Årsredovisning 2016

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BREV FRÅN STYRELSEN

PROJEKT

 • Archive of Our Own – Vårt Eget Arkiv
 • Fanlore
 • Juridisk Rådgivning
 • Öppna Dörrar
 • Transformativa Verk och Kulturer
 • Insamling och spridning
 • Kommunikation och PR
 • Bemanning och planering

TIDSLINJE 2016

BOKSLUT

 • Balansräkning
 • Resultaträkning
 • Funktionsbaserade kostnader
 • Kostnader för programverksamhet
 • Noter till bokslutet

OTW: UPPDRAG, VISION & VÄRDERINGAR

 • Vårt uppdrag
 • Vår vision
 • Våra värderingar

OM OTW: DETTA ÄR VI

 • Styrelse
 • Tidigare styrelsemedlemmar
 • Kommittéer
 • Arbetsgrupper

BREV FRÅN STYRELSEN

Kära donatorer, supportrar och volontärer för OTW (Organisationen för Transformativa Verk),

2016 har inneburit en framgångsrik fortsättning av vår organisations arbete mot sina mål och utvidgning av sina projekt. OTW framhärdar i sitt uppdrag att skydda fansens intressen och bevaka och erbjuda tillgång till verk av fans och fankulturer.

 • Vårt team för Juridisk rådgivning har deltagit i flera petitioner, kommentarer och amicus-utlåtanden runt om i världen för att försvara tillåten användning av upphovsrättsskyddat material, användbar Internetpraxis och yttrandefrihet, samtidigt som de hjälper fans att bättre förstå sina rättigheter och svarar på frågor som rör upphovsrätt och andra ämnen.
 • Transformative Works and Cultures TWC (Transformativa Verk och Kulturer) publicerade två nya utgåvor under 2016 och utökade sin räckvidd med en utgåva om klassisk litteratur. Tidskriftens redaktörer och redaktion fortsätter a representera tidskriften och OTW vid akademiska konferenser världen över.
 • The Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) fortsätter att växa i en imponerande takt: webbplatsen närmar sig snabbt 3 miljoner verk och har mer än 1 miljon användare i nästan 25 000 olika fandoms.
 • Open Doors (Öppna Dörrar) importerade nio arkiv under 2016.
 • Fanlore uppnådde mer än 40 000 artiklar och fortsätter att växa stadigt, med en grupp av hängivna redaktörer.

Alla dessa prestationer visar hur mycket våra volontärer kan göra med hjälp av ert stöd och er generositet. Vi har återigen samlat in ett rekordbelopp i gåvor, och vi hoppas kunna använda dessa på ett bra sätt under det kommande året för att tjäna fans och fandom.

Vi inledde 2016 med en helt ny styrelse som tog sig an utmaningen att leda en växande organisation samtidigt som de skapade välbehövlig dokumentation för styrelsens roller. Vi planerar inför framtiden så att vi kan upprätthålla en stark och enad organisation som är beredd att ta itu med de utmaningar som vi står inför.

OTWs styrelse ser fram emot dessa utmaningar med tillförsikt och är hoppfull inför det kommande året och alla milstolpar som fortfarande väntar.

Med stort tack och bästa hälsningar,

Styrelsen

Matty Bowers
Kristina Busse
Aline Carrão
Priscilla Del Cima
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Alex Tischer

PROJEKT

Vårt Eget Arkiv

2016 markerade ännu ett år då AO3 växte betydligt. AO3 ä4 OTWs arkiv för verk av fans och ungefär 675 000 nya verk av fans lades till där under året. AO3 uppmärksammade också att arkivet uppnådde en miljon användare i oktober, och kommittén för Tagghantering kanoniserade fandom nummer 20 000 i januari.

Taggorganisering sammanställde och lade upp de grundläggande principerna för taggorganisering i juli. Dessa är till för att hjälpa hanterare förstå hur gränsfall ska implementeras enligt riktlinjerna och att bättre informera AO3-användare om standarder för taggorganisering. Taggorganisering uppdaterade också i september riktlinjerna för när man gör tvetydiga taggar till metataggar.

AO3 hanterade ökad trafik utan problem, tack vare kommittén för Tillgänglighet, Design och Teknologi (AD&T), som släppte nära 40 nya uppdateringar under året, inklusive ett antal förbättringar i prestandan, buggfixar och uppdateringar bakom kulisserna. Kommittén optimerade AO3s layout för olika skärmstorlekar, förändrade Skins Wizard helt, samt introducerade nya verktyg för ägare av samlingar och andra användare. AD&T ökade också OTWs närvaro på GitHub för att uppmuntra bidrag från programmerare utanför organisationen.

Missbrukskommittén hanterade ungefär 5 300 ärenden under 2016. Supportkommittén hanterade ungefär 10 000 ärenden under 2016.

AO3s Dokumentationskommitté lade upp fyra nya dokument under 2016: en uppdaterad lista över vanliga frågor om användarkonton, en uppdaterad guide för inofficiella webbläsarverktyg och ett par nya listor för vanliga frågor om bokmärken respektive profiler.

Fanlore

Fanlore, OTWs wiki för fans, hade ett stabilt 2016. Under april uppdaterade wiki-kommittén MediaWiki-mjukvaran som sidan är byggd på till version 1.26.2. Detta tog bort räknarna för sidträffar, men tillät fortsatt stabilitet på webbplatsen och användning av nya säkerhetsfunktioner.

I november bytte Wiki-kommittén namn till Fanlore-kommittén.

Juridisk rådgivning

OTWs juridiska kommitté, som proaktivt värnar och försvarar verk av fans mot kommersiell exploatering och rättslig prövning, hade mycket att göra under 2016. I början av året lämnade kommittén in en kommentar som svar på EU-kommissionens förfrågan om kommentarer gällande internetplattformar, online-mellanhänder och molntjänster. OTWs kommentarer betonade farorna med regler baserade på det falska antagandet att alla plattformar och mellanhänder online är stora kommersiella aktörer som Google och eBay. I april träffade kommittémedlemmen Rebecca Tushnet personligen EU-delegationen i USA och Juridiska kommittén lämnade in kommentarer till EU-kommissionen gällande EU-direktivet om tillämpningen av immateriella rättigheter. I juni lämnade kommittén in kommentarer till EU som svar på dess offentliga samråd om förläggares roll i upphovsrättens värdekedja och om panoramafrihet. OTWs juridiska representanter hävdade att skapandet av nya rättigheter och tillämpningsmekanismer för upphovsrätt och liknande skulle skapa osäkerhet, orättvisa och skada för skapare och konsumenter av innehåll på internet.

I januari hjälpte Juridiska till att göra ett offentligt uttalande till stöd för fan-filmskapare, med anledning av en stämning från Paramount/CBS mot skaparna av Axanar, en fan-film för Star Trek. I februari bjöd Juridiska in fans till en frågestund om lagstiftning kring tillåten användning inför Fair Use/Fair Dealing-veckan.

