Roczne Sprawozdanie 2016

SPIS TREŚCI

LIST OD ZARZĄDU

PROJEKTY

 • Nasze Własne Archiwum
 • Fanlore
 • Wsparcie Prawne
 • Drzwi Otwarte
 • Twórczość i Kultura Przeobrażona
 • Zbieranie Funduszy i Działania Informacyjne
 • Komunikacja i Relacje Publiczne
 • Ludzie i Planowanie

KALENDARIUM 2016

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • Oświadczenie o sytuacji finansowej
 • Sprawozdanie z działań
 • Wydatki funkcyjne
 • Wydatki programowe
 • Uwagi do sprawozdań finansowych

O OTW: NASZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI

 • Nasza Misja
 • Nasza Wizja
 • Nasze Wartości

O OTW: KIM JESTEŚMY

 • Zarząd
 • Byli Zasłużeni Członkowie Zarządu
 • Komisje
 • Grupy Robocze

LIST OD ZARZĄDU

Drodzy darczyńcy, zwolennicy i wolontariusze OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej),

rok 2016 był świadkiem udanej kontynuacji w dążeniach naszej organizacji do osiągnięcia jej celów i rozwoju jej projektów. OTW nie ustaje w swojej misji ochrony interesów fanów oraz zachowywania i zapewniania dostępu do twórczości i kultury fanowskiej.

 • Nasz dział Wsparcia Prawnego udzielał się poprzez niezliczone petycje, komentarze i opinie Amicus na całym świecie, stając w obronie dozwolonego użytku praw autorskich, wykonalnych polityk internetowych i wolności słowa, pomagając jednocześnie fanom lepiej zrozumieć swoje prawa i odpowiadając na pytania związane z prawami autorskimi i innymi tematami.
 • Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) opublikowała w 2016 roku dwa nowe numery, rozszerzając swój zasięg o literaturę klasyczną. Redaktorzy pisma i jego naczelni w dalszym ciągu reprezentują zarówno pismo jak i OTW na konferencjach akademickich na całym świecie.
 • The Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum) kontynuuje swój imponujący wzrost: szybko zbliżamy się do 3 milionów prac i mamy ponad milion użytkowników w prawie 25 000 fandomów.
 • Open Doors (Drzwi Otwarte) zaimportowały w 2016 roku 9 archiwów.
 • Fanlore przekroczyło próg 40 000 artykułów. Liczba ta cały czas wzrasta, wraz z zespołem dedykowanych redaktorów.

Wszystkie te osiągnięcia pokazują jak wiele nasi wolontariusze mogą zrobić z Twoim wsparciem i hojnością. Po raz kolejny odnotowaliśmy rekordowe dotacje i mamy nadzieję przeznaczyć je na zaszczytny cel w nadchodzącym roku, aby dobrze służyły fanom i fandomowi.

Rozpoczęliśmy 2016 rok z całkowicie nowym Zarządem, który podjął się kierowania rosnącą organizacją, jednocześnie tworząc tak potrzebne na cele Zarządu dokumenty. Planujemy naszą przyszłości, aby pozostać silną i zjednoczoną organizacją, gotową pokonać wszelkie problemy.

Zarząd OTW z niecierpliwością wyczekuje tych wyzwań i jest pewien swoich sił oraz pełen nadziei na ten nadchodzący rok i zbliżające się kamienie milowe.

Ze szczerymi podziękowaniami i najlepszymi życzeniami,

Zarząd

Matty Bowers
Kristina Busse
Aline Carrão
Priscilla Del Cima
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Alex Tischer

PROJEKTY

Nasze Własne Archiwum

Rok 2016 jest kolejnym rokiem odznaczającym się znacznym rozrostem AO3, fanowskiego archiwum OTW, z niemalże 675 000 nowych prac, dodanych do AO3 w trakcie tego roku. Archiwum w październiku świętowało również rejestrację milionowego użytkownika, a komisja Administracji Tagów przekroczyła w styczniu liczbę 20 000 oficjalnie utworzonych fandomów na AO3.

