Rapporter från Strategisk Planering 2012-2014

Angående dessa rapporter

För att skriva dessa rapporter har kommittén för Strategisk Planering skickat enkäter till medarbetare och volontärer, såväl som de medarbetare och volontärer som slutat inom varje kommitté eller arbetsgrupp. De har också intervjuvat ordförande och gjort uppföljningsintervjuer med alla medarbetare och volontärer (nuvarande eller före detta) som var villiga att tala ytterligare med dem.

Allt i rapporterna är baserat på information som samlats in från medlemmar i kommittéerna och arbetsgrupper. Rapporterna sammanställdes till sammanfattningar av de styrkor och utmaningar som medarbetare och volontärer (både nuvarande och före detta) hade identifierat, samt rekommendationer på förändringar baserade på dessa förslag. Mer information om processen finns i själva rapporterna.

Innan de nådde dig genomgick rapporterna en översyn av respektive kommittéordförande och styrelsen. De har också redigerats av kommittén för Kommunikation. Syftet med detta var att korrigera alla faktafel som kan ha funnits, såväl som att få feedback innan rapporterna släpptes till allmänheten. De data som samlats från enkäter och intervjuer har inte ändrats eller tagits bort på något sätt till följd av denna översyn.

Feedback

Vi hoppas att du tycker att rapporterna är intressanta och vi vill gärna ta emot din feedback! Om du har några frågor eller vill kontakta kommittén kan du nå oss genom vårt kontaktformulär.

Observera att dessa rapporter bara innefattar interna intressenter. Vi kommer att läsa och diskutera kommentarer från intressenter utanför OTW (Organisationen för Transformativa Verk) som når oss via vårt kontaktformulär, om möjligt så tar vi hänsyn till dem inför framtida rapporter och strategisk planering, men de kommer inte att innefattas i framtida revisioner av de nuvarande rapporterna.

All kontakt vi har med er hålls högst konfidentiell och vi diskuterar gärna detta med dig om du har några bekymmer.

Länkar till rapporter (på engelska)

Rapporterna listas i den ordning de släpptes.