Under året arbetade Juridiska med USAs upphovsrättsbyrå. I februari lämnade de in kommentarer som svar på upphovsrättsbyråns förfrågan angående reglerna kring kringgående av kopieringsskydd inom Digital Millennium Copyright Act (DMCA) och den process för att fastställa reglerna som sker vart tredje år. Juridiska hävdade att processen för att begära undantag är onödigt dämpande för aktiviteter inom tillåten användning och lägger onödigt mycket arbete på parter som OTW som måste kräva dessa undantag. I april lämnade juridiska in kommentarer till USAs upphovsrättsbyrå angående åtgärderna för anmälan av upphovsrättsintrång som står listade i paragraf 512 av DMCA. De hävdade att lagen är långt från perfekt, men att den hjälper kreativa verksamheter online att frodas. Kommittén följde personligen upp dessa kommentarer i maj, när Rebecca Tushnet från Juridiska deltog å OTWs vägnar i två rundabordssamtal med upphovsrättsbyrån. Det första skedde i New York och utforskade åtgärderna för anmälan av upphovsrättsintrång från paragraf 512 i DMCA. Den andra skedde i Washington D.C. och utforskade processen för att få undantag från DMCAs regler mot kringgående av kopieringsskydd, som “fanvideoskaparnas undantag” som tillåter fanvideoskapare att rippa videofiler från DVD och Blu-Ray för att skapa fanvideor.

Juridiska lämnade in en petition till USAs patentverk för att upphäva en varumärkesregistrering av ordet “Fandom”. De nämnde mängder av exempel på att ordet är en generell beskrivning av fans och fanaktiviteter och inte borde ägas exklusivt av något enskilt företag eller någon annan typ av organisation. Petitionen fick framgång!

I mars presenterade Juridiska kommitténs ordförande Betsy Rosenblatt panelen “Copyright and Creators: 2026” på South by Southwest Interactive, angående framtiden för upphovsrättslagar. Samtidigt höll medarbetaren Heidi Tandy en träff angående tillåten användning och transformativa verk på samma festival. Betsy höll också ett föredrag i maj på Whedonopolis i södra Californien angående OTW, verk av fans och lagarna. Hon deltog sedan i en paneldiskussion på Capitol Hill i Washington D.C. där de diskuterade internets roll i nya kreativa kulturer och ekonomier, samt vad teknologiska framsteg innebär för upphovsrättslagar. I juli var Betsy med i en panel på San Diego Comic Con som hette “Comic Book Law School 303: New Revelations”. Panelen diskuterade tillåten användning, fanfilmer, fankonst och andra aktuella ämnen.

Juridiska slog sig samman med vår allierade Public Knowledge för att lämna in ett amicus-utlåtande som bad USAs högsta domstol att se över fallet Lenz vs. Universal i september. Detta var en fortsättning på Juridiskas långa arbete med detta fall, som handlar om DMCAs system för anmälan av upphovsrättsintrång.

Juridiska gick samman med Electronic Frontier Foundation och professor Eric Goldman för att lämna in kommentarer till USAs upphovsrättsbyrå som svar på ett meddelande om föreslagna regelverk. Den föreslagna regeln skulle kräva att webbsidor som litar till DMCAs “Safe Harbor”-regler – varav AO3 är en – skulle behöva förnya sin berättigade status vart tredje år. Juridiskas svar hävdade att detta föreslagna krav skulle skada mindre tjänsteleverantörer och utsätta dem för risk när det gällde smärre förbiseenden.

I juli samarbetade Juridiska med ett flertal allierade för att lämna in ett amicus-utlåtande till USAs högsta domstol i fallet Star Athletica mot Varsity Brands samt skrev om CBS/Paramounts nya “Fan Film Guidelines” (riktlinjer för filmer av fans).

I oktober lämnade Juridiska in en kommentar till Singapores regering som svar på statens offentliga samråd kring föreslagna förändringar i dess upphovsrätt. Slutligen, i december, skapade Juridiska ett undervisande och försvarande inlägg angående två utvecklingar i EU och Storbritanniens lagstiftning som går emot fans intressen, samt vad fans kan göra för att protestera mot dessa.

AO3 har en policy för anmälan om upphovsrättsintrång i enlighet med USAs lag 17, paragraf 512. Denna policy är upplagd på https://archiveofourown.org/dmca (på engelska). Under 2016 tog AO3 emot två krav på nedtagningar som helt eller delvis stämde med denna policy kring verk som ligger på dess servrar. Under 2016 fick inte OTW några krav på information i enlighet med paragraf 215 i PATRIOT Act.

Öppna Dörrar

Inom Öppna Dörrars arbete med att bevara fan-innehåll som är utsatt för risk, har kommittén importerat 9 onlinearkiv för verk av fans till OTWs AO3 under 2016. Öppna Dörrar har också hjälpt till att hantera supportärenden relaterade till dessa importer. Kommittén har också samarbetat med Taggorganisering för att se till att taggar från importerade arkiv blir kartlagda på rätt sätt.

I september samarbetade Öppna Dörrar med Kommunikationskommittén kring en intervju med Versaphile (moderator för flera importerade arkiv) och en intervju med Öppna Dörrars medarbetare Alison Watson, samt en livechatt med paneldeltagare från de tre största akademiska fandomsamlingarna: University of Iowa (vår partner i Fan Culture Preservation Project – Projektet för Fankulturers Bevarande), Texas A&M University och Bowling Green University.

Transformativa Verk och Kulturer

Transformative Works and Cultures – TWC (Tranformativa Verk och Kulturer – TWC ), OTWs internationella kollegialt granskade onlinetidskrift för akademiska studier kring fans och verk av fans, utkom med två nummer under 2016. Det första numret, som gavs ut i mars, nr 21, var ett specialnummer under namnet “The Classical Canon and/as Transformative Work” (Klassisk kanon och/som transformativt verk) och hade Ika Willis, University of Wollongong, som gästredaktör. Det andra numret, som gavs ut i juni, nr 22, var ett ordinarie nummer med TWC-kommittén (tidigare kallad Tidskriftskommittén) som redaktörer. I juni kom TWC med i onlineregistret för tidskrifter med öppen tillgång, Directory of Open Access Journals, och kommittémedlemmar var med på konferensen för nätverket Fan Studies Network i Storbritannien. I januari tog TWC-kommittén också itu med projektet Fan Studies Bibliography, efter att Fanhackers-kommittén upplösts.
Insamling och spridning

Kommittén Utveckling & Medlemskap genomförde två framgångsrika värvningskampanjer under 2016. April-kampanjen drog in 97 155,54 US$ via 4095 separata gåvor. Oktoberkampanjen gav 139 159,45 US$ i form av 5518 separata gåvor. I båda kampanjerna samarbetade Utveckling & Medlemskap med Kommunikation kring att producera tre nyhetsinlägg, som Översättningskommittén översatte till totalt 22 språk.

Kommunikation och PR

Kommittén för Kommunikation publicerade 150 inlägg under 2016. I januari tog Kommunikation sig an Fanhackers-projektet, en blogg och fler sociala medier-konton med akademiskt inriktat innehåll av meta-typ om och av fans. Detta följde upplösningen av Fanhackers-kommittén i slutet av 2015. Kommunikation firade internationella dagen för verk av fans i februari med olika aktiviteter, inklusive en minifest för verk av fans, och firade också OTWs 9-årsjubileum i september, där kommittén var värd för en offentlig chatt med tre experter i kuratering och bevarande av fandomshistoria. I april introducerade kommunikationsteamet för mediekontakt en ny serie “Five Things an OTW Staffer/Volunteer Said”, som ersätter “Spotlight”-serien för att visa upp de uppgifter och ansvar som är förknippade med olika OTW-roller.

