Årsredovisning 2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BREV FRÅN STYRELSEN

PROJEKT

 • Archive of Our Own (Vårt eget arkiv)
 • Fanlore
 • Juridisk rådgivning
 • Öppna dörrar
 • Transformativa verk och kulturer
 • Insamlingar och spridning
 • Kommunikation och PR
 • Folk och planering

TIDSLINJE 2017

EKONOMI

 • Balansrapport
 • Resultatrapport
 • Funktionsindelad kostnadssammanställning
 • Likviditetsrapport
 • Bokslutsanteckningar

OM OTW: VÅRT UPPDRAG, VISION OCH VÄRDERINGAR

 • Vårt uppdrag
 • Vår vision
 • Våra värderingar

OM OTW: VILKA VI ÄR

 • Styrelsemedlemmar
 • Tidigare styrelsemedlemmar
 • Kommittéer

BREV FRÅN STYRELSEN

Kära givare, supportrar och volontärer till och för OTW (Organisationen för Transformativa Verk),

Under 2017 har OTW och dess olika projekt arbetat hårt med att stödja vårt uppdrag att värna fans intressen genom att bevara och försvara verk av fans och genom att dokumentera, studera och skydda verk skapade av fans och fankulturer.

 • Vårt juridiska team fortsätter att försvara tillåten användning inom upphovsrätt, användbara internet-policies och yttrandefrihet runt om i världen och hjälper fans att bättre förstå sina rättigheter när det gäller deras verk.
 • Fanlore innehåller nästan 45 000 artiklar och fortsätter stadigt att växa, till stor del tack vare en stark gemenskap av hängivna redaktörer.
 • The Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) fortsätter med sin imponerande tillväxt: det har över 3 miljoner verk, med nästan 1,5 miljoner användare och över 25 000 fandoms. Vårt team för taggorganisering organiserade över 1,5 miljoner taggar bara under 2017.
 • Open Doors (Öppna dörrar) genomförde fjorton arkivimporter under 2017.
 • Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) publicerade tre nya utgåvor under 2017: om Sherlock Holmes-fandom, om queera kvinnliga fans, och en generell utgåva.

Allt eftersom våra projekt expanderar så fortsätter vi att utöka vår grupp av volontärer och framgångsrika gåvokampanjer. Era gåvor och våra hängivna volontärer hjälper till att upprätthålla alla delar av OTW, och vi hoppas att vi kan fortsätta betjäna fans och fandoms under de kommande åren.

Under 2017 fortsatte styrelsen att stärka alla OTW-kommittéer och utvidga vår ekonomiska säkerhet. Vi planerar inför framtiden så att vi kan bibehålla en stark och enad organisation som är beredd att möta alla utmaningar som den kan komma att ställas inför.

OTWs styrelse ser fram mot dessa utmaningar med tillförsikt och hopp inför det kommande året och alla milstolpar som vi har att se fram emot.

Med stort tack och de bästa hälsningar

Styrelsen

Claire P. Baker
Matty Bowers
Kristina Busse
Jessie Camboulives
Priscilla Del Cima
Atiya Hakeem
Danielle Strong

PROJEKT

Archive of Our Own (Vårt eget arkiv)

AO3 fortsatte att växa under 2017, det år hemsidan firade sitt tioårsjubileum. I april nådde webbplatsen 3 miljoner verk av fans och i juni kanoniserade taggorganiseringskommittén fandom nummer 25 000 på AO3 (Brainstorm (1983)).

Denna tillväxt stöddes av det arbete som utfördes av kommittén för Tillgänglighet, design och teknologi (AD&T), som uppdaterade webbplatsens tekniska plattform genom 36 kodsläpp under året. Mest märkbart är att kommittén lyckades uppgradera AO3 till Rails 5.2 och Ruby 2.3.4. De förbättrade också täckningen för sina automatiska tester från 74% till 84% av kodbasen.

Kommittén för AO3s Dokumentation genomförde fem uppdateringar av våra listor över vanliga frågor under 2017: en ny lista med vanliga frågor om kommentarer och kudos (beröm), fler vanliga frågor om bokmärken, om publicering och redigering, samt om stilmallar och arkivets gränssnitt, såväl som en uppdatering av listan med vanliga frågor om inofficiella webbläsarverktyg.

Från april till december 2017 organiserade AO3s taggorganisatörer över 1,5 miljoner taggar och de hjälpte Öppna dörrar genom att kartlägga taggar till 16 arkiv. Taggorganisatörerna flyttade också över till en ny databas för volontärshantering i januari och flyttade till ett nytt system för supportärenden i september.

Missbrukskommittén hade mycket att göra detta år och hanterade totalt 10 333 ärenden. De samarbetade också med översättningsteamet för att effektivisera sättet icke-engelskspråkiga ärenden hanteras.

AO3 Support hanterade totalt 16 762 ärenden i år, varav 1 686 togs emot under en enda dag i november när AO3s gamla sökmotor låg nere.

Slutligen försvann i mars i år den blockering som Internet Archive Wayback Machine lagt på AO3, vilket innebär att arkivet självt kan bli arkiverat igen.

Fanlore

Fanlore utökade sin uppsökande verksamhet betydligt under 2017, bland annat genom den Tumblr-blogg de startade i mars. Medarbetarna utökade också Fanlore-hemsidan, valde ut en artikel för särskilt fokus varje vecka och skapade en del där de visar artiklar som behöver utökas.

Under april stod Fanlore värd för det månadslånga eventet April Showers (aprilskurar), som uppmuntrar folk (särskilt medlemmar av mindre fandoms) att bidra med sina egna historier och erfarenheter till Fanlore.

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

OTW har bedrivit och utökat sitt uppdrag inom juridisk rådgivning på flera sätt som kompletterar varandra.

OTW fortsatte sin strategi att tillsammans med allierade lämna in amicus-utlåtanden i fall som har betydelse för upphovs- och publiceringsrätt. I januari lämnade Juridiska in ett utlåtande i fallet Cross v. Facebook, i Kalifornien, där de argumenterade mot alltför omfattande publiceringslagar och för safe harbor-villkor för online-leverantörer i enlighet med sektion 230 av U.S. Communications Decency Act. I maj lämnade Juridiska in ett utlåtande till USAs appellationsdomstol i elfte kretsen i fallet Georgia v. Public Resource, där de hävdade att det inte kan vara “kommersiell användning” att göra något gratis tillgängligt, när det gäller analys av tillåten användning inom upphovsrätt.

Under året arbetade Juridiska framgångsrikt med att förnya, förtydliga och utöka “fanvideoskaparnas undantag” från Digital Millennium Copyright Act (DMCA), vilket låter användare avkryptera DVD-er, Blu-Ray-skivor och onlinematerial i syfte att använda klipp till att skapa ickekommersiella audiovisuella verk inom ramen för tillåten användning.

Juridiska lämnade också in kommentarer till regeringar angående upphovsrättslag. I februari, mars och maj deltog Juridiska i konsultationer för USAs patentverk angående sektion 512 i Digital Millennium Copyright Act (DMCA) och angående ifall USA borde införa extra lagar om “moraliska rättigheter” som angränsar till upphovsrättslag. I april gick Juridiska samman med allierade i Re:Create Coalition för att skicka brev till USAs representanthus, senat och verkställande gren av regeringen. I breven argumenterade de för väl avvägda upphovsrättslagar och lade fram en uppsättning nyckelvärderingar till hjälp för upphovsrättspolicy, inklusive värdet av att uttrycka sig fritt. I juni deltog OTW i en lyckad storskalig aktion mot föreslagna lagar i staten New York som radikalt skulle ha utökat publiceringsrätten i New York på ett sätt som skulle innebära en dramatisk begränsning av yttrandefriheten när det gäller verkliga personer, inklusive historiska sådana. Juridiska lämnade också in kommentarer till USAs och Kanadas regeringar, med fokus på viktiga frågor för vardera landet när det gäller deras omförhandlingar av avtalet North American Free Trade Agreement.

