Richtlijnen voor het indienen van een evenement

De Communicatie commissie publiceert een maandelijkse postdie evenementen uit de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) opgelijst in de Evenementenkalender promoot.

Wij moedigen toevoegingen aan de kalender in iedere taal aan, indien ze bestaan uit:

1) Fangerelateerde evenementen die open zijn voor het publiek, en welke zowel online als fysiek kunnen zijn.
2) Academische evenementen zoals conferenties, publicaties, en aanvragen voor papers die deel uitmaken van fanstudies.
3) Evenementen gerelateerd aan open-source technologie.

De maandelijkse posts zijn een samenvatting van evenementen uit de kalender voor die maand, net als aanvragen voor deelname aan onderzoeken die voldoen aan de volgende criteria:

Heeft het de goedkeuring van de Institutionele Beoordelingsraad/Ethische Commissie?

Wij realiseren ons dat er zelfstandige onderzoekers zijn die geen zo’n goedkeuring kunnen krijgen omdat ze onafhankelijk zijn. In zulke gevallen kan een vervanging worden geleverd in de vorm van een Curriculum Vitae inclusief vroeger werk en referenties en een link naar vroeger werk dat openlijk beschikbaar is online.

Is er een toestemmingsformulier voor deelnemers waar we naar toe kunnen linken?

We zullen geen onderzoek opnemen dat geen leeftijdsgrenzen voor deelnemers specificeert, en dat niet duidelijk maakt hoe er van de data gebruik zal worden gemaakt, wat de procedures zijn (als het geen online enquête is), wie toegang heeft tot de data, en hoe de privacy van deelnemers zal worden behouden.

Is er volledige contact informatie beschikbaar van de onderzoeker (en, indien van toepassing, zijn/haar commissie of toezichthouder)?

Deze informatie zou het aangesloten instituut moeten bevatten, als er een is, evenals een e-mail en een fysiek adres waar ze benaderbaar zijn.

Zal de informatie gedeeld worden met de gemeenschap na afronding?

Dit kan worden gedaan door contact op te nemen met de Communicatie commissie voor het linken van resultaten.

Neem contact op met Communicatie voor het indienen van elk van het bovenstaande.