Kommittén för Översättning lade till tre nya språk 2016: hindi, rumänska och walesiska.

I april slutförde Webbkommittén den stora uppgiften att flytta OTW:s webbplats, samt underdomänerna Elections and Open Doors, till deras nya hem på WordPress.

Människor och planering

Kommittén för Volontärer och Rekrytering rekryterade personer till mer än 20 OTW-roller under 2016, samt hanterade under året nära 200 insättningar och avgångar.

Valkommittén arbetade under årets lopp med att hålla OTWs medlemsbas och allmänheten informerade om organisationens årliga val till styrelsen. Kommittén reviderade tidslinjen och föreslog två tillägg till stadgarna, vilka båda godkändes av styrelsen: sittande medlemmar av styrelsen kommer att behöva vänta till året efter att deras mandatperiod är slut innan de kan kandidera i val igen, och nya ändringar av stadgarna kommer endast att påverka val som äger rum minst 90 dagar därefter. Efter OTW-valet 2016 sammanställde och släppte kommittén statistisk information som visade på ökat valdeltagande.

OTWs styrelse började året med att publicera budgeten för 2016 samt att börja återuppbygga ekonomikommittén. I juli godkände styrelsen de nya stadgarna för OTW-val samt inköpet av nya servrar. Styrelsen godkände också premier för mini-kampanjen och värvningskampanjen i oktober, samt ett akutköp för System. I september valdes OTW-volontärerna Kristina Busse och Priscilla Del Cima in i styrelsen. De tog sina säten formellt i november.

TIDSLINJE 2016

Januari

 • Missbruk tog emot 400 ärenden.
 • Tillgänglighet, Design & Teknologi (AD&T) genomförde prestandaförbättringar, Gem-uppdateringar samt gjorde tillägg till den automatiserade testsviten. Kommittén tillkännagav och genomförde också förbättringar i layouten för olika skärmstorlekar.
 • AO3 nådde 2 miljoner verk av fans. Det tog över fyra år att nå 1 miljon verk av fans och mindre än två år att lägga till miljon nummer två.
 • Fanhackers omstrukturerades för att bli mer effektiva. Fanhackers-bloggen (och Tumblr) blev en del av kommittén för Kommunikation och bibliografin för fanstudier blev en del av Tidskriftskommittén.
 • Juridiska lämnade in en kommentar som svar på Europeiska kommissionens begäran om kommentarer som rör onlineplattformar, mellanhänder online och molntjänster. OTWs kommentarer betonade farorna i regelverk baserade på det felaktiga antagandet att alla plattformar och mellanhänder online är stora kommersiella företag som Google och eBay.
 • Juridiska hjälpte också till med ett offentligt uttalande till stöd för skapare av fanfilmer apropå Paramounts/CBS åtal mot skaparna av Axanar, en fanfilm om Star Trek.
 • Support tog emot 824 ärenden.
 • Taggorganisering kanoniserade fandom nummer 20 000 på AO3.

Februari

 • Missbruk tog emot 320 ärenden.
 • AD&T hade åtta nya kodsläpp.
 • Styrelsen arbetade med att lösa olika övergångsproblem, publicerade budgeten för 2016 och började bygga upp Ekonomi-kommittén på nytt.
 • Juridiska bjöd in fans till en frågestund om lagar kring tillåten användning i samband med Fair Use/Fair Dealing Week.
 • Juridiska lämnade också in kommentarer som svar på en förfrågan från USAs upphovsrättsverk angående reglerna mot kringgående av kopieringsskydd i Digital Millennium Copyright act och den process som sker vart tredje år för att se över dessa regler. Juridiska hävdade att processen för att få till undantag är onödigt dämpande för aktiviteter som inte gör intrång, såsom tillåten användning, och skapar orimligt mycket besvär för de parter som i likhet med OTW måste söka undantag.
 • OTW uppmärksammade Internationella dagen för verk av fans på en mängd olika sätt som rapporteras här.
 • Support tog emot 774 ärenden.

Mars

 • Missbruk tog emot 465 ärenden.
 • AD&T rapporterade att arkivet har nått 800 000 registrerade användare.
 • AD&T gjorde fyra kodsläpp. Av särskilt intresse var justeringen av Skin Wizard och möjligheten för moderatorer av gåvoutbyten att söka igenom anmälningar .
 • Styrelsen publicerade budgeten för 2016.
 • Tidskrift släppte ett specialnummer av Transformativa Verk och Kulturer, nummer 21, “The Classical Canon and/as Transformative Work” (Klassiska kanon och/som transformativa verk, med Ika Willis från University of Wollongong som gästredaktör.
 • Juridiska kommitténs ordförande Betsy Rosenblatt deltog i panelen “Copyright and Creators: 2026” vid South by Southwest Interactive, om upphovsrättslagarnas framtid. Juridiskas medarbetare Heidi Tandy höll en träff om tillåten användning och transformativa verk på samma festival./li>
 • Öppna Dörrar importerade manuellt arkivet Hornblowerfic.com.
 • Support tog emot 848 ärenden.
 • Webbstrategi, Design & Utveckling fick igång den nya OTW-sidan och flyttade webbsidan till dess slutgiltiga värdplats.

April

 • Missbruk tog emot 385 ärenden.
 • AD&T tillkännagav en ny funktion i Arkivet som låter ägare av samlingar bjuda in verk till samlingarna.
 • Styrelsen deklarerade för 2015.
 • Kommunikationskommitténs team för uppsökande medieverksamhet lade upp första delen i serien Fem saker en medarbetare/volontär för OTW har sagt, som ersatte den gamla Spotlight-serien som ett sätt att visa vad OTW-personal gör.
 • Utveckling & Medlemskap höll OTWs medlemskampanj för april 2016 och fick ihop nästan 100 000 US$.
 • Juridiska lämnade in kommentarer till USAs upphovsrättsverk angående uppsägningsåtgärderna i paragraf 512 av USAs Digital Millennium Copyright Act. OTW hävdade att trots att lagen är långt från perfekt hjälper den ändå kreativitet online att frodas.
 • Juridiska kommitténs medlem Rebecca mötte personligen EU-delegationen i USA och i mitten av april lämnade Juridiska in kommentarer till EU-kommissionen angående EUs direktiv om tillämpningen av immateriella rättigheter.
 • Support tog emot 875 ärenden.
 • Kommittén för Webbstrategi, Design och Utveckling tillkännagav att de var färdiga med flytten till den nya sidan för transformativeworks.org och att sidorna för Öppna Dörrar och Valkommittén också hade flyttats.
 • Wiki-kommittén uppgraderade mjukvaran till Fanlores MediaWiki till version 1.26.2. Denna version innehöll nya funktioner och lät Fanlore dra nytta av kommande säkerhetsuppdateringar.