Juridiska fortsatte att samarbeta med Kommunikationskommittén i syfte att utbilda fans om lagen, stödja fan-vänliga utvecklingar av lagar världen runt och publicera sådana utvecklingar av lagar som kan vara av intresse för fans. I maj informerade och mobiliserade Juridiska fans inom EU angående lagförslag som skulle gynna censur och internetfilter. I maj publicerade Juridiska också ett informationsinlägg där de förklarade viss ny utveckling inom USAs lagstiftning när det gäller vad internetleverantörer kan göra med användardata, och diskuterade vilken effekt denna utveckling kan ha på fans i USA.
I juli var Juridiska med på San Diego Comic-Con, där de deltog i panelsamtal om juridik och fandom och höll i en välbesökt “Meetup of Our Own” med vänner och allierade, där de firade OTWs tioårsjubileum. I juli var också Juridiska kommitténs ordförande Betsy med och diskuterade OTW, juridik och fandom i senaste avsnittet av Copy This Podcast, som hette “Cosplay, Copyright, and Comic-Con”. Juridiska höll också två “öppet hus”-chattar som en del av OTWs tioårsjubileum i september, där de hanterade frågor om juridik, verk av fans, samt OTWs uppdrag inom juridisk rådgivning.

Juridiska fortsatte också sitt arbete med att förhindra oklarheter kring varumärken när det gäller OTW, AO3 och fandom. Detta arbete innebar bland annat att korrespondera med flera app-skapare som fått folk att tro att de hade samröre med OTW. OTW och AO3 har inte auktoriserat några appar.

Slutligen genomförde Juridiska en enkät om Fan Creation & Copyright (Fans skapelser och upphovsrätt), där de frågade fans om deras kunskaper och åsikter om samt erfarenheter av upphovsrättslagar. Juridiska släppte preliminära resultat av enkäten som en del av Fair Use/Fair Dealing Week (Temaveckan för tillåten användning) i februari 2017 och använde resultat från enkäten i sitt arbete med rådgivning under året.

Open Doors (Öppna Dörrar)

Öppna Dörrar tillkännagav importen av 21 arkiv till AO3 under 2017, varav åtta blev färdiga. Highlander-arkiven Daire’s Fanfic Refuge och HL Raven’s Nest, samt Blake’s 7-arkiven Hammer to Fall och Bang and Blame blev färdiga i augusti. The Brian/Justin Fanfiction Archive, ett arkiv för Queer as Folk (US), importerades i september. The Collators’ Den, ett arkiv för Life on Mars (UK) och Ashes to Ashes, blev färdig importerat i oktober och The Alpha Gate, ett arkiv för Stargate SG-1, blev färdigt i november.

Åtta arkivimporter som tillkännagivits tidigare blev också färdiga under 2017: The Quidditch Pitch, som är ett Harry Potter-arkiv, The Due South Archive, The Scully Slash Archive, som är ett Arkiv X-arkiv för femmeslash om Dana Scully, The Basement, som är ett Arkiv X-arkiv med slash om framför allt Mulder/Krycek och Mulder/Skinner, The Hex Files, som är ett arkiv för Harry Potter-fanfiction, samt StargateFan, ett arkiv för fanfiction om Stargate SG-1 som hör ihop med fansidan StargateFan.com.

När importen var färdigställd i april 2017 var Harry Potter-arkivet HP Fandom den största arkivimporten som Öppna Dörrar hittills gjort, med över 8 500 verk. Det är också värt att uppmärksamma den manuella importen av arkivet Turkfanfiction.net, ett stort multifandom-arkiv på turkiska och en av Öppna Dörrars mest komplicerade importer, som färdigställdes under mars 2017. Öppna Dörrar hjälpte också till att hantera supportärenden som hörde ihop med dessa importer och även att organisera taggar för att försäkra sig om att taggarna från importerade arkiv hamnade rätt.

Transformativa verk och kulturer

OTW:s internationella kollegialt granskade online-tidskrift för akademiska fan-studier, TWC, släppte två tematiska utgåvor år 2017. I mars publicerade TWC utgåva 23, Sherlock Holmes Fandom, Sherlockiana, and the Great Game, gästredigerad av Roberta Pearson (University of Nottingham) och Betsy Rosenblatt (Whittier Law School), och med omslagskonst av Laurie Fraser Manifold. I juni publicerade TWC utgåva 24, Queer Female Fandom, gästredigerad av Julie Levin Russo (Evergreen State College) och Eve Ng (Ohio University). Dessutom släpptes utgåva 25,som var en generell utgåva utan tema, i september 2017.

Insamling och spridning

I januari utnämnde kommittén för Utveckling och medlemskap en ny medordförande, TCD.

Utveckling och medlemskap höll två lyckade värvningskampanjer år 2017. Kampanjen i april samlade in 146 595,80 USD från 5 660 givare i 73 länder, en ökning på 33 % i dollar och 28 % i individuella givare jämfört med april 2016. I oktober samlade Utveckling och medlemskap in över 137 000 USD från fler än 5 500 individuella gåvor (mer än 2 733 från förstagångsgivare!) som representerar mer än 70 länder. Inom båda kampanjerna samarbetade Utveckling och medlemskap med Kommunikation för att producera tre nyhetsinlägg, som Översättning översatte till totalt 26 språk.
Kommunikation och PR

Kommunikationskommittén publicerade 146 inlägg under 2017.

Kommunikation uppmärksammade i februari Internationella dagen för verk av fans och firade den med en mängd olika aktiviteter, bland anna onlinespel och en minifest för verk av fans.

I september firade Kommunikation OTWs 10-årsjubileum med ett månadslångt program med gästchattar, öppet hus och speciella nyhetsinlägg.

Översättningskommittén fick 2017 nya team för bengali, hebreiska och marathi.

Folk och planering

Kommittén Volontärer & Rekrytering rekryterade under året till 27 roller, behandlade 740 ansökningar samt genomförde 340 introduktioner och 282 avgångar.

OTW höll för tredje gången i rad styrelseval med fler kandidater än antal platser – denna gång tävlade sex kandidater om tre lediga platser. Claire P. Baker, Danielle Strong och Jessie Camboulives valdes in i styrelsen.

I februari beslöt styrelsen att uppdatera stadgarna för att göra det möjligt för Valkommittén att fastställa en konsekvent deadline för medlemskap som är densamma från år till år. Deadline sattes till 30:e juni, vilket tillämpades för första gången detta år.

Bakom kulisserna effektiviserade Valkommittén ett antal processer som rör kandidaterna. Dessa uppdateringar omfattade bland annat att skapa kandidatkonton på Valkommitténs webb, vilket gjorde det möjligt för kandidaterna att publicera sitt eget material där.