Administracja Tagów w lipcu ułożyła i opublikowała the First Principles of Wrangling (Zbiór Zasad Administrowania Tagami), którego celem jest pomoc administratorom w zrozumieniu, w jaki sposób radzić sobie z przypadkami trudnymi i jak w lepszy sposób informować użytkowników AO3 o standardach tagowania. Administracja Tagów zaktualizowała też we wrześniu wytyczne informujące o tym, kiedy niejednoznaczne tagi można zmienić w metatagi.

AO3 z wdziękiem poradziło sobie ze zwiększoną aktywnością dzięki Komisji Ułatwień Dostępu, Designu i Technologii (AD&T), która w ciągu roku przeprowadziła niemalże 40 wdrożeń, poprawiając wydajność, naprawiając błędy oraz wprowadzając zakulisowe aktualizacje. Komisja zoptymalizowała układ strony dla różnych wielkości ekranów, całkowicie odnowiła Asystenta Skórek oraz dodała nowe narzędzia dla właścicieli kolekcji i innych użytkowników. AD&T również zwiększyło widoczność OTW na GitHub, by zachęcić do współpracy programistów spoza organizacji.

Komisja Nadużyć rozpatrzyła w roku 2016 około 5300 zgłoszeń, natomiast komisja Wsparcia odpowiedziała na 10 000 zapytań.

Komisja Dokumentacji AO3 opublikowała w 2016 roku cztery nowe dokumenty: poprawioną część FAQ Twoje Konto, zaktualizowany post o Nieoficjalnych Narzędziach do Przeglądania, część FAQ o Zakładkach oraz nową część FAQ o Profilu.

Fanlore

Fanlore, fanowskie wiki OTW, może się pochwalić spokojnym rokiem 2016. W kwietniu komisja Wiki zaktualizowała oprogramowanie MediaWiki, dzięki czemu teraz działa na wersji 1.26.2. Usunęło to licznik odwiedzin, ale pozwoliło na dalszą stabilizację strony oraz wykorzystywanie nowych funkcji bezpieczeństwa.

W listopadzie zmieniono nazwę komisji Wiki na komisję Fanlore.

Wsparcie Prawne

Komisja Pomocy Prawnej OTW, aktywnie chroniąca i broniąca prac fanowskich przed komercyjnym wyzyskiem i wyzwaniami prawnymi, pracowicie spędziła rok 2016. Na początku roku Komisja wystosowała komentarz w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do składania komentarzy dotyczących platform internetowych, pośredników internetowych oraz przetwarzania w chmurze. Komentarz OTW podniósł kwestię zagrożeń, jakie niesie ze sobą tworzenie regulacji w oparciu o fałszywe przekonanie, że wszystkie platformy oraz pośrednicy internetowi są dużymi podmiotami komercyjnymi, jak Google czy eBay. W kwietniu Rebecca Tushnet, członkini Komisji, osobiście spotkała się z delegatami Unii Europejskiej w U.S., zaś Pomoc Prawna złożyła komentarze do Komisji Europejskiej odnośnie unijnej dyrektywy, dotyczącej egzekwowania praw wynikających z własności intelektualnej. W czerwcu Komisja przesłała do organów Unii komentarze, w odpowiedzi na Publiczne Konsultacje w sprawie roli wydawców w łańcuchu znaczenia praw autorskich i “panoramicznego wyjątku”. Reprezentanci Pomocy Prawnej OTW argumentowali, że tworzenie nowych przepisów prawa autorskiego oraz mechanizmów ich egzekwowania spowoduje powstanie niejednoznaczności i niesprawiedliwości, a także skrzywdzi twórców oraz konsumentów treści internetowych.

W styczniu, w świetle pozwu złożonego przez Paramount/CBS przeciwko twórcom fanowskiego filmu z serii Star Trek, Axanar, Pomoc Prawna pomogła stworzyć publiczny komunikat, wspierający twórców filmów fanowskich. W lutym Pomoc Prawna zaprosiła fanów do udziału w projekcie “Zapytaj nas o wszystko”, dotyczącym prawa dozwolonego użytku i uczciwego obrotu w ramach obchodów Tygodnia Dozwolonego Użytku/Uczciwego Obrotu.

