Rapporter for strategisk planlegging 2012-2014

Om disse rapportene

For å skrive disse rapportene har Komiteen for strategisk planlegging gjennomført undersøkelser hos nåværende personale og frivillige, samt tidligere styremedlemmer og frivillige fra hver enkelt komité eller arbeidsgruppe. Vi har også intervjuet komitelederne og gjennomført oppfølgingsintervjuer med personale og frivillige (både nåværende og tidligere) som ønsket dette.

Alt innhold i rapportene er basert på innsamlet data fra medlemmer i arbeidsgrupper eller komiteer. Tilbakemeldingene ble gjort om til oppsummeringer av hvilke styrker og utfordringer personale og frivillige (både nåværende og tidligere) har identifisert, og forslag til forbedring basert på innspillene deres. Mer informasjon om denne prosessen er inkludert i selve rapportene.

Før de nådde deg, ble rapportene gjennomgått av de respektive komitélederne og Styret, og redigert av Kommunikasjonskomiteen. Dette var for å kunne rette opp i eventuelle faktafeil, og for å få tilbakemeldinger før rapportene ble offentliggjort for et større publikum. Ingen data innhentet fra spørreundersøkelser eller intervjuer ble endret eller fjernet fra rapporten som et resultat av disse gjennomgangene.

Tilbakemeldinger

Vi håper at du synes disse rapportene er interessante, og ønsker gjerne dine tilbakemeldinger! Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å kontakte komiteen, kom i kontakt med oss via kontaktskjemaet vårt.

Vennligst legg merke til at disse rapportene kun omhandler interne aktører, så selv om kommentarer via kontaktskjemaet fra aktører utenfor OTW (Organisasjonen for transformative verk) vil bli lest og diskutert (og muligens tatt hensyn til i fremtidige rapporter, så vel som i neste runde av strategisk planlegging), vil disse kommentarene ikke inkluderes i fremtidige revisjoner av disse rapportene.

Alle henvendelser vi mottar blir behandlet konfidensielt, og vi vil gjerne diskutere de bekymringene du måtte ha.

Lenker til rapporter

Rapportene er listet etter utgivelsesdato.