TIDSLINJE 2017

Januari

 • Missbruk tog emot 438 ärenden.
 • Missbruk samarbetade med Översättning för att effektivisera hanteringen av ärenden på andra språk än engelska.
 • Tillgänglighet, design & teknologi gjorde fem kodsläpp som implementerades i sju omgångar (0.9.173-0.9.179).
 • Tillgänglighet, design & teknologi förbättrade täckningen av sina automatiska tester från 74% till 84% av kodbasen.
 • AO3 Dokumentation fick en ny medordförande, Rebecca Sentance.
 • Styrelsen godkände en policy för hur OTW ska hantera förfrågningar om att sprida information om insamlingar eller vinstdrivande PR, såväl som partnerskap för insamlingar.
 • Utveckling & medlemskap fick en ny medordförande, TCD.
 • Juridiska samarbetade med flera allierade för att lägga fram ett amicus-utlåtande i fallet Cross v. Facebook.
 • Strategisk planering påbörjade implementeringen av den treåriga strategiska plan som omfattar hela organisationen.
 • Strategisk planering fick en ny medordförande, Amy Shepard.
 • Support tog emot 998 ärenden.
 • Medarbetarna inom Taggorganisering sammanställde sin flytt till en ny databas för att koordinera ledningen av volontärer.
 • Taggorganisering tog bort flera åtskilliga onödiga metataggar på AO3 för att minska taggträdens djup, vilket förbättrade serverprestanda och sökeffektivitet.
 • Volontärer & rekrytering upplöste kommittén för Fanvideo & multimedia.

Februari

 • Missbruk tog emot 1232 ärenden, varav 600 var spam.
 • Tillgänglighet, design & teknologi hade ett kodsläpp (0.9.180).
 • Styrelsen godkände upplösningen av kommittén för Internationalisering & spridning.
 • Kommunikation höll i firandet av International Fanworks Day (Internationella dagen för verk av fans), inklusive Feedback Fest, utmaningen #IFDrabble för verk av fans, en offentlig chatt och gästinlägg.
 • Juridiska lämnade in kommentarer till USAs upphovsrättsbyrå till stöd för sin petition om undantag från Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
 • Juridiska diskuterade preliminära resultat från januari månads enkät om fans skapande och upphovsrätt, som en del av Fair Use/Fair Dealing Week (veckan om tillåten användning).
 • Juridiska besvarade frågor från Upphovsrättsbyrån angående sektion 512 av DCMA och dess regler för att meddela om och ta ner upphovsrättsskyddat material. Detta var en uppföljning av deras kommentarer till USAs upphovsrättsbyrå i mars 2016.
 • Support tog emot 1064 ärenden denna månad, vilket innebär totalt mer än 10 000 ärenden sedan de bytte till en ny ärendehanterare.
 • Taggorganisering uppdaterade de nuvarande kanoniska taggarna på AO3 så att dessa är kompatibla med reviderade riktlinjer kring hur taggar som nämner djur ska hanteras.
 • Taggorganisering skapade en ny informationssida om taggorganisering på AO3.
 • Översättning samarbetade med Kommunikation för att översätta flera nyhetsinlägg till 19 olika språk för International Fanworks Day (Internationella dagen för verk av fans).
 • Översättning lade till ett nytt team för bengali.

Mars

 • Missbruk tog emot 707 ärenden.
 • Tillgänglighet, design & teknologi implementerade sju kodsläpp (0.9.181-0.9.187).
 • Den blockering som funnits mot AO3 på Internet Archive’s Wayback Machine togs bort.
 • AO3 Dokumentation publicerade en lista på vanliga frågor om kommentarer & beröm på AO3, såväl som en ny fråga i vanliga frågor om bokmärken.
 • Fanlore öppnade en Tumblr-blogg.
 • Juridiska lämnade in en kommentar hos USAs upphovsrättsbyrå som svar på en fråga angående huruvida USA borde införa extra lagar kring “moraliska rättigheter”.
 • Support tog emot 1496 ärenden.
 • Transformative Works and Cultures publicerade utgåva 23, Sherlock Holmes Fandom, Sherlockiana, and the Great Game, som är gästredigerad av Roberta Pearson (University of Nottingham) och Betsy Rosenblatt (Whittier Law School), och med omslagskonst av Laurie Fraser Manifold.
 • Översättning började översätta flera automatiska användarmail.

April

 • Missbruk tog emot 691 ärenden.
 • Tillgänglighet, design & teknologi implementerade fyra kodsläpp vid fyra tillfällen (0.9.188-0.9.191).
 • Tillgänglighet, design & teknologi gjorde färdigt första steget inför att uppgradera till den senaste versionen av Rails.
 • AO3 nådde 3 miljoner verk av fans.
 • Utveckling & medlemskap samlade in 146 595,80 US$ från 5 660 givare i 73 länder under april månads värvningskampanj.
 • Fanlore stod värd för den månadslånga händelsen April Showers (aprilskurar), då de uppmuntrade folk att bidra med sina egna historier och erfarenheter till Fanlore, särskilt från mindre fandoms.
 • Juridiska och deras allierade i Re:Create Coalition skickade brev till USAs representanthus, senat och verkställande makt, där de förespråkade balanserade upphovsrättslagar och lade fram en uppsättning nyckelvärderingar för att hjälpa till att styra policy kring upphovsrätt, inklusive värdet av att få uttrycka sig fritt.
 • Öppna dörrar tillkännagav importen av Least Expected, ett arkiv för slash-fanfic om J.R.R. Tolkiens verk.
 • Support tog emot 1 110 ärenden.
 • Taggorganisering organiserade ungefär 131 000 taggar.

Maj

 • Missbruk tog emot 610 ärenden.
 • Tillgänglighet, design & teknologi implementerade två kodsläpp (0.9.192-0.9.193), som innehöll uppdateringar och rättelser av buggar.
 • Styrelsen tillkännagav en ny kassör: ordföranden för Ekonomikommittén, Yuechiang Luo, ersatte Atiya Hakeem (Lady Oscar) som kassör för OTW.
 • Juridiska lämnade in svarskommentarer till USAs upphovsrättsbyrå angående dess frågor om “moraliska rättigheter” såsom erkännande och integritet. Detta var en uppföljning av det de lämnade in i mars.
 • Juridiska lämnade tillsammans med flera allierade in ett amicus-utlåtande till USAs appellationsdomstol i elfte kretsen, i fallet Georgia v. Public Resource.
 • Juridiska samarbetade med Kommunikation för att informera och mobilisera fans inom EU när det gällde pågående förslag till lagstiftning som skulle stödja censur och filter på internet.
 • Juridiska publicerade ett informationsinlägg där de förklarade aktuell juridisk utveckling i USA när det gäller vad internetleverantörer kan göra med användardata, samt diskuterade vilken effekt denna utveckling kan ha på fans i USA .
 • Öppna dörrar tillkännagav importen av två fanfiction-arkiv för Highlander: Daire’s Fanfic Refuge och HL Raven’s Nest, såväl som Death-Marked Love, ett fanfiction-arkiv för Buffy the Vampire Slayer.
 • Support tog emot 1 195 ärenden.
 • Taggorganisering organiserade ungefär 179 000 taggar.
 • Översättning lade till ett nytt team för marathi.