Na przestrzeni całego roku Pomoc Prawna pracowała z Biurem ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych. W lutym zostały złożone komentarze, odpowiadające na opublikowane przez Biuro Zawiadomienie o Zapytaniu, dotyczące przepisów uniemożliwiających obchodzenie U.S. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) oraz co trzyletniej procedury tworzenia przepisów związanych z powyższymi prawami. Pomoc Prawna argumentowała, iż proces określania wyjątków stanowi zbędne zniechęcenie w działaniach nie naruszających praw autorskich, np. opierających się o dozwolony użytek, i tworzy przesadne trudności dla zainteresowanych stron, takich jak OTW, które zmuszone są pozyskiwać wyjątki. W kwietniu Pomoc Prawna złożyła komentarze do Biura ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych na temat klauzuli zawiadamiania-i-usuwania treści Sekcji 512 DMCA. Wyrażono w nich opinię, że prawo to nie jest idealne, jednak pozwala na bujny rozwój twórczości online. Argumentację tą Komisja utrzymała podczas spotkania w maju, gdy członkini Pomocy Prawnej, Rebecca Tushnet, w imieniu OTW wzięła udział w dwóch posiedzeniach Biura ds. Praw Autorskich. Pierwsze z nich miało miejsce w Nowym Jorku i dotyczyło struktury klauzuli zawiadamiania-i-usuwania treści Sekcji 512 DMCA. Drugie spotkanie odbyło się w Waszyngtonie, D.C., i skupiło się na procesie zdobywania wyjątków od przepisów DMCA, uniemożliwiających obchodzenie technologicznej ochrony materiałów, jak na przykład „wyjątek vidderów”, pozwalający twórcom na obróbkę materiałów z płyt DVD lub Blu-Ray w celu tworzenia fanvidów.

Pomoc Prawna złożyło do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych petycję, dotyczącą zniesienia rejestracji słowa “Fandom” jako znaku towarowego, powołując się na ogrom przykładów dowodzących, że słowo to stanowi ogólny opis fanów oraz aktywności fanowskiej, i nie powinno być wyłączną własnością żadnej pojedynczej korporacji ani innej instytucji. Nasza petycja odniosła sukces!

W marcu przewodnicząca Komisji Pomocy Prawnej, Betsy Rosenblatt, przedstawiła prezentację “Prawo Autorskie i Twórcy: 2026” na South by Southwest Interactive, mówiącą o przyszłości praw autorskich, zaś członkini personelu, Heidi Tandy, poprowadziła na festiwalu spotkanie “Dozwolony Użytek a Twórczość Przeobrażona”. Również w maju Betsy zaprezentowała się na Whedonopolis w Południowej Kalifornii, omawiając tematy OTW, prac fanowskich i prawa. Następnie wzięła udział w panelu dyskusyjnym na Wzgórzu Kapitolińskim w Waszyngtonie, D.C, rozmawiając o roli internetu w nowej kulturze kreatywnej i ekonomii, a także o tym, co postęp technologiczny oznacza dla prawa autorskiego. W lipcu, Betsy poprowadziła na San Diego Comic Con panel, zatytułowany “Szkoła Prawnicza Komiksu 303: Nowe Doniesienia”. Panel poruszył kwestie dozwolonego użytku, filmów fanowskich, fanartów i innych “gorących” tematów.

Wspólnie z naszym sojusznikiem, organizacją Public Knowledge, Pomoc Prawna wysłała we wrześniu Opinię Amicus, prosząc Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych o ponowne rozpatrzenie sprawy Lenz v. Universal. Jest to kontynuacja pracy OTW nad długodystansową sprawą, dotyczącą systemu zawiadamiania-i-usuwania treści DMCA.

Pomoc Prawna połączyła siły z Electronic Frontier Foundation oraz profesorem Erikiem Goldmanem, aby złożyć komentarze do Biura ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych, reagując na Zawiadomienie o Proponowanej Procedurze Tworzenia Przepisów. Proponowane zmiany zmusiłyby strony, opierające działalność na wyjątkach od DMCA – jak AO3 – do odnawiania swojego statusu co trzy lata. W swojej odpowiedzi, Pomoc Prawna uzasadniała, że wymóg ten mógłby działać na niekorzyść małych dostawców usług, jak i narazić ich na konsekwencje wynikające z drobnych przeoczeń.

