Resultat för 2022 års OTW-val

Valutskottet vill tacka alla våra kandidater för deras hårda arbete i det här årets val. Därmed har vi glädjen att presentera 2022 års valresultat.

Följande kandidater (i alfabetisk ordning) har officiellt valts till styrelsen:

 • Heather McGuire
 • Natalia Gruber
 • Som tidigare kommunicerat är styrelsen ledsna att behöva meddela att styrelseledamot E. Anna Szegedi, som valdes 2021, lämnade sin plats i styrelsen före 2022 års val. Vi är tacksamma för E. Anna Szegedis arbete och tackar henne för hennes arbete och dedikation.

  För att fylla den vakanta positionen kommer Michelle Schroeder, som kom på tredje plats i valet, att ta E. Anna Szegedis plats i styrelsen för de resterande två åren av hennes mandatperiod, med start 1 oktober. Detta kommer garantera att styrelsen är fulltalig till nästa val.

  De nya styrelsemedlemmarna kommer formellt att påbörja sin överlappande mandatperiod den 1 oktober. Vi önskar dem allt gott under sin tid i styrelsen.

  Därmed avslutas valsäsongen. Tack till alla som involverade sig genom att sprida medvetenhet om valet, ställa frågor till kandidater och, såklart, rösta! Vi ser fram emot att återse er alla igen nästa år.


  OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

  Announcement

  Comments are closed.