Juni

 • Missbruk tog emot 502 ärenden.
 • Tillgänglighet, design & teknologi började testa arkivets uppgradering till Rails 4.2.
 • AO3 Dokumentation lade till ett nytt verktyg till listan över frågor om inofficiella webbläsarverktyg: AO3 Floaty Text Box + Last Chapter Shortcut userscript (AO3s användarskript för flytande textrutor + genväg till sista kapitlet).
 • Valkommittén tillkännagav de sex kandidaterna i 2017 års val och lade upp deras biografier och plattformar.
 • Fanlore designade om sin hemsida och lade till en artikel i fokus varje vecka.
 • Juridiska lämnade in kommentarer till USAs handelsrepresentant (USTR), där de belyste viktiga frågor inför den kommande förhandlingen om NAFTA-avtalet.
 • OTW deltog i en lyckad aktion i stor skala mot lagförslag i delstaten New York som skulle ha inneburit en massiv utökning av statens namn- och bildlagar på ett sätt som dramatiskt skulle minska rätten att uttala sig fritt om verkliga personer, inklusive historiska sådana.
 • Öppna Dörrar tillkännagav importen till AO3 av två fanfiction-arkiv för Blake’s 7: Hammer to Fall och Bang and Blame.
 • Öppna Dörrar samarbetade med Taggorganisering kring rekommendationer för hur taggar struktureras över flera arkiv.
 • Support tog emot 873 ärenden.
 • Taggorganisering organiserade ungefär 189 000 taggar.
 • Taggorganisering tillkännagav AO3s fandom nummer 25 000: Brainstorm (1983).
 • Transformative Works and Cultures publicerade utgåva 24, Queer Female Fandom, gästredigerad av Julie Levin Russo (Evergreen State College) och Eve Ng (Ohio University).
 • Översättning lade till ett nytt team för hebreiska.

Juli

 • Missbruk tog emot 602 ärenden.
 • Tillgänglighet, design och teknologi uppgraderade till Rails 4.2 i fyra omgångar (Kodsläpp 0.9.193-0.9.197).
 • Valkommittén publicerade kandidaternas svar från frågestunden och höll tre offentliga chattar med kandidaterna.
 • Medarbetare från Juridiska deltog i San Diego Comic-Con, vilket även innebar att delta i paneler om juridik och fandom och att stå värd för den välbesökta “Meetup of Our Own”, där vänner och allierade möttes och firade 10 år med OTW.
 • Juridiskas ordförande Betsy diskuterade OTW, juridik och fandom i den senaste delen av Copy This Podcast, som hette “Cosplay, Copyright, and Comic-Con.”
 • Öppna Dörrar tillkännagav importen till AO3 av Unknowable Room, som är ett arkiv för fanfiction och fankonst för Harry Potter, samt Brian/Justin Fanfiction Archive, som är ett fanfiction-arkiv för Queer as Folk (US).
 • Strategisk planering nådde 6-månadersmålen för OTWs strategiska plan 2017-2020.
 • Support tog emot 1 605 ärenden.
 • Taggorganisering organiserade ungefär 202 000 taggar.

Augusti

 • Missbruk tog emot 696 ärenden.
 • Tillgänglighet, Design & Teknologi implementerade ett kodsläpp (0.9.198).
 • Tillgänglighet, Design & Teknologi började testa uppgraderingar för Rails 5.1 och Ruby 2.3.
 • Vakommittén höll i 2017 års val till styrelsen. Nya styrelsemedlemmarna Claire P. Baker, Danielle Strong och Jessie Camboulives planerades att påbörja sitt arbete 1 oktober 2017.
 • Fanlore lade till en ny del på hemsidan med artiklar som behöver utökas.
 • Juridiska lämnade in en petition till USAs upphovsrättsbyrå där de bad om en förlängning av fanvideoskaparnas undantag från Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
 • Juridiska lämnade in kommentarer till den kanadensiska regeringen med förslag på vilka prioriteringar inom upphovsrättslag Kanada bör göra vid omförhandlingen av North American Free Trade Agreement (NAFTA) med USAs och Mexikos regeringar.
 • Öppna Dörrar tillkännagav importen till AO3 av The Collators’ Den, som är ett fanfictionarkiv för Life on Mars (UK) och Ashes to Ashes, samt The Fandom Haven Story Archive, som är ett multifandomarkiv för fanfiction.
 • Support tog emot 1 307 ärenden.
 • Taggorganisering organiserade ungefär 180 000 taggar.

September

 • OTW firade sitt 10-årsjubileum.
 • Missbruk tog emot 736 ärenden.
 • Tillgänglighet, design & teknologi implementerade sex kodsläpp (0.9.119-0.9.204).
 • Tillgänglighet, design & teknologi färdigställde flytten av AO3 till Rails 5.1 och Ruby 2.3.4.
 • AO3 Dokumentation publicerade två nya frågor om att räkna ord på AO3 på listan över vanliga frågor om publicering & redigering.
 • Juridiska och dess allierade lämnade in två petitioner till USAs upphovsrättsbyrå, som en uppföljning till OTWs petition om att förnya fanvideoskaparnas undantag till DMCA. Dessa petitioner ville utöka och förtydliga undantag från DMCAs antikopieringsskydd för audiovisuella remixer och e-böcker i multimedia.
 • Juridiska höll också i två öppet hus-chattar som en del av tioårsjubiléet, där de hanterade frågor om juridik, verk av fans och OTWs uppdrag kring juridisk rådgivning.
 • Juridiska hanterade frågor kring skapare av mobilappar som förvirrat folk att tro att de samarbetade med OTW. OTW och AO3 har inte auktoriserat några appar.
 • Öppna Dörrar tillkännagav importen till AO3 av The Alpha Gate, som är ett fanfiction-arkiv för Stargate SG-1, a little piece of gundam wing, som är ett fanfiction- och fankonst-arkiv för Gundam Wing, samt soul circuit, som är ett fanfiction-arkiv för Koko Wa Greenwood.
 • Support tog emot 1 154 ärenden.
 • Taggorganisering organiserade ungefär 162 000 taggar.

Oktober

 • Missbruk tog emot 1 214 ärenden.
 • Tillgänglighet, design & teknologi implementerade tre kodsläpp (0.9.205-0.9.207),som innehöll förbättringar och fixade buggar.
 • AO3 Dokumentation uppdaterade vanliga frågor om stilmallar och gränssnitt, för dem som föredrar att skräddarsy hur AO3 och deras verk ska se ut.
 • Styrelsemedlemmarna Alex Tischer, Aline Carrão och Katarina Harju avslutade sin tid i styrelsen.
 • Utveckling & medlemskap samlade in över 137 000 US$ i oktober månads värvningskampanj från över 5 500 individuella gåvor (varav över 2 733 från förstagångsgivare), som representerar över 70 länder.
 • Ekonomi publicerade en uppdatering av OTWs budget 2017 och påbörjade förberedelser inför den första revisionen av OTWs ekonomiska rapporter.
 • Juridiska tillkännagav att som svar på deras petition skulle USAs upphovsrättsbyrå förnya fanvideoskaparnas undantag från DMCA.
 • Öppna dörrar tillkännagav importen till AO3 av West Wing Fanfiction Central, som är ett fanfiction-arkiv för West Wing (Vita Huset), MTAC, som är ett fanfiction-arkiv för NCIS, samt Firefly’s Glow, som är ett fanfiction-arkiv för Firefly.
 • Support tog emot 1 717 ärenden.
 • Taggorganisering organiserade ungefär 195 000 taggar.
 • Volontärer & rekrytering skickade ut sin årliga “Vill du fortfarande stå till tjänst”-enkät till alla medarbetare inom OTW.