W lipcu Pomoc Prawna współpracowała z kilkoma sojusznikami, w celu przedstawienia przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych Opinii Amicus w sprawie Star Athletica v. Varsity Brands. Napisaliśmy także naszą opinię o ogłoszonych przez CBS/Paramount “Fan Film Guidelines” (“Wytycznych dla Filmów Fanowskich”).

W październiku Pomoc Prawna złożyła komentarz do rządu Singapuru, odpowiadając na Publiczne Konsultacje, dotyczące proponowanych zmian w reżimie praw autorskich. Wreszcie, w grudniu, Pomoc Prawna stworzyła edukacyjno-wspierający post na temat dwóch nieprzyjaznych fanom ruchach prawodawczych w UE i UK, zawierający także wskazówki, w jaki sposób fani mogą wyrazić swój sprzeciw.

AO3 prowadzi politykę zawiadamiania-i-usuwania treści w myśl Sekcji 512 Tytułu 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, dostęnej na stronie https://archiveofourown.org/dmca. W roku 2016 do AO3 wpłynęły 2 wnioski o usunięcie treści, dotyczące prac udostępnianych na naszych serwerach i spełniające lub zasadniczo spełniające kryteria zawarte w powyższej ustawie. Do żadnej z usług OTW nie dostarczono na przestrzeni roku 2016 prośby o udostępnienie informacji, zgodnie z Sekcją 215 PATRIOT Act.

Drzwi Otwarte

Wypełniając misję zachowania zagrożonych treści fanowskich, w roku 2016 Komisja Drzwi Otwartych przeprowadziła import na serwery AO3, będącego częścią OTW, 9 archiwów prac fanowskich. Drzwi Otwarte asystowały również w odpowiadaniu na związane z procesem importu zgłoszenia do Wsparcia. Komisja współpracowała także z Administracją Tagów, aby zapewnić prawidłowe mapowanie zaimportowanych tagów.

We wrześniu Drzwi Otwarte wraz z Komisją Komunikacji przeprowadziły wywiad z Versaphile (moderatorką kilku z zaimportowanych archiwów) oraz z członkinią personelu Drzwi Otwartych, Alison Watson, a dodatkowo również poprowadziły live chat z panelistami z trzech największych akademickich środowisk fanowskich: Uniwersytetu Iowa (naszego partnera w Projekcie Ochrony Kultury Fanowskiej), Texas A&M University oraz Bowling Green University.

Twórczość i Kultura Przeobrażona

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) należące do OTW międzynarodowe, publikowane online, recenzowane czasopismo akademickie, związane z badaniami fandomu, opublikowało dwa wydania w 2016 roku. Pierwsze – Nr. 21 – opublikowane w marcu, było wydaniem specjalnym pod nazwą „Klasyczny Kanon i/jako Twórczość Przeobrażona” i zostało gościnnie edytowane przez Ika Willisa z University of Wollongong. Drugie wydanie – Nr. 22 – opublikowane w czerwcu, było wydaniem ogólnym, edytowanym przez komisję TWC (uprzednio Komisja Publikacji). W czerwcu TWC zostało przyjęte do bazy Directory of Open Access Journals, a członkowie komisji wzięli udział w konferencji Studies Network w Wielkiej Brytanii. W styczniu komisja TWC podjęła się również projektu Fan Studies Bibliography, w następstwie rozwiązania komisji Fanhackers.

