Rawhide-fic flyttar till AO3

Rawhide-fic, ett arkiv för Rawhide fanfiction, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Rawhide, en show från 1959 om att driva boskap, har en liten men bestående fandom. Denna samling med historier dateras från 2003 då en gruppen rawhide-fic skapades på Yahoo Groups för fandomens medlemmar att dela och prata om de verk de skapade om denna oändliga boskapsdrivning. När Yahoo Groups meddelade att de skulle stängas ner, började gruppen leta efter ett annat spår.

Open Doors (Öppna dörrar) kommer att arbeta tillsammans med Grey Lupous för att importera Rawhide-fic till en separat, sökbar samling på AO3.

Vi kommer att börja importera verk från Rawhide-fic till samlingen på AO3 efter november.

Vad innebär detta för skapare som har verk på Rawhide-fic?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras på en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets signatur eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att sättas som enbart synliga för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare. Vi kommer därefter stänga ner webbplatsen permanent.

Vänligen kontakta Öppna dörrar och meddela din(a) Rawhide-fic pseudonym(er) och e-postadress(er), om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på Rawhide-fic, var vänlig kontakta Öppna dörrar så hjälper vi dig. (Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn på Rawhide-fic för att bekräfta dina anspråk.)

Vänligen läs Öppna dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna dörrar eller kontakta kommittén Öppna dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans vill hjälpa oss att bevara arkivets historia, Rawhide-fic på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-administratörerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Rawhide-fic!

– Öppna dörrar-teamet och Grey Lupous


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.