Resultat för 2023 års OTW-val

Valutskottet vill tacka alla våra kandidater för deras hårda arbete i det här årets val. Därmed har vi glädjen att presentera 2023 års valresultat.

Följande kandidater (i alfabetisk ordning) har officiellt valts till att delta hela löptiden (3 år) i Styrelsen:

  • Anh Pham
  • Kathryn Soderholm
  • Qiao Chu

Som tidigare framförts, steg Heather McGuire ner från sin position i Styrelsen innan 2023 års val. Även ledamoten Natalia Gruber avsteg juni 2023. Vi tackar Heather och Natalia för deras tjänstgöring och för deras arbete och dedikation.

För att fylla den tomma platsen utser Styrelsen den kvarvarande kandidaterna, Jennifer Haynes och Zixin Zhang (i alfabetisk ordning), som nya styrelsemedlemmar. De kommer att tjänstgöra under de resterande två åren som finns kvar av Heather och Natalias löptider, så att vi har en full styrelse till nästa val.

De nya styrelsemedlemmarna kommer formellt att påbörja sin överlappande mandatperiod den 1 oktober. Vi önskar dem allt gott under deras tid i styrelsen.

Därmed avslutas valsäsongen. Tack till alla som involverade sig genom att sprida medvetenhet om valet, ställa frågor till kandidater och såklart rösta! Vi ser fram emot att återse er alla igen nästa år.

15 augusti 2023: Redigerat för att klargöra att styrelsemedlemmar nämns i alfabetisk ordning.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement

Comments are closed.