Maj

 • Missbruk tog emot 470 ärenden.
 • Missbruk föreslog förändringar i systemet för att rapportera missbruk till AO3, vilket skulle innebära att alla som lämnar ett klagomål måste ange något sätt att bli kontaktade på.
 • Juridiska fortsatte sitt arbete med USAs upphovsrättsbyrå där de hjälpte till att forma USAs upphovsrättspolicy. Under tidigare månader lämnade kommittén in kommentarer som en del av upphovsrättsbyån förfrågan angående olika delar av Digital Millennium Copyright Act. Denna månad följde de personligen upp kommentarerna.
 • Juridiskas Rebecca Tushnet deltog å OTWs vägnar i två rundabordssamtal hos upphovsrättsbyrån. Den första var i New York och utforskade ramverket för uppsägningsåtgärder i paragraf 512 av USAs Digital Millennium Copyright Act. Den andra var i Washington D.C. och utforskade processen för att få till undantag i reglerna mot kringgående av kopieringsskydd i Digital Millennium Copyright Act, som undantaget för fanvideoskapare som låter dem rippa video från DVD och Blu-Ray för att göra fanvideor.
 • Juridiska lämnade in en petition till USAs patentverk för att upphäva en varumärkesregistrering av ordet “Fandom” och gav mängder av exempel på att ordet är en allmän beskrivning av fans och fanaktiviteter och därför inte bör ägas exklusivt av något enstaka företag eller annan organisation.
 • Juridiskas ordförande Betsy höll en presentation på Whedonopolis i södra Kalifornien om OTW, verk av fans och juridik.
 • Support tog emot 751 ärenden.

Juni

 • Missbruk tog emot 415 ärenden.
 • AD&T lade upp ändringsloggen för de senaste 11 kodsläppen, varav fyra släpptes i juni.
 • Medlemmar av Tidskriftsteamet deltog i Fan Studies Network-konferensen i Storbritannien, där de också gjorde PR för TWC.
 • Juridiska lämnade in kommentarer till EU som svar på dess Offentliga samråd om förläggarens roll i värdekedjan för upphovsrätt och om panoramafriheten. OTW hävdade att skapandet av nya rättigheter och tillämpningsmekanismer inom upphovsrätt skulle skapa osäkerhet, orättvisa och vara till skada för skapare och konsumenter av innehåll på Internet.
 • Juridiska gick samman med Electronic Frontier Foundation och professor Eric Goldman för att lämna in kommentarer till USAs upphovsrättsbyrå som svar på ett meddelande om föreslagna regelverk. Den föreslagna regeln skulle innebära att webbplatser som stöder sig på “Safe Harbor”-regeln i Digital Millennium Copyright Act (DMCA) — som Archive of Our Own — skulle behöva förnya sin berättigade status inom DMCA vart tredje år. Juridiska hävdade i sitt svar att detta föreslagna krav skulle kunna vara till skada för små tjänsteleverantörer och utsätta leverantörer för risk på grund av smärre förbiseenden.
 • Juridiskas ordförande Betsy deltog i en paneldiskussion på Capitol Hill i Washington DC angående Internets roll i nya kreativa kulturer och ekonomier och vad tekniska framsteg innebär för upphovsrättslagarna.
 • Öppna Dörrar färdigställde importen av tre arkiv: Wesleyfanfiction.Net, The Prydonian och Human Nature.
 • Support tog emot 980 ärenden.
 • Översättning välkomnade 26 nya volontärer, inklusive tre nya språk: Hindi, rumänska och walesiska.

Juli

 • Missbruk tog emot 480 ärenden.
 • AD&T hade fyra kodsläpp som fixade ett brett spektrum av problem. Många av dessa lösningar var osynliga bakom kulisserna, men de löste också vissa problem när det gäller utmaningar och hanterade en cache-bugg.
 • AO3 Dokumentation laddade upp två dokument — en uppdaterad lista på vanliga frågor om ditt konto och inofficiella browserverktyg som ersätter den gamla listan på vanliga frågor om coola grejer. De lade också till en nya fråga till vanliga frågor om pseudonymer.
 • Styrelsen ändrade stadgarna för att göra Valutskottets jobb lättare i framtida val och även göra det svårare att missbruka valprocessen.
 • Styrelsen godkände inköp av nya servrar.
 • Valutskottet bestämde en ny tidslinje och plats och tillkännagav kandidaterna den 31 denna månad.
 • Valutskottet öppnade ett Tumblr-konto för valutskottet, menat för tillkännagivanden och förklaringar av hur valet fungerar.
 • Ekonomi startades om som kommitté.
 • Juridiska samarbetade med flera allierade för att lämna in ett amicus-utlåtande i USAs högsta domstol i fallet Star Athletica mot Varsity Brands.
 • Juridiska skrev om CBS/Paramounts nya riktlinjer för fanfilmer.
 • Juridiskas ordförande Betsy deltog i en panel på San Diego Comic Con som hette “Comic Book Law School 303: New Revelations”. Panelen diskuterade tillåten användning, fanfilmer, fankonst och andra aktuella ämnen.
 • Juridiska lämnade in en framgångsrik petition till USAs patentverks överklagandenämnd, för att upphäva varumärkesregistreringen av ordet “fandom” för underhållningstjänster
 • Öppna Dörrar tillkännagav importen av två arkiv: Dave & Ken’s Diner, ett arkiv för Starsky & Hutch, och Warp 5 Complex, ett arkiv för Star Trek: Enterprise.
 • OTWs stadgar uppdaterades med två saker som Valutskottet anhållit om: sittande styrelsemedlemmar måste vänta till året efter att deras mandatperiod går ut innan de kandiderar till styrelsen igen, och nya förändringar i stadgarna kommer bara att påverka val som är minst 90 dagar in i framtiden.
 • Support tog emot 900 ärenden.
 • Taggorganisering ställde samman och publicerade Taggorganiseringens första principer, med målet att dessa principer ska finnas lättillgängliga för att dels hjälpa taggorganisatörerna förstå hur de ska implementera gränsfall i riktlinjerna och dels låta AO3-användarna se vilka generella idéer som ligger till grund för riktlinjerna för taggorganisering.
 • Taggorganisering samarbetade med Öppna Dörrar för att hantera begäran om kartläggning av taggar för sex inkommande arkiv, samt bad AD&T om två mindre förändringar i taggorganiseringens gränssnitt, vilket har genomförts.
 • Transformative Works and Cultures kom med i katalogen över tidskrifter med öppen tillgång.
 • Översättning hjälpte AO3 Support att besvara totalt 37 ärenden.

Augusti

 • Missbruk tog emot 465 ärenden.
 • AD&T hade nio kodsläpp. De flesta av dessa rörde ändringar bakom kulisserna, men också vissa problem som hade att göra med knappar, email, webbadresser och kampanjer. De uppgraderade också versionen av Ruby.
 • AO3 Dokumentation laddade upp en uppdaterad lista på vanliga frågor om bokmärken..
 • Styrelsen godkände medarbetare och ordförande för ett antal kommittéer, gåvor för minikampanjen och nästa medlemsvärvningskampanj, samt ett nödköp för System.
 • Kommunikation samarbetade med Utveckling och Medlemskap kring en liten röstningskampanj före valet.
 • Kommunikation skickade också ut ett önskemål om en artikel för tidskriften Inverse, som letade efter skapare av verk av fans som de kunde intervjua angående “den roll och vikt som verk av fans har i fandom, särskilt för gemenskaper som ofta inte får vad de vill ha eller behöver från media när det gäller representation och berättelser”.
 • Öppna Dörrar tillkännagav den kommande importen av två Harry Potter-arkiv, HP Fandom och The Hex Files. De arbetade också med att tillkännage och förbereda importen av fyra andra arkiv, samt hjälpte till med att importera verk från flera andra pågående arkiv.
 • Support tog emot 795 ärenden.
 • Webb förkortade betydligt sin svarstid för önskemål om funktioner och rapporter om problem, samt implementerade ett joursystem för att göra svarstiden ännu kortare och försäkra att sidans uppdateringar kan köras så fort de släpps.