November

 • Missbruk tog emot 1 544 ärenden.
 • Tillgänglighet, design & teknologi implementerade tre kodsläpp (0.9.208-0.9.210), som innehöll förbättringar och nya funktioner som hjälper Missbruk att hantera tillströmningen av spam.
 • Fanlore utnämnde en ny medordförande, Rebecca Sentance.
 • Ekonomi påbörjade en ny relation mellan OTW och the Humble Store (som säljer spel, böcker, serier och mjukvara), där kunder kan välja OTW som välgörenhetsorganisation i kassan och OTW då får en del av intäkterna.
 • Juridiska bad om att få in fans historier för att stödja sin petition till USAs upphovsrättsbyrå om utökade och förtydligade undantag från DMCA som skulle utöka tillåten fan-användning av audiovisuellt material i transformativa verk.
 • Öppna Dörrar tillkännagav importen av Glass Onion, som är ett multifandom-fanfiction-arkiv, samt The Boy / Michael Shanks, som är ett arkiv för fanfiction om alla karaktärer som spelas av Michael Shanks.
 • Öppna Dörrar tillkännagav skapandet av en Fanlore-sida och ett minneskonto på AO3 för Dana Knights fanfiction.
 • Support tog emot 2 954 ärenden, vilket är ovanligt många. De tog emot 1 686 ärenden på en dag när den gamla sökmotorn försvann.
 • Taggorganisering organiserade 176 000 taggar i november.
 • Webben rapporterade en kraftig dipp i antalet spam på OTWs webbsida.

December

 • Missbruk tog emot 1 351 ärenden, vilket innebär totalt 10 333 under 2017.
 • Styrelsen godkände och släppte årsredovisningen för 2016.
 • Juridiska och flera allierade gick samman för att lämna in stöd för dess petitioner om att utöka och förtydliga undantag från DMCAs antikopieringsskydd för audiovisuella remixer och e-böcker i multimedia.
 • Öppna dörrar tillkännagav importen av InDeath.net Fan Fiction, som är ett fanfiction-arkiv för In Death, samt All Things Rat, ett arkiv som fokuserar på Arkiv X-karaktären Alex Krychek.
 • Support tog emot 1 329 ärenden, vilket innebär totalt 16 762 under 2017.
 • Taggorganisering organiserade 173 000 taggar i december, vilket innebär runt 1,5 miljoner taggar totalt mellan april och december 2017.

BOKSLUT

Balansräkning

Per 31 dec 2017 Per 31 dec 2016
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kontanter och likvida medel 696 920,00 589 376,55
Donationsfordringar 11 282,97
Förutbetalda kostnader 21 364,00 18 651,50
Summa 729 566,97 608 028,05
Fastigheter, anläggningar och inventarier
Servrar och utrustning 268 370,39 240 146,39
Avdrag: Ackumulerade avskrivningar (195 587,19) (153 640,08)
Summa 72 783,20 86 506,31
Övriga tillgångar
Långsiktiga investeringar 10 159,99 10 154,63
Upplupna kostnader 23 532,67 4 366,00
Summa 33 629,66 14 520,63
SUMMA TILLGÅNGAR 836 042,83 USD 709 054,99 USD
SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 826,76
Summa 826,76
SUMMA SKULDER 826,76
NETTOTILLGÅNGAR
Oinskränkta 835 216,07 709 054,99
Med tillfälliga restriktioner
Med permanenta restriktioner
SUMMA NETTOTILLGÅNGAR 835 216,07 USD 709 054,99 USD
SUMMA SKULDER OCH NETTOTILLGÅNGAR 836 042,83 USD 709 054,99 USD

Resultaträkning

Per 31 dec 2017 Per 31 dec 2016
INTÄKTER
Intäkter
Direkta bidrag 364 576,10 298 727,60
Gåvor från matchningsprogram 7 532,21 3 573,79
Intäkter in natura 225 000,00 226 480,00
Summa 597 108,31 528 781,39
Andra intäkter
Ränteintäkter 294,59 10,05
Övriga intäkter 1 712,14
Summa 2 006,73 10,05
SUMMA INTÄKTER 599 115,04 USD 528 791,44 USD
KOSTNADER
Program
Vårt eget arkiv 189 862,34 107 444,52
Öppna dörrar 681,58 1 060,69
Transformativa verk och kulturer (TWC) 2 436,25 2 336,06
Fanlore 4 380,13 5 159,52
Juridisk rådgivning 135 000,00 138 084,76
Insamlingar 24 054,34 19 480,57
Ledning & generellt 116 539,32 111 912,18
SUMMA UTGIFTER 472 953,96 USD 385 478,30 USD
Förändring i nettotillgångar 126 161,08 USD 143 313,14 USD
Oinskränkta nettotillgångar, årets början 709 054,99 USD 565 741,85 USD
Oinskränkta nettotillgångar, årets slut 835 216,07 USD 709 054,99 USD

Funktionsindelade kostnader

Vårt eget arkiv Öppna dörrar Transformativa verk & kulturer (TWC) Fanlore Juridisk rådgivning Programsumma Insamlingar och medlemsvärvning Ledning och administration SUMMA
Kostnader in natura 135 000,00 135 000,00 90 000,00 225 000,00
Server-hårdvara 2 180,94 48,47 121,16 2 359,57 72,70 2 423,27
Serverhosting 36 535,09 791,44 1 978,60 39 205,13 1 800,73 41 105,86
Leverantör av hosting-tjänster 45,87 45,87 546,35 592,22
Licenser & support 750,00 16,67 41,67 808,33 25,00 833,33
Webbplatsdomäner 76,00 184,90 27,00 287,90 76,00 363,90
Webbplatsövervakning 7 726,00 7 726,00 7 726,00
Webbplatshosting 335,47 335,47 1 646,27 1 981,74
Brandvägg 1 879,20 41,76 104,40 2 025,36 62,64 2 088,00
Kostnader för externa leverantörer 101 246,25 101 246,25 101 246,25
Konsultkostnader 695,00 -695,00 4 369,35 5 064,35
Utbildning 418,16 3,98 9,95 432,09 5,97 438,06
Resor
Plugin 16,34 16,34 33,17 49,50
Administration & ledning 1 298,30 99,00 1 397,30 700,00 2 130,95 4 228,25
Expeditionsavgifter
Transaktionsavgifter 13 725,21 13 725,21
Bankavgifter 20,98 249,07 270,05
Premiumgåvor 2 082,01 2 082,01
Porto och frakt 3 026,95 2 788,70 5 815,65
Programvara för medlemskapshantering 3 800,00 3 800,00
Programvara för ärendehantering 699,19 699,19
Revisionskostnader 7 500,00 7 500,00
Skattedeklaration 801,75 801,75
Försäkring 3 172,26 3 172,26
Summa kostnader före avskrivningar 152 109,94 USD 681,58 USD 1 597,31 USD 2 282,78 USD 135 000,00 USD 291 671,61 USD 24 054,34 USD 115 280,90 USD 431 006,85 USD
Avskrivningar 37 752,40 838,94 2 097,36 40 688,70 1 258,41 41 947,11
SUMMA 189 862,34 USD 681,58 USD 2 436,25 USD 4 380,13 USD 135 000,00 USD 332 360,30 USD 24 054,34 USD 116 539,32 USD 472 953,96 USD

Likviditetsanalys

2017 2016
LIKVIDITET FRÅN DRIFT AV VERKSAMHETEN
Ökning i nettotillgångar 126 161,08 143 313,14
Förändringar för anpassning till förändring i nettotillgångar till nettoflöde av kontanter genererat från driften av verksamheten
Avskrivningar 41 947,11 47 634,70
Ränteintäkter från insättningsbevis (5,36) (10,05)
SUMMA 168 102,83 USD 190 937,79 USD
Ökningar (minskningar) i kontanter och likvida medel på grund av förändringar i operativa tillgångar och skulder
Donationsfordringar (11 282,97) 4 880,00
Förutbetalda kostnader (2 712,50) (4 545,00)
Upplupna kostnader (19 166,67) 11 364,00
Leverantörsskulder 826,76
SUMMA 135 767,45 202 636,79
LIKVIDITET FÖR INVESTERINGSAKTIVITETER 10 159,99 10 154,63
Likvida medel betalda för köp av inventarier och utrustning (28 224,00) (39 609,00)
NETTOÖKNING I LIKVIDA MEDEL 107 543,45 USD 163 027,79 USD
LIKVIDA MEDEL, ÅRETS BÖRJAN 589 374,79 USD 426 347,00 USD
LIKVIDA MEDEL, ÅRETS SLUT 696 918,24 USD 589 374,79 USD