Zbieranie Funduszy i Działania Informacyjne

Komisja Rozwoju i Członkostwa przeprowadziła w 2016 roku dwie zakończone powodzeniem promocje członkostwa. Kwietniowa zebrała 97 155,54 USD dzięki 4095 indywidualnym darowiznom. Natomiast październikowa uzbierała 139 159,45 USD z 5518 darowizn. Podczas obu promocji komisja Rozwoju i Członkostwa współpracowała z Komunikacją aby stworzyć trzy nowe posty, które zostały przetłumaczone łącznie na 22 języki.
Komunikacja i Relacje Publiczne

W ciągu roku 2016 Komisja Komunikacji opublikowała 150 postów. W styczniu komisja zaopiekowała się projektem Fanhackers, polegającym na prowadzeniu bloga i kont na mediach społecznościowych o tematyce obejmującej treści meta fanowskie, ujęte od strony akademickiej. Miało to miejsce po rozwiązaniu Komisji Fanhackers pod koniec 2015 roku. Komunikacja świętowała w lutym International Fanworks Day (Międzynarodowy Dzień Twórczości Fanowskiej), organizując wielorakie aktywności, w tym mini fanworks fest, zaś we wrześniu obchodziła 9. Rocznicę OTW, organizując publiczny czat z trzema ekspertami w sprawach pielęgnowania i zachowywania fanowskiej historii. W kwietniu drużyna Komunikacji do spraw Zasięgu w Mediach przedstawiła nową serię „Five Things an OTW Staffer/Volunteer Said” (“Pięć rzeczy, które powiedział członek personelu/wolontariusz OTW”), zastępując „Spotlight”, w celu ukazania zadań i odpowiedzialności związanych z różnymi rolami OTW.

Komisja Tłumaczeń dodała w 2016 roku trzy nowe języki: hindi, rumuński i walijski.

W kwietniu Komisja ds. Strategii, Designu i Rozwoju w Sieci zakończyła wielkie zadanie, jakim było przeniesienie głównej strony OTW, jak również podrzędnych domen Komisji Wyborczej i Drzwi Otwartych, do ich nowego domu na WordPress.

Ludzie i Planowanie

Komisja Wolontariuszy i Rekrutacji przeprowadziła nabór na ponad 20 stanowisk OTW, tym samym osiągającjąc niemalże 200 wprowadzeń i zwolnień w ciągu roku.

Komisja Wyborcza pracowała cały rok w celu informowania członków OTW oraz społeczeństwa o corocznych wyborach do Zarządu. Komisja poprawiła oś czasu wyborów i zaproponowała dwa nowe organizacyjne zarządzenia, które zostały przyjęte przez Zarząd: urzędujący członkowie Zarządu muszą odczekać rok po wygaśnięciu ich kadencji, zanim mogą ponownie przystąpić do wyborów, a nowe zmiany do zarządzeń odnosić się będą tylko do wyborów odbywających się po upływie co najmniej 90 dni od momentu ich wprowadzenia. Komisja utworzyła również oficjalne konto na stronie Tumblr. Po wyborach OTW 2016, komisja zebrała i opublikowała statystyki, które pokazały zwiększoną frekwencję w czasie głosowań.

Zarząd OTW rozpoczął rok od opublikowania budżetu za rok 2016 i od uruchomienia procesu odbudowy Komisji Finansów. W lipcu Zarząd zatwierdził nowe zarządzenia dotyczące wyborów OTW oraz zgodził się na wykupienie nowych serwerów. Zarząd zatwierdził również opcje premium dla mini promocji i październikowej promocji członkostwa. We wrześniu, długoletnie wolontariuszki OTW, Kristina Busse oraz Priscilla Del Cima, zostały wybrane do Zarządu. Oficjalne wdrożenie odbyło się w listopadzie.

