Retningslinjer for å sende inn et arrangement

Kommunikasjonskomiteen publiserer et månedlig innegg som promoterer arrangementer i Arrangementskalenderen til OTW (Organisasjonen for transformative verk).

Vi oppfordrer dere til å sende inn bidrag til kalenderen på alle språk, så lenge de involverer:

1) Fan-relaterte arrangementer som er åpne for allmennheten, og som kan være enten online eller ansikt til ansikt.
2) Akademiske arrangementer som konferanser, publikasjoner, og etterspørsler etter artikler som del av en fanstudie.
3) Arrangement relatert til åpen kildekode-teknologi.

De månedlige innleggene er en oversikt over alle kalenderoppføringene for den måneden, samt forespørsler om forskningsdeltakelse som oppfyller følgende kriterier:

Er det godkjent av Institutional Review Board/Ethics Committee (uavhengige komiteer som ofte kalles regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, eller REK i Norge, som bidrar til å beskytte mennesker mot å bli utnyttet i forskningens navn)?

Vi innser at det finnes uavhengige forskere som ikke kan få det godkjent fordi de ikke er tilknyttet. I slike tilfeller kan en erstatning gis i form av en CV som inkluderer tidligere arbeid og referanser, samt en lenke til tidligere arbeid som er tilgjengelig for allmennheten på nettet.

Finnes det et samtykkeskjema for deltakere som vi kan linke til?

Vi vil ikke inkluderer forskning som ikke setter en aldersgrense for deltakerne, og som ikke spesifiserer hva dataene skal brukes til, hva prosedyrene er (om det ikke er en nettundersøkelse), hvem som vil ha tilgang til dataene, og hvordan deltakernes personvern vil bli opprettholdt.

Finnes det komplett kontaktinformasjon for forskeren (og, hvis aktuelt, forskerens komité eller veileder)?

Denne informasjonen bør inneholde forskerens institusjonelle tilhørighet, om det finnes en, samt en epostadresse og en faktisk adresse de kan nås på.

Vil informasjonen bli delt med fellesskapet etter ferdigstillelse?

Dette kan gjøres ved å sende en lenke med resultatene til Kommunikasjon.

Vennligst kontakt Kommunikasjon for å sende inn noe av det ovennevnte.