Bokslutskommentarer

Not 1 – Beskrivning av organisationen

Organisationen för Transformativa Verk (“OTW”) registrerades som icke vinstdrivande organisation i delstaten Delaware den 5:e september 2007 och har nonprofitstatus enligt delstatens skattelagstiftning. OTW är grundad av fans för att tjäna fans intressen genom att ge tillgång till och bevara fankulturens historia och dess verk, i en mängd olika former. OTW är ett samarbetsprojekt som inletts och drivs av fans för fans. Mer än 500 volontärer bidrar till OTWs fem stora projekt (Vårt eget arkiv, Öppna dörrar, Fanlore, Juridisk rådgivning, Transformativa verk & kulturer) och även insamlingar, medlemsvärvning och intern ledning och administration.

Not 2 – Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Redovisningens grund

Bokslutet för OTW har upprättats utifrån periodisering i enlighet med generellt vedertagna redovisningsprinciper i USA.

Hur bokslutet presenteras

OTW tillämpar Financial Accounting Standards Boards (“FASB”) Accounting Standards Codification (“ASC”) ämne 958, för icke vinstdrivande organisationer. Enligt FASB ASC ämne 958 är OTW skyldigt att redovisa information om sin ekonomiska ställning och sina ekonomiska aktiviteter i tre klasser av nettotillgångar (oinskränkta nettotillgångar, tillfälligt begränsade nettotillgångar, samt permanent begränsade nettotillgångar) baserat på huruvida det finns restriktioner från givarnas sida.

I enlighet med FASB ASC ämne 958 noteras gåvor som oinskränkt, tillfälligt begränsat eller permanent begränsat stöd, beroende på förekomsten och / eller naturen av eventuella begränsningar från givarnas sida.

OTW har per den 31 december 2017 inga tillfälligt eller permanent begränsade bidrag.

Donationsfordringar

OTW betraktar fordringar från donatorer som fullt insamlingsbara; i enlighet med detta finns för närvarande inga tveksamma donationer. Om belopp bokförda som donationsfordringar skulle bli oinsamlingsbara kommer de att kostnadsföras när det avgörande sker.

Bidrag i form av material och tjänster

Bidrag i form av material och tjänster tas i bokslutet upp till ett uppskattat värde av det material och de tjänster som erhållits. Bidrag i form av tjänster erkänns om tjänsterna som mottagits antingen: (a) skapar eller ökar icke-finansiella tillgångar eller (b) kräver specialiserade kunskaper som tillhandahålls av individer med de kunskaperna och som vanligtvis skulle behöva köpas om de inte donerats.

Erhållna tjänster på 225 000 USD och 226 480 USD noterades som bidrag till driften under åren som avslutades 31 december 2017 respektive 2016. De erhållna tjänsterna består av juridiska tjänster donerade till OTW av volontärerna i Juridiska kommittén.

Tillämpning av uppskattningar

Bokslutsarbete i enlighet med generellt accepterade redovisningsprinciper kräver att ledningen gör uppskattningar och antaganden som påverkar de redovisade beloppen för tillgångar och skulder på balansdagen samt de redovisade beloppen intäkter och kostnader under rapporteringsperioden. Faktiska resultat kan skilja sig från dessa uppskattningar.

Likvida medel

OTW har likvida medel hos en finansiell institution som vid vissa tillfällen kan komma att överstiga federalt försäkrade belopp.

Investeringar

Investeringar i säljbara värdepapper med rättvisa värden som klart kan avgöras, samt alla investeringar i skuldebrev tas upp till sina verkliga värden i balansräkningen. Orealiserade vinster och förluster inkluderas i nettoförändringen av tillgångar. Intäkter från investeringar och vinster som är begränsade av bidragsgivare tas upp som ökningar i oinskränkta nettotillgångar om restriktionerna har fullföljts, antingen genom tidens gång eller genom användning, under den redovisningsperiod under vilken inkomsten och vinsten erkänns.

OTW redovisar investeringar enligt FASB ASC ämne 820: Mätning och redovisning av verkliga värden. Detta inkluderar en hierarki för verkligt värde som syftar till att öka överensstämmelsen och jämförbarheten i mätning av verkliga värden och relaterad redovisning. Hierarkin för verkliga värden baseras på insatser till värderingstekniker som används för att mäta verkliga värden som är antingen observerbara eller icke observerbara. Observerbara insatser reflekterar antaganden som deltagare i marknaden skulle använda för att prissätta en tillgång eller skuld baserat på marknadsdata som samlats in från oberoende källor, medan icke observerbara insatser reflekterar en rapportinstans prissättning baserat på dess egna antaganden om marknaden.

Hierarkin för verkliga värden består av de följande tre nivåerna:

 • Nivå 1: Insatserna är offererade priser från aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.
 • Nivå 2: Insatserna är offererade priser för jämförbara tillgångar på inaktiva marknader, insatser andra än offererade priser som är observerbara, samt marknadsbekräftade insatser som har härletts från eller bekräftats av observerbara marknadsdata.
 • Nivå 3: Insatserna kommer från värderingstekniker där en eller fler signifikanta insatser eller värdedrivare är icke observerbara och kräver att enheten gör sina egna antaganden.

Egendom och utrustning

Gåvor i form av egendom och utrustning redovisas som bidrag in natura till sitt estimerade värde vid donationstillfället. Sådana gåvor redovisas som oinskränkta så länge givaren inte har begränsat användningen av gåvan till ett specifikt syfte. Tillgångar som skänkts med tydliga begränsningar för användandet redovisas som begränsat stöd. I frånvaro av specifikationer från bidragsgivaren om hur länge gåvorna måste underhållas redovisar OTW restriktionernas utgång när gåvan eller tillgången börjar användas enligt bidragsgivarens instruktioner. Vid det tillfället omklassificerar OTW tillfälligt begränsade nettotillgångar till oinskränkta nettotillgångar.

Egendom och utrustning avskrivs enligt den geometrisk-degressiva metoden över tillgångarnas uppskattade livslängd, vilken är fem år. Underhåll och reparationer av tillgångarna kostnadsförs då de uppstår. Tydliga förbättringar eller förnyelser av tillgångar kapitaliseras.

Bidrag

Bidrag som mottas registreras som oinskränkt, tillfälligt begränsat eller permanent begränsat stöd beroende på existens och / eller natur av eventuella begränsningar från givarens sida. Bidrag som har restriktioner som fullföljs under samma period som de tas emot registreras som ökningar i nettotillgångar och klassificeras som oinskränkta.

OTW har per den 31 december 2017 inte mottagit något stöd som är tillfälligt eller permanent begränsat.

Funktionell fördelning av utgifter

Kostnaderna för att tillhandahålla programtjänster, insamling och administrativa funktioner summeras på funktionell basis i verksamhetsrapporten. Se Figur 1 för en sammanfattning av programkostnader.

Inkomstskatt

OTW är en organisation undantagen från skatter på nationell och delstats-nivå enligt Sektion 501(c)(3) i Internal Revenue Code och sektion 1902(b)(6) i Delaware State Taxation Code. I enlighet med detta har inget utrymme för inkomstskatt tagits upp i detta bokslut.

