Riktlinjer för att annonsera ett evenemang

Kommunikationskommittén publicerar ett inlägg varje månad som gör reklam för händelser som är inlagda i OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) Evenemangskalender.

Vi tar gärna emot bidrag till kalendern på alla språk, förutsatt att de gäller:

1) Fan-relaterade evenemang som är öppna för allmänheten via internet eller i person.
2) Akademiska evenemang så som konferenser, publikationer och inbjudningar till att skriva bidrag till fanstudier.
3) Evenemang kopplade till open-source-teknologi.

Varje månads inlägg sammanfattar kalenderns händelser för den aktuella månaden, såväl som önskemål om deltagande i forskning som möter följande kriterier:

Är den etikprövad och godkänd av institutionen?

Vi inser att det finns oberoende forskare som inte kan få huvudmannens godkännande eftersom de inte är knutna till någon institution. I sådana fall kan godkännandet ersättas med ett CV som innehåller tidigare verk och referenser, samt en länk till tidigare verk som är öppet tillgängliga online.

Finns det ett medgivandeformulär för deltagare som vi kan länka till?

Vi accepterar inte forskning som inte anger åldersbegränsning för deltagare, vad uppgifterna kommer att användas till, vilka metoder som används (om det inte är en online-enkät), vem som kommer ha tillgång till uppgifterna, samt hur deltagarnas integritet kommer att skyddas.

Finns det full kontaktinformation till forskaren (och dess kommitté eller handledare där sådan finns)?

Denna information ska innehålla vilken institution, om någon, forskaren tillhör, såväl som e-postadress och fysisk adress där de kan nås.

Kommer informationen att delas med fan-gemenskapen efter att den färdigställts?

Detta kan göras genom att kontakta Kommunikation och be dem länka till resultaten.

Var vänlig kontakta Kommunikation för att skicka in något av ovanstående.