Říjnová kampaň: Chráníme

Sedm let, sedm divů — Společnost pro transformativní tvorbu — Kampaň na nábor členů kampaň 19. - 26. říjen

Jednou z nejlepších věcí na OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je fakt, že se k lidem ve fandomu odmítá chovat přistupovat jako ke zboží.

Fandom se čím dál více ocitá v zorném poli veřejnosti — a to nejen díky své tvořivé energii, ale i proto, že je zřejmá jeho tržní hodnota pro tvůrce, producenty a odborníky ze strany marketingu. Vaše podpora pomáhá OTW hájit fandom jako svobodný prostor oddělený komerčních zájmů.

O přízeň fanoušků se ucházejí rozličná tvůrčí odvětví, ne vždy ale s pochopením nebo s ohledy na zájmy fanoušků samotných. Fanoušci jsou víc než pouhou neplacenou pracovní silou a fanouškovská tvorba je něčím víc než jen dalším potencionálním zdrojem výdělku.

OTW vzniklo jako odpověď na zkušenosti s příliš mnoha službami, které se ukázaly jako zranitelné vůči komerčnímu využívání a snahám o jejich manipulaci ze strany trhu, bez ohledu na fanoušky, kteří tyto služby vybudovali a využívají. Postoj OTW je již dlouho takový, že fandom má být společným prostorem, který pomáhá uplatnit a umocnit vliv svých členů, a tedy, že fandom má existovat jako prostor oproštěný od využívání, vlivu a manipulace ze strany trhu. Rozmanitost nám dává sílu a zachování nekomerční fanouškovské tvorby je součástí této rozmanitosti. Z našeho prohlášení: „K ochraně naší tvorby proti komerčnímu zneužití nebo právnímu napadení máme aktivní a inovativní přístup.“

To na jedné straně zajišťuje náš Legal committee (Výbor pro právní záležitosti), který se zasazuje za fanoušky a za liberální výklad zákonů, jimiž se řídí dovolené užití (fair use) ve vztahu k fanouškovské tvorbě. Cílem našeho úsilí je také ochrana autorů transformativní tvorby, ať už ve formě poradenství ve věcech týkajících se autorských práv a dalších právních záležitostí pro jednotlivé fanoušky, účastí na DMCA Digital Millenium Copyright Act of 1998), který doplňuje americké autorské právo; pomocí výstrah upozorňujících fanoušky na scénáře možného neoprávněného užití, i tím, že fanouškům poskytují informace a odpovídají na jejich dotazy.

Pokud ještě dnes pošlete OTW svůj dárcovský příspěvek můžete nám pomoci pokračovat v úsilí za zachování fandomu jako životem pulsujícího prostředí, v němž smíme svobodně tvořit a radovat se z tvorby jiných.