Not 3 – Investeringstillgångar

OTWs investeringar värderas som följer:

Investeringar på Nivå 1

Tillgångar 2017 2016
Insättningscertifikat 10 159,99 10 154,63
SUMMA 10 159,99 USD 10 154,63 USD

Not 4 – Anläggningstillgångar

2017 2016
Servrar 253 087,31 224 863,31
Serverhårdvara & uppgraderingar 11 877,73 11 877,73
Brandvägg 3 405,35 3 405,35
SUMMA TILLGÅNGAR 268 370,39 USD 240 146,39 USD
Ackumulerade avskrivningar (195 587,19) (153 640,08)
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, NETTO AV ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 72 783,70 USD 86 506,31 USD

Figur 1 – Programkostnader

2017 2016
PROGRAMTJÄNSTER
Vårt eget arkiv
Serverhårdvara 2 180,94 520,97
Serverhosting 36 535,09 34 708,11
Licenser & support 750,00 12 696,30
Webbplatsdomäner 76,00 76,00
Webbplatsövervakning 7 726,00 6 395,00
Brandvägg 1 879,20 89,10
Externa leverantörer 101 246,25 8 422,48
Konsultkostnader
Utbildning 418,16 236,20
Resor
Administration & ledning 1 298,30 1 429,14
Avskrivningar 37 752,40 42 871,23
Summa 189 826,34 USD 107 444,52 USD
Öppna Dörrar
Webbplatsdomäner 184,90 633,47
Webbplatshosting 335,47 295,55
Leverantör av hosting-tjänste 45,87
Plugin 16,34 32,67
Administration & ledning 99,00 99,00
Avskrivningar
Summa 681,58 USD 1 060,69 USD
Transformativa verk och kulturer (TWC)
Serverhårdvara 48,47 11,58
Serverhosting 791,44 754,42
Licenser & support -6,67 282,14
Brandvägg 41,76 1,98
Externa leverantörer
Professionella tjänster 695,00 328,00
Utbildning 3,98 5,25
Resor
Avskrivningar 838,94 952,69
Summa 2 436,25 USD 2 336,06 USD
Fanlore
Serverhårdvara 121,16 28,94
Serverhosting 1 978,60 1 886,04
Licenser & support 41,67 803,35
Webbplatsdomäner 27,00 41,38
Brandvägg 104,40 4,95
Externa leverantörer
Konsultkostnader
Utbildning 9,95 13,12
Avskrivningar 2 097,36 5 159,52
Summa 4 380,13 USD 5 159,52 USD
Juridisk rådgivning
Utgifter in natura 135 000,00 135 888,00
Registreringsavgifter 300,00
Utbildning
Resor 1 896,76
Summa 135 000,00 USD 138 084,75 USD
SUMMA PROGRAMTJÄNSTER 332 360,30 USD 254 085,55 USD
INSAMLINGAR
Insamlings-relaterade utgifter
Överföringsavgifter 13 725,21 11 786,67
Bankavgifter 20,98 12,72
Summa 13 746,19 USD 11 799,39 USD
Premier
Premiumgåvor 2 082,01 2 134,72
Porto och frakt 3 013,45 1 922,46
Summa 5 095,46 USD 4 057,18 USD
Spridning vid kongresser
Porto och frakt 13,50
Administration & ledning 700,00
Summa 713,50 USD
Medlemskap
Programvara för medlemskapshantering 3 800,00 3 200,00
Programvara för ärendehantering 699,19 424,00
Summa 4 499,19 USD 3 624,00 USD
SUMMA INSAMLINGAR 24 054,34 USD 19 480,57 USD
LEDNING OCH GENERELLT
OTWs webbplats
Serverhårdvara 72,70 17,37
Serverhosting 1 800,73 1 637,88
Leverantör av hosting-tjänster 546,35 1 039,40
Webbplatsdomäner 76,00 76,00
Webbplatshosting 1 646,27 4 328,89
Kostnader för externa leverantörer
Konsultkostnader
Brandvägg 62,64 2,97
Licenser & support 25,00 423,21
Plugin 33,17 66,33
Utbildning 5,97 7,87
Avskrivningar 1 258,41 1 429,04
Summa 5 527,24 USD 9 028,96 USD
Generell administration
Kostnader in natura 90 000,00 90 592,00
Konsultkostnader 4 369,35 2 275,80
Revisorskostnader 7 500,00
Försäkringar 3 127,26 3 007,75
Bankavgifter 249,07 609,38
Porto och frakt 2 788,70 2 197,34
Resor
Deklaration 801,75
Administration & ledning 2 130,95 4 200,95
Summa 111 012,08 USD 102 883,22 USD
SUMMA LEDNING & GENERELLT 116 012,08 USD 111 912,18 USD
SUMMA KOSTNADER 472 953,96 USD 385 478,30 USD

OM OTW: VÅRT UPPDRAG, VÅR VISION OCH VÅRA VÄRDERINGAR

VÅRT UPPDRAG

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) är en icke vinstdrivande organisation etablerad av fans för att tjäna fans intressen genom att ge tillgång till och bevara verk av fans och fankulturens historia i alla dess former. Vi anser att verk av fans är transformativa och att transformativa verk är legitima.
OTW representerar en praxis av transformativa verk av fans som historiskt sett är rotad i en övervägande kvinnlig kultur. Att bevara en dokumentation av den historien är en del av vårt uppdrag, samtidigt som vi uppmuntrar nya och annorlunda uttrycksformer av kulturell identitet inom fandom.

VÅR VISION

Vi föreställer oss en framtid där alla transformativa verk av fans erkänns som lagliga och skapandet av dessa ses som en legitim kreativ aktivitet. Vi är proaktiva och innovativa när det gäller att skydda vårt arbete från kommersiell exploatering och försvara det från rättslig prövning.
Vi bevarar fandoms gåvoekonomi, värderingar och kreativa uttryckssätt genom att skydda och ta hand om alla fans, vårt arbete, våra diskussioner, vår historia och vår identitet, samtidigt som vi erbjuder bredast möjliga tillgång till fan-aktiviteter för alla fans.

VÅRA VÄRDERINGAR

 • Vi värdesätter transformativa verk av fans högt, liksom de innovativa gemenskaper som de har framträtt ur, vilket innefattar media, berättelser om verkliga personer (real person fiction), anime, serier, musik och fanvideoskapande.
 • Vi värdesätter vår identitet som en huvudsakligen kvinnlig gemenskap med en rik historia av kreativitet och analys.
 • Vi värdesätter vår volontärbaserade infrastruktur och vår gåvoekonomi inom fandom, vilken uppskattar och hyllar en mängd olika aktiviteter.
 • Vi värdesätter att göra alla fans aktiviteter så tillgängliga som möjligt för alla som vill delta.
 • Vi värdesätter oändlig mångfald i oändliga kombinationer. Vi uppskattar alla fans som engagerar sig i transformativa verk oavsett etnicitet, kön, kultur, sexuell identitet eller funktionsnivå. Vi uppskattar den fria korsbefruktningen och utbytet av idéer och kulturer mellan fans och vi försöker undvika en homogenisering eller centralisering av fandom.

OM OTW: VILKA VI ÄR

Organisationen för Transformativa Verk drivs för fans av fans. OTWs styrelsemedlemmar är alla aktiva inom fandom, liksom de mer än 100 andra medarbetarna och våra många volontärer.