September

 • Missbruk tog emot 600 ärenden.
 • AD&T gjorde flera kodsläpp (vilket står beskrivet i kodsläppsanteckningarna för 0.9.154 – 0.9.158 och 0.9.159 – 0.9.163), inklusive förändringar i formuläret för Missbruks-anmälningar, mer osynliga förbättringar och ett flertal väsentliga korrigeringar av buggar.
 • AD&T lade till mer dokumentation till vår närvaro på GitHub, för att bjuda in till fler bidrag från kodare utanför OTW.
 • Två nya styrelsemedlemmar, Kristina Busse och Priscilla Del Cima, blev invalda.
 • Kommunikation firade OTWs årsdag med en offentlig chatt tillsammans med tre experter i kuratering och bevarande av fanhistoria.
 • Ekonomi publicerade sin budgetuppdatering för 2016.
 • Tidskrift publicerade utgåva nummer 22 av Transformative Works and Cultures.
 • Juridiska samarbetade med vår allierade, Public Knowledge, för att lämna in ett amicus-utlåtandesom bad USAs högsta domstol att se över fallet Lenz mot Universal. Detta var en fortsättning på Juridiskas arbete med detta långvariga fall, som har att göra med systemet kring nedtagningsåtgärder i USAs Digital Millennium Copyright Act.
 • Öppna Dörrar tillkännagav två nya importer: The Basement, ScullySlash och Spooky Awards samt Sinful Desire.
 • Öppna Dörrar och Kommunikation höll tillsammans i en intervju med Versaphile (moderator för flera importerade arkiv), en intervju med Öppna Dörrars medarbetare Alison Watson och en live-chatt med paneldeltagare från de tre största akademiska fandomsamlingarna: University of Iowa (vår partner i Projektet för fankulturers bevarande), Texas A&M University och Bowling Green University.
 • Support tog emot 812 ärenden.
 • Taggorganisering ändrade hur vi organiserar tvetydiga taggar, för att minska den höga serverbelastning som orsakas av metataggar. Om en tvetydig tagg alltid bara har använts för en sak, är den nu alltid direkt kopplad till denna sak istället för att bli förvandlad till en metatagg. Detta påverkar alla kategorier av taggar och alla fandoms.
 • Webben arbetade för att lösa och förfina ett flertal visuella och praktiska funktioner i olika delar av transformativeworks.org.

Oktober

November

 • Missbruk tog emot 390 ärenden.
 • AD&T arbetade för att fixa buggar och öka täckningen för automatiserade test innan de uppdaterar Rails. De hade också premiär för ett släpp som innehöll verktyg som lät taggorganiserare och medarbetare i Support fixa några vanliga problem utan hjälp av en databasadministratör.
 • AO3 Dokumentation laddade upp en ny lista på vanliga frågor om profiler, som också ersatte den gamla listan på vanliga frågor om ikoner.
 • Styrelsen välkomnade sina två nyvalda medlemmar som fullvärdiga styrelsemedlemmar 1 november. För att hjälpa dem att bekanta sig med alla kommittéer och deras ordförande hölls chattar för att kolla av läget med flera ordförande under denna månad.
 • Valutskottet lade upp statistik om valet på webbplatsen, vilket visade det ökade valdeltagandet detta år. De samlade också in feedback från kandidaterna och flera av kommittéerna.
 • Flera medarbetare från Tidskrift ställde upp som volontärer för att skriva in metadata för TWC vid Directory of Open Access Journals (katalogen för tidskrifter med öppen tillgång).
 • Öppna Dörrar färdigställde två importer: Warp 5 Complex och Dave & Ken’s Diner.
 • Support tog emot 941 ärenden.
 • System samarbetade med Tidskrift för att få en andra iteration av OJS installerad. De samarbetade också med Öppna Dörrar kring flera projekt, inklusive att föra över fem domäner till AO3.
 • Taggorganisering hade ett nära samarbete med Öppna Dörrar kring taggarna för en väldigt stor och komplicerad arkivimport. En grupp av volontärer bland taggorganisatörerna fick specialträning för att samarbeta med och assistera Öppna Dörrar under importprocessen.

December

 • Missbruk tog emot 360 ärenden.
 • Juridiska skapade ett inlägg för att utbilda och skapa opinion angående två utvecklingar kring lagstiftning i EU och Storbritannien som skulle vara till skada för fans, samt vad fans kan göra för att bekämpa dem.
 • Strategisk Planering gjorde färdigt och tillkännagav den strategiska planen.
 • Support tog emot 840 ärenden.
 • Volontärer & Rekrytering upplöste kommittén för Fanvideo & Multimedia och döpte om Tidskriftskommittén till TWC-kommittén.

BOKSLUT

Balansräkning

Per 31 dec 2016 Per 31 dec 2015
TILLGÅNGAR
Kontanter och likvida medel 589 376,55 426 347,97
Kundfordringar
Placeringar 10 144,58 10 081,82
Räntefordringar 10,05 62,76
Fasta tillgångar, nettovärde av ackumulerade avskrivningar 89 447,31 96 938,01
Totala tillgångar 688 978,49 US$ 533 430,56 US$
SKULDER
Kortfristiga skulder
Totala skulder
NETTOTILLGÅNGAR
Oinskränkta 688 978,49 533 430,56
Med tillfällig begränsning
Med permanent begränsning
Totala nettotillgångar 688 978,49 US$ 533 430,56 US$
Summa skulder och nettotillgångar 688 978,49 US$ 533 430,56 US$

Resultaträkning

Per 31 dec 2016 Per 31 dec 2015
INTÄKTER
Direkta bidrag 303 607,89 342 468,69
Gåvor från matchningsprogram 3573,79 695,09
Nettointäkter från investeringar 10,05 62,76
Totala intäkter 307 191,73 US$ 343 226,54 US$
KOSTNADER
Programtjänster
Vårt Eget Arkiv 102 754,22 112 977,89
Öppna Dörrar 1 060,69 434,69
Transformativa Verk och Kulturer (TWC) 2 043,22 3 167,02
Fanlore 4 427,42 5 699,26
Juridisk Rådgivning 2 196,76
Spridning vid konvent 943,42
Totala kostnader för programtjänster 112 482,31 US$ 123 222,27 US$
Stödjande verksamhet
Insamlingar och medlemsvärvning 19 473,62 26 298,16
Ledning och administration 19 687,87 36 095,08
Totala kostnader för stödjande verksamhet 39 161,49 US$ 62 393,24 US$
Totala kostnader 151 643,80 US$ 185 615,51 US$
Förändring i nettotillgångar 155 547,93 US$ 157 611,03 US$
Nettotillgångar, årets början 533 430,56 US$ 375 819,53 US$
Nettotillgångar, årets slut 688 978,49 US$ 533 430,56 US$

