Říjnová kampaň: Hájíme vaše zájmy

Sedm let, sedm divů — Společnost pro transformativní tvorbu — Kampaň na nábor členů kampaň 19. - 26. říjen

Mnozí fanoušci se s OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) seznámili při prohlížení Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) nebo Fanlore, ne všichni naši návštěvníci však vědí, že OTW obhajuje a prosazuje práva fanoušků, a co to vlastně obnáší.

OTW nejde jen o zajištění prostoru, v němž chrání a uchovává fanouškovskou tvorbu. Znamená to pro nás i účast na diskusích o fandomu a fanouškovské tvorbě. Promlouváme, abychom napomohli ke zlepšení veřejné politiky a přijímání fanouškovské tvorby a remixové kultury, které má na nás, fanoušky, bezprostřední dopad. Vaše podpora nám pomáhá veřejně promlouvat o věcech, které se nás týkají, více způsoby a na více místech.

OTW chápe jako obzvlášť důležité zasazovat se za oblasti fandomu, v nichž jsou hnací silou ženy. Moderní fandom je příliš často chápán jako mužská doména, ať už jde o fanouškovství v oblasti sportu, tradičního sci-fi či novějších fandomů. Věříme v hodnotu komunit založených na online fanouškovské tvorbě, v nichž se často sdružují ženy, osoby s queer, genderqueer identitou, příslušníci a příslušnice různých etnik a další marginalizované skupiny fanoušků.

Naše azazování se za tyto oblasti fandomu neprobíhá jen online. Více se soustředíme se i na rozvoj vazeb v reálném životě, například při různých setkáních fanoušků. OTW letos vyslala zástupce na Comic-Con a Worldcon a připravujeme i další zdroje pro všechny, kdo by chtěli OTW a její projekty při setkáních reprezentovat.

Uvědomujeme si také, že potřeba rozvíjení a posilování vazeb někdy přesahuje oblast fandomu: proto jsme nedávno společně s EFF (The Electronic Frontier Foundation) sponzorovali akci na Dragon Conu zasazující se za ochranu soukromí online. Měli jsme zastoupení i na dalších fanouškům nakloněných akcích, např. na AdaCamp, což byl open source tréning zaměřený na ženy v oblastech kultury technologií a open source. Svou činností v právní oblasti jsme se, stejně jako dosud, zasazovali o fandom coby prostor uplatňující a umocňující vliv fanoušků a za svobodnější tvorbu v rámci stávajících zákonů o autorském právu. Tyto aktivity umožňují našim dobrovolníkům získat důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti, a zároveň zlepšovat práci OTW.

Věříme, že naše aktivity pomáhají k vytváření prostoru, v němž se více uplatňuje a umocňuje vliv náš a naší komunity. Svým příspěvkem OTW můžete zajistit, abychom se za fanouškovskou tvorbu mohli zasazovat i v následujících letech.