STYRELSEMEDLEMMAR

Claire P. Bakers första besatthet inom fandom var “Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat”, som hon närapå lärde sig utantill när hon var fyra år. Det var dock Digimon som blev hennes ingång till den vidare fandomvärlden. Genom Digimon upptäckte hon fan-hemsidor, fanfiction och cosplay och resten är, som man säger, historia. Fandom blev en viktig del av Claires akademiska karriär och märktes bl.a. i de uppsatser hon skrev när hon studerade till sina tre examina (B.A., B.E., och M.I.). Hon är fortsatt intresserad av fandom som forskningsområde. Claire började arbeta som volontär inom OTW 2014 och blev vice ordförande i OTWs Dokumentationskommitté ett år senare. Sedan dess har hon även gått med i TWC och börjat med Taggorganisation. På fritiden brukar Claire ägna sig åt att beta-läsa fanfiction, organisera gåvoutbyten på AO3 samt förbereda en mängd cosplay och diskussionspaneler till kommande konvent.

Matty Bowers trillade in i fandom för första gången i maj 1998, men hon blev inte riktigt involverad förrän 2001. Hennes tidigaste fandoms var Highlander och Buffy, men hon fortsatte raskt in i en mängd andra fandoms. Nuförtiden är hon i hög grad ett fan av fandom som helhet; hon läser i stort sett vilken superlång berättelse som helst i vilken fandom som helst! Matty höll sig i bakgrunden under de första åren, men började så småningom bidra till olika fanprojekt som nyhetsbrev och grupper för rekommendationer. Hon var fascinerad och nyfiken när hon för första gången hörde rykten om att en plats skulle byggas där fandom ägde servrarna, och gick med i OTW som taggorganisatör när rekryteringen av volontärer påbörjades 2009. Sedan dess har hon arbetat i kommittéerna för Support, AO3-dokumentation samt Missbruk. Matty har en lärarexamen och undervisade i över tio år innan hon fortsatte till ett jobb inom teknik. Hon arbetar för närvarande som chef för ett lokalt företag, och på fritiden fungerar hon som teknisk support för sina många vänner och släktingar.

Kristina Busse är medredaktör och grundare av vår akademiska tidskrift Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) och har arbetat för OTW i åtta år. Hon har varit medredaktör för flera akademiska böcker om fanfiction och fankulturer, och fortsätter att publicera böcker inom detta område. Hon är författare till Framing Fan Fiction (2017) och medredaktör till essäsamlingarna Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, Sherlock and Transmedia Fandom och The Fan Fiction Studies Reader. Alla intäkter från Reader går, faktiskt, till OTW. Kristina gick med i en organiserat fandom som Buffy/Angel-följare under sent 90-tal och har sedan dess varit med i fler fandoms än hon vill medge. För tillfället är hon besatt av Dragon Age, MCU, och Vorkosigan. Hon är filosofie doktor i engelska med examen från Tulane University och undervisar på Institutionen för filosofi och Institutionen för genusvetenskap vid University of South Alabama. Hon undervisar om allt från logik och mytologi till fanstudier och HBTQ-historia. Kristina kommer från Tyskland och bor i södra USA med sin familj som gillar att spela rollspel i form av brädspel.

Jessie Camboulives (Sekreterare) tog examen vid juridiska fakulteten i Sorbonne och studerar för närvarande för att ta en LL.M i Digital Juridik. Hon upptäckte fandom 2007 genom Harry Potter-fanfiction, men sedan dess har hon avverkat flera fandoms; hennes nuvarande passion är Overwatch och Yuri!!! on Ice. Jessie gick med i OTW som fransk översättarvolontär 2015, efter att ha snubblat över ett av Juristkommitténs nyhetsbrev. Hon är för närvarande volontär inom Taggorganisation och Support, där hon arbetar för att användare av Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) ska få bästa möjliga upplevelse av webbplatsen.

Priscilla Del Cima (Ordförande) har examen inom juridik och en MBA (Master of Business Administration) i projektledning. Hon gick med i OTW 2009 och har sedan dess arbetat i ett antal olika kommittéer, däribland Utveckling och medlemskap, AO3 Dokumentation och Wiki. Hon har varit ordförande för Översättningskommittén sedan arbetet med att omstrukturera teamet började i slutet av 2013 och hon jobbar också med att återuppbygga teamen för Ekonomi och Fanlore.

Atiya Hakeem tog examen i biologi vid California Institute of Technology och fortsatte sedan till University of Hawaii för att doktorera i biomedicin. Efter att ha arbetat på Caltech i många år som neurobiolog och studerat autism och social kognition återvände hon nyligen till Hawaii och hänger nu med myrslokar som volontär på Honolulu Zoo. Hon har alltid vänt sig till fandom som ett utlopp för avkoppling och kreativitet. Hennes intressen är bland annat Star Trek, baseball, segelfartygens era, Hawaii Five-O och anime, vilket senast har lett till att hon medverkade som funktionär på Anime Expo och AX New York. Hon gick med i OTW som volontär 2012 inom AO3-support och har sedan dess besvarat cirka 5000 frågor från användare. Motiverad av en önskan att involvera sig direkt i att hålla arkivet igång anslöt hon sig till AD&T (arkivets kommitté för kodning och design) som testare och leder nu underkommittén för Kvalitetskontroll och testning. Hon har också tjänstgjort i arbetsgrupperna Kategoriändring och Undersökning.

Danielle Strong började sin resa inom fandom på 90-talet med slash-fiction och fanart för Gundam Wing. Nästan 20 år och en mängd fandoms senare har hen funnit ett hem på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) inom bland annat Supernatural och Marvel Cinematic Universe. När rekryteringen öppnade för en position inom Missbruk visste hen att hens bakgrund som patientsamordnare och användarsupport skulle lämpa sig väl inom teamet. Hen gick med och ångrade sig aldrig. Som volontär inom Missbruk har Danielle hanterat allt från feltaggningar till plagiat och trakasserier och hen kan sannolikt AO3s regelverk utantill vid det här laget. Hen för med sig ett överflöd av kunskap inom medling och problemlösande till teamet och är fullständigt hängiven OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och dess arbete.

FUNKTIONÄRER UTANFÖR STYRELSEN

Yuechiang Luo (Kassör)

Tidigare styrelsemedlemmar

2017

 • Aline Carrão
 • Katarina Harju
 • Alex Tischer

2015

 • Eylul Dogruel
 • Soledad Griffin
 • Andrea Horbinski
 • M.J. MacRae
 • Cat Meier
 • Jessica Steiner

2014

 • Franzeska Dickson
 • Anna Genoese
 • Nikisha Sanders

2013

 • Julia Beck
 • Maia Bobrowicz
 • Ira Gladkova
 • Kristen Murphy

2012

 • Francesca Coppa, PhD
 • Naomi Novik
 • Jenny Scott-Thompson

2011

 • Rachel Barenblat
 • Hele Braunstein
 • Sheila Lane
 • Allison Morris

2010

 • Naomi Novik
 • Rebecca Tushnet, JD
 • Elizabeth Yalkut

2009

 • KellyAnn Bessa
 • Susan Gibel, JD

2008

 • Cathy Cupitt, DCA
 • Michele Tepper, PhD

Läs mer om våra tidigare styrelsemedlemmar

KOMMITTÉER

AO3 Dokumentation
Ekonomi
Fanlore
Juridiska
Kommunikation
Missbruk
Strategisk planering
Support
System
Taggorganisering
Tillgänglighet, design & teknologi
TWC
Utveckling & medlemskap
Valkommittén
Volontärer & rekrytering
Webb
Öppna dörrar
Översättning

Läs om våra aktuella kommittéer: http://transformativeworks.org/about/committee-descriptions

Comments are closed.