Funktionsbaserade kostnader

Vårt Eget Arkiv Öppna Dörrar Transformativa Verk och Kulturer (TWC) Fanlore Juridisk Rådgivning Spridning vid konvent Insamlingar och Medlemsvärvning Ledning & Administration Totalt
Serverhårdvara 520,97 11,58 28,94 17,37 578,85
Server-hosting 34 708,11 754,42 1 886,04 1 637,88 38 986,45
Leverantör av hosting-tjänster 1 039,40 1 039,40
Licenser & support 98,00 98,00
Webbplatsdomäner 76,00 633,47 41,38 76,00 826,85
Webbplatsövervakning 6 395,00 6 395,00
Webbplatshosting 295,55 4 328,89 4 624,44
Brandvägg 89,10 1,98 4,95 2,97 99,00
Utgifter för externa leverantörer 15 709,98 15 709,98
Konsultkostnader
Utbildning 328,89 5,25 13,12 7,87 355,13
Resor 1896,76 1 896,76
Administration & ledning 2 536,45 99,00 2 646,65 5 282,10
Plugin 328,00 1 775,80 2 103,80
Professionella tjänster 300,00 300,00
Expeditionsavgifter
Registreringsavgifter
Utskrifter
Premiumgåvor 2 134,72 2 134,72
Transaktionsavgifter 11 779,72 11 779,72
Bankavgifter 12,72 12,72
Porto och frakt 1 922,46 2 197,34 4 119,80
Programvara för medlemskapshantering 3 200,00 3 200,00
Programvara för ärendehantering 424,00 424,00
Projektledning
Varumärken
Försäkringar 3 007,75 3 007,75
Bankavgifter 609,38 609,38
Deklarationsavgifter
Bokföringsprogram 861,25 861,25
Avskrivningar 42 389,73 941,99 2 354,99 1 412,99 47 099,70
Totalt 102 754,22 US$ 1 060,69 US$ 2 043,22 US$ 4 427,42 US$ 2 196,76 US$ 19 473,62 US$ 19 687,87 US$ 151 643,80 US$

Kostnader för programverksamhet

2016 2015
KOSTNADER FÖR PROGRAMVERKSAMHET
Vårt Eget Arkiv
Serverhårdvara 520,97 908,10
Serverhosting 34 708,11 33 425,67
Licenser & domäner 31 327,87
Webbplatsdomäner 76,00 114,00
Webbplatsövervakning 6 395,00 5 400,00
Brandvägg 89,10
Externa leverantörer 15 709,98 99,00
Konsultkostnader
Utbildning 328,89
Resor
Avskrivningar 42 389,73 36 669,25
Administration & ledning 2 536,45 5 034,00
Totalt 102 754,22 US$ 112 977,89 US$
Öppna Dörrar
Webbplatsdomäner 633,47 185,18
Webbplatshosting 295,55 150,51
Plugins 32,67
Administration & ledning 99,00 99,00
Totalt 1 060,69 US$ 434,69 US$
Transformativa Verk & Kulturer (TWC)
Serverhårdvara 11,58 20,18
Serverhosting 754,42 732,51
Licenser & support 696,17
Brandvägg 1,98
Utgifter för externa leverantörer
Utbildning 5,25
Resor 577,28
Avskrivningar 941,99 814,87
Konsultkostnader 328,00 326,00
Totalt 2 043,22 US$ 3 167,02 US$
Fanlore
Serverhårdvara 28,94 50,45
Serverhosting 1 886,04 1 831,28
Licenser & support 98,00 1 740,44
Brandvägg 4,95
Utgifter för externa leverantörer
Konsultkostnader
Utbildning 13,12
Avskrivningar 2 354,99 2 037,18
Webbplatsdomäner 41,38 39,91
Totalt 4 427,42 US$ 5 699,26 US$
Juridisk Rådgivning
Registeringsavgifter 300,00
Resor 1 896,76
Utbildning
Administration & ledning
Totalt 2 196,76 US$
Spridning vid kongresser
Resor 943,42
Registreringsavgifter
Tryckkostnader
Premiumgåvor
Totalt 943,42 US$
Programverksamhet Totalt 112 482,31 US$ 123 222,27 US$
INSAMLINGAR
Gåvo-relaterade kostnader
Transaktionsavgifter 11 779,72 12 557,05
Bankavgifter 12,72
Totalt 11 792,44 US$ 12 557,05 US$
Premier
Premier (handelsvaror) 2 134,72 4 395,78
Porto & frakt 1 922,46 3 945,33
Totalt 4 057,18 US$ 8 341,11 US$
Medlemskap
Programvara för medlemskapshantering 3 200,00 5 400,00
Programvara för ärendehantering 424,00
Totalt 3 624,00 US$ 5 400,00 US$
Totalt belopp, insamlingar 19 473,62 US$ 26 298,16 US$
INTERN LEDNING & ADMINISTRATION
OTWs webbplats & underliggande sidor
Serverhårdvara 17,37 30,27
Serverhosting 1 637,88 1 407,20
Leverantör av hosting-tjänster 1 039,40 1 521,38
Webbplatsdomäner 76,00 2 161,21
Webbplatshosting 4 328,89 841,94
Externa leverantörer
Brandvägg 2,97
Licenser & support 1 044,26
Plugins 66,33
Avskrivningar 1 412,99 1 222,31
Utbildning 7,87
Totalt 8 589,70 US$ 8 228,57 US$
Övrigt
Professionella tjänster 1 775,80
Projektledning
Varumärken
Försäkring 3 007,75 2 981,25
Bankavgifter 609,38 1 103,49
Deklarationsavgifter 60,00
Bokföringsprogram 861,25 522,00
Porto & frakt 2 197,34 439,06
Resor 20 687,71
Administration & ledning 2 646,65 2 073,00
Totalt 11 098,17 US$ 27 866,51 US$
Intern ledning & administration totalt 19 687,87 US$ 36 095,08 US$
Kostnader totalt 151 643,80 US$ 185 615,51 US$

NOTER TILL BOKSLUTET

Not 1 – Verksamhetens natur och väsentliga redovisningsprinciper

Organisation

Organisationen för Transformativa Verk (OTW) registrerades som icke vinstdrivande organisation i delstaten Delaware den 5:e september 2007 och har nonprofitstatus enligt delstatens skattelagstiftning. OTW är grundad av fans för att tjäna fans intressen genom att ge tillgång till och bevara fankulturens historia och dess verk, i en mängd olika former. OTW är ett samarbetsprojekt som inletts och drivs av fans för fans. Mer än 500 volontärer bidrar till OTWs fem stora projekt (Vårt Eget Arkiv; Öppna Dörrar; Fanlore; Juridisk Rådgivning, Transformativa Verk & Kulturer) och även insamlingar, medlemsvärvning och intern ledning och administration.

Bokslutet har upprättats i enlighet med generellt vedertagna redovisningsprinciper enligt kraven för icke vinstdrivande organisationer. Redovisningsmetoden som tillämpas är den modifierade kontantmetoden, enligt vilken kostnader tas upp när de betalas och gåvor tas upp när de mottas, med undantag för avskrivningskostnader.

