobních a profesionálních dovedností využít k podpoře tohoto společenství.


Přečtěte si také starší články od hostujících přispěvatelů

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Event, Guest Post, Transformative Works and Cultures

Comments are closed.