Hur bokslutet presenteras

OTW redovisar information om sin ekonomiska ställning och sina ekonomiska aktiviteter enligt tre klasser av nettotillgångar: oinskränkta nettotillgångar, tillfälligt begränsade nettotillgångar, samt permanent begränsade nettotillgångar. För närvarande kategoriseras alla organisationens tillgångar som oinskränkta.

Användning av uppskattningar

Förberedelsen av bokslutet i enlighet med generellt accepterade redovisningsprinciper kräver att företagsledningen gör uppskattningar och antaganden. Detta påverkar de redovisade beloppen för tillgångar och skulder samt redovisningen av ställda tillgångar och skulder vid tidpunkten för bokslutet och de redovisade beloppen av intäkter och kostnader under rapportperioden.

Det faktiska resultatet kan skilja sig från dessa uppskattningar.

Kontanter och likvida medel

I bokslutet tar OTW upp alla likvida investeringar med en ursprunglig löptid på tre månader eller mindre som likvida medel. OTW har för närvarande inga likvida medel.

Placeringar

Placeringarna består av insättningscertifikat med ursprunglig löptid på 18 månader.

Inventarier och utrustning

Utrustning och uppgraderingar bokförs baserat på anskaffningsvärde eller marknadsvärde vid donationstillfället. OTW kapitaliserar alla anskaffningar med ett tröskelvärde på 500 US$. Avskrivningar bokförs enligt 200% geometrisk-degressiva metoden.

Bidrag

Alla erhållna bidrag bokförs som oinskränkta, med tillfällig begränsning, eller med permanent begränsning, beroende på huruvida det finns några förbehåll från givarna. OTW har för närvarande inte några bidrag med tillfällig eller permanent begränsning.

Tjänster in natura

OTW sätter inte något monetärt värde på volontärsaktiviteter i bokslutets resultaträkning.

Programtjänster

Vårt Eget Arkiv: Inkluderar alla aktiviteter som har att göra med driften och upprätthållandet av webbplatsen archiveofourown.org.

Öppna Dörrar: Inkluderar alla aktiviteter som har att göra med att importera fanfiktionarkiv i riskzonen, webbdomänkostnader och serverkostnader knutna till Öppna Dörrars webbplats.

Fanlore: Inkluderar alla aktiviteter som har att göra med driften och upprätthållandet av webbplatsen fanlore.org.

Transformativa Verk & Kulturer: Inkluderar alla aktiviteter som har att göra med att producera och stå värd för artiklar för periodiska utgåvor av den akademiska tidskriften.

Juridisk Rådgivning: Inkluderar alla aktiviteter som har att göra med att lämna in petitioner och sprida kunskap om amerikansk lagstiftning gällande upphovsrätt och lagar om tillåten användning (då lagarna i USA och Sverige skiljer sig åt finns inte begreppet “fair use” i svensk lagstiftning, “tillåten användning” är det närmaste vi kommer, men återigen existerar inte detta begrepp i svensk lagstiftning).

Spridning vid kongresser: Inkluderar alla aktiviteter som har att göra med att öka OTWs närvaro vid samlingar för fans.

Kostnaderna för att genomföra OTWs program och stödtjänster har summerats baserat på funktion under rubriken verksamhetssutgifter. Vissa kostnader har fördelats mellan de program och tjänster som har del i dem.

Se Figur 1 – Programkostnader för en jämförelse med föregående års kostnader.

Inkomstskatt

OTW är som organisation befriad från federal inkomstskatt och delstatlig företagsskatt, i enlighet med sektion 501(c)3 av den federala skattelagstiftningen respektive sektion 1902(b)(6) rubrik 30 av staten Delawares skattelagstiftning. Därför förekommer ingen avsättning för inkomstskatt i detta bokslut.

Not 2 – Utrustning

Per 31 december 2016 var kostnaderna för utrustning följande:

2016 2015
Servrar 224 531,31 186 244,31
Serverrelaterad utrustning 14 377,73 13 055,73
Brandvägg 3 405,35 3 405,35
Totalt 242 314,39 US$ 202 705,39 US$
Ackumulerade avskrivningar (152 867,08) (105 767,38)
Totalt 89 447,31 US$ 96 938,01 US$

OM OTW: VÅRT UPPDRAG, VISION OCH VÄRDERINGAR

VÅRT UPPDRAG

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) är en icke vinstdrivande organisation etablerad av fans för att tjäna fans intressen genom att ge tillgång till och bevara verk av fans och fankulturens historia i alla dess former. Vi anser att verk av fans är transformativa och att transformativa verk är legitima.
OTW representerar en praxis av transformativa verk av fans som historiskt sett är rotad i en övervägande kvinnlig kultur. Att bevara en dokumentation av den historien är en del av vårt uppdrag, samtidigt som vi uppmuntrar nya och annorlunda uttrycksformer av kulturell identitet inom fandom.

VÅR VISION

Vi föreställer oss en framtid där alla transformativa verk av fans erkänns som lagliga och att skapandet av dessa ses som en legitim, kreativ aktivitet. Vi är proaktiva och innovativa när det gäller att skydda vårt arbete från kommersiell exploatering och försvara det från rättslig prövning.
Vi bevarar fandoms gåvoekonomi, värderingar och kreativa uttryckssätt genom att skydda och ta hand om alla fans, vårt arbete, våra kommentarer, vår historia och vår identitet, samtidigt som vi erbjuder bredast möjliga tillgång till fan-aktiviteter för alla fans.

VÅRA VÄRDERINGAR

 • Vi värdesätter transformativa verk av fans högt, liksom de innovativa gemenskaper som de har framträtt ur, vilket innefattar media, berättelser om verkliga personer (real person fiction), anime, serier, musik och fanvideoskapande.
 • Vi värdesätter vår identitet som en huvudsakligen kvinnlig gemenskap med en rik historia av kreativitet och analys.
 • Vi värdesätter vår volontärbaserade infrastruktur och vår gåvoekonomi inom fandom, vilken uppskattar och hyllar en mängd olika aktiviteter.
 • Vi värdesätter att göra alla fans aktiviteter så tillgängliga som möjligt för alla som vill delta.
 • Vi värdesätter oändlig mångfald i oändliga kombinationer. Vi uppskattar alla fans som engagerar sig i transformativa verk oavsett ålder, etnicitet, kön, kultur, sexuell identitet eller funktionsnivå. Vi uppskattar den fria korspollineringen och utbytet av idéer och kulturer mellan fans och vi försöker undvika en homogenisering eller centralisering av fandom.

OM OTW: DETTA ÄR VI

OTW drivs för fans av fans. Våra styrelsemedlemmar är alla aktiva inom fandom, liksom de fler än 500 andra som är personal och volontärer.

STYRELSEMEDLEMMAR

Matty Bowers Matty trillade in i fandom för första gången i maj 1998, men hon blev inte riktigt involverad förrän 2001. Hennes tidigaste fandoms var Highlander och Buffy, men hon fortsatte raskt in i en mängd andra fandoms. Nuförtiden är hon i hög grad ett fan av fandom som helhet; hon läser i stort sett vilken superlång berättelse som helst i vilken fandom som helst! Matty höll sig i bakgrunden under de första åren, men började så småningom bidra till olika fanprojekt som nyhetsbrev och grupper för rekommendationer. Hon var fascinerad och nyfiken när hon för första gången hörde rykten om att en plats skulle byggas där fandom ägde servrarna, och gick med i OTW som taggorganisatör när rekryteringen av volontärer påbörjades 2009. Sedan dess har hon arbetat i kommittéerna för Support, AO3-dokumentation samt Missbruk. Matty har en lärarexamen och undervisade i över tio år innan hon fortsatte till ett jobb inom teknik. Hon arbetar för närvarande som chef för ett lokalt företag, och på fritiden fungerar hon som teknisk support för sina många vänner och släktingar.

Kristina Busse är medredaktör och grundare av vår akademiska tidskrift Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) och har arbetat för OTW i åtta år. Hon har varit medredaktör för flera akademiska böcker om fanfiction och fankulturer och fortsätter att publicera böcker inom detta område. Hon är författare till Framing Fan Fiction (2017) och medredaktör till essä-samlingarna Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, Sherlock and Transmedia Fandom, och The Fan Fiction Studies Reader. Alla intäkter från Reader går faktiskt till OTW. Kristina gick med i en organiserad fandom som Buffy/Angel-följare under sent 90-tal och har sedan dess varit med i fler fandoms än hon vill medge. För tillfället är hon besatt av Dragon Age, MCU, och Vorkosigan. Hon är filosofie doktor i engelska med examen från Tulane University och undervisar på institutionen för filosofi och institutionen för genusvetenskap på University of South Alabama. Hon undervisar om allt från logik och mytologi till fanstudier och HBTQ-historia. Kristina kommer ifrån Tyskland och bor i södra USA med sin familj som gillar att spela rollspel i form av brädspel.

Aline Carrão (Ordförande) har arbetat inom konsumentskydd och civilrätt och fortsätter just nu sin utbildning för att arbeta som tjänsteman. Aline upptäckte fandom när Harry Potter tog över världen och har aldrig lämnat den. Hon gick med i OTW år 2013 som taggorganisatör och blev långsamt involverad i andra delar av organisationen; hon är nu personal inom Support och Översättning. Inom Support har hon hanterat ärenden, frågor och feedback från användare; inom Översättning hanterar hon över 150 volontärer och har genomfört projekt med strikt tidspress i en atmosfär av konstant och produktiv kommunikation inom hela laget.

Priscilla Del Cima har examen inom juridik och en MBA (Master of Business Administration) i projektstyrning. Hon gick med i OTW 2009 och har sedan dess arbetat i ett antal olika kommittéer, däribland Utveckling och Medlemskap, AO3 Dokumentation och Wiki. Hon har varit ordförande för Översättningskommittén sedan arbetet med att omstrukturera teamet började i slutet av 2013, och hon jobbar också med att återuppbygga teamen för Ekonomi och Fanlore.

Atiya Hakeem (Kassör) tog examen i biologi vid California Institute of Technology och fortsatte sedan till University of Hawaii för att doktorera i biomedicin. Efter att ha arbetat på Caltech i många år som neurobiolog och studerat autism och social kognition återvände hon nyligen till Hawaii och hänger nu med jordsvin som volontär på Honolulu Zoo. Hon har alltid vänt sig till fandom som ett utlopp för avkoppling och kreativitet. Hennes intressen är bland annat Star Trek, baseball, segelfartygens era, Hawaii Five-O och anime, vilket senast har lett till att hon medverkade som funktionär på Anime Expo och AX New York. Hon gick med i OTW som volontär 2012 inom AO3-support och har sedan dess besvarat cirka 5000 frågor från användare. Motiverad av önskan att involvera sig direkt i att hålla arkivet igång anslöt hon sig till AD&T (arkivets kommitté för kodning och design) som testare, och leder nu underkommittén Kvalitetskontroll och Testning. Hon har också tjänstgjort i arbetsgrupperna Kategoriändring och Undersökning.

Katarina Harju är en svensktalande finländare som just nu arbetar på en examen inom IT. Innan det arbetade hon som revisor under många år. Hon sökte efter fandom år 2000 efter att ha läst om det i en tidning (och är för evigt tacksam att hon råkade plocka upp just den tidningen när hon var uttråkad). Hon har skapat verk av fans för en mängd fandom, varav man kan hitta många på hennes användarsida på AO3. Någonstans längs vägen föll hon för podfics, och hon skriver fortfarande fanfiction, spelar in podfic och skapar även en del fan-relaterade hantverk då och då, fast inte lika ofta som hon skulle vilja. Katarina följde OTWs arbete nära från början och blev själv involverad under 2013 som medlem i översättningskommittén, där hon just nu är översättare och personal. Hon spenderade tid som taggorganisatör år 2014 och finns just nu också i AO3s Missbrukskommitté.

Alex Tischer (Sekreterare), DrMedVet: Är en veterinär inom akut- och intensivvård. Växte upp i Tyskland och bor just nu i Storbritannien. Har varit med i fandom sedan förra millenniet och har migrerat genom fler fandoms än vad som kan listas här. De nyaste är bland annat Rivers of London, Person of Interest och Mad Max: Fury Road. Har varit medlem av OTW i princip kontinuerligt sedan 2008 och varit volontär på något sätt under hela den tiden. Har förutom media-fandom också på något sätt hamnat i sportens konstiga och underbara värld – nischade grupper som påminner mycket om fandoms. Förutom att ta hand om skadade husdjur kan Alex ses ägna sig åt hinderlöpning, klättring och löpning nästan lika ofta som media konsumeras.

TIDIGARE STYRELSEMEDLEMMAR

2015

 • Eylul Dogruel
 • Soledad Griffin
 • Andrea Horbinski
 • M.J. MacRae
 • Cat Meier
 • Jessica Steiner

2014

 • Franzeska Dickson
 • Anna Genoese
 • Nikisha Sanders

2013

 • Julia Beck
 • Maia Bobrowicz
 • Ira Gladkova
 • Kristen Murphy

2012

 • Francesca Coppa, PhD
 • Naomi Novik
 • Jenny Scott-Thompson

2011

 • Rachel Barenblat
 • Hele Braunstein
 • Sheila Lane
 • Allison Morris

2010

 • Naomi Novik
 • Rebecca Tushnet, JD
 • Elizabeth Yalkut

2009

 • KellyAnn Bessa
 • Susan Gibel, JD

2008

 • Cathy Cupitt, DCA
 • Michele Tepper, PhD

Läs mer om våra tidigare styrelsemedlemmar
Läs om våra nuvarande kommittéer

KOMMITTÉER

Missbruk
Tillgänglighet, Design och Teknologi
AO3 Dokumentation
Kommunikation
Utveckling och Medlemskap
Valkommittén
Fanlore
Ekonomi
Internationalisering och Spridning
Juridiska
Öppna Dörrar
Strategisk Planering
Support
System
Taggorganisering
Översättning
TWC (Transformativa Verk och Kulturer)
Volontärer och Rekrytering
Webbstrategi, Design & Utveckling

ARBETSGRUPPER

Innehållspolicy

Comments are closed.