KALENDARIUM 2016

Styczeń

 • Nadużycia otrzymały 400 zgłoszeń.
 • Ułatwienia Dostępu, Design i Technologia (AD&T) poprawiły wydajność, zaktualizowały Gem i rozwinęły zautomatyzowany pakiet testów. Komisja także zapowiedziała i wdrożyła ulepszenia układu strony dla różnych rozmiarów ekranu.
 • AO3 osiągnęło kamień milowy dwóch milionów prac fanowskich. Osiągnięcie jednego miliona zajęło ponad cztery lata, ale dodanie kolejnego już niecałe dwa.
 • Fanhackers zostało poddane restrukturyzacji w celu zwiększenia wydajności. Blog Fanhackers (oraz Tumblr) zostały częścią komisji Komunikacji, a Bibliografia Studiów Fandomu została częścią Czasopismal.
 • Wsparcie Prawne złożyło komentarz w odpowiedzi na prośbę Komisji Europejskiej o komentarze dotyczące platform i pośredników online oraz przetwarzania w chmurze. Komentarze OTW podkreśliły niebezpieczeństwa regulacji na podstawie fałszywych założeń, że wszystkie platformy i pośrednicy online są wielkimi komercyjnymi podmiotami jak Google i eBay.
 • Wsparcie Prawne pomogło także w złożeniu publicznego oświadczenia wspierającego fanowskich twórców filmów w następstwie pozwu Paramount/CBS przeciwko twórcom Axanar, fanowskiego filmu Star Trek.
 • Wsparcie otrzymało 824 zgłoszenia.
 • Komisja Administracji Tagów przekroczyła liczbę 20,000 oficjalnie utworzonych fandomów.

Luty

 • Nadużycia otrzymały 320 zgłoszeń.
 • AD&T wdrożyły osiem nowych wersji systemu.
 • Zarząd pracował nad rozwiązaniem różnych problemów przejściowych, opublikował budżet na rok 2016 oraz rozpoczął odbudowę komisji Finansów.
 • Wsparcie Prawne zaprosiło fanów do akcji „Zapytaj nas o wszystko” związanej z tematem dozwolonego użytkowana i uczciwego obrotu w ramach Tygodnia Dozwolonego Użytku/Uczciwego Obrotu.
 • Pomoc Prawna złożyła komentarze w odpowiedzi na zapytanie Biura ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych, dotyczące przepisów o przeciwdziałaniu obejściom Digital Millennium Copyright Act oraz cotrzyletniego procesu tworzenia tych uregulowań. Pomoc Prawna przekonywała, że proces starania się o uznanie wyjątków niepotrzebnie zamraża działania nienaruszające praw, takie jak dozwolony użytek i jest nadmiernie uciążliwy dla podmiotów takich jak OTW, które muszą taki wyjątek uzyskać.
 • W OTW obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Twórczości Fanowskiej, organizując różne wydarzenia opisane tutaj.
 • Wsparcie otrzymało 774 zgłoszenia.

Marzec

 • Nadużycia otrzymały 465 zgłoszeń.
 • AD&T ogłosiły, że Archiwum osiągnęło próg 800 000 zarejestrowanych użytkowników.
 • AD&T wypuściły cztery nowe wersje. Szczególnie ciekawa była całkowita przebudowa Kreatora Skórek oraz możliwość przeszukiwania zapisów na wymiany prezentów przez osoby, będące ich moderatorami.
 • Zarząd opublikował przewidywany budżet na rok 2016.
 • Czasopismo opublikowało specjalne wydanie Twórczości i Kultury Przeobrażonej. Tom 21 „Klasyczny kanon oraz/jako Twórczość Przeobrażona” został gościnnie edytowany przez Ika Willisa z Uniwersytetu Wollongong.
 • Przewodnicząca Komisji Pomocy Prawnej, Betsy Rosenblatt, poprowadziła wykład na temat przyszłości prawa autorskiego na panelu „Prawo autorskie i twórcy: 2026” na South by Southwest Interactive. Członkini personelu Pomocy Prawnej Heidi Tandy poprowadziła na festiwalu Spotkanie dotyczące Dozwolonego Użytku i Twórczości Przeobrażonej.
 • Drzwi Otwarte ręcznie zaimportowały archiwum Hornblowerfic.com.
 • Wsparcie otrzymało 848 zgłoszenia.
 • Strategia, Design i Rozwój w Sieci uruchomiły nową stronę OTW, przy okazji przenosząc ją na jej ostateczny hosting.

Kwiecień

 • Nadużycia otrzymały 385 zgłoszeń.
 • AD&T ogłosiły nadchodzącą nową funkcję Archiwum, pozwalającą właścicielom kolekcji na zapraszanie prac do ich kolekcji.
 • Zarząd złożył podatki za rok 2015.
 • Drużyna Komunikacji do spraw Zasięgu w Mediach opublikowała pierwszy post z serii 5 rzeczy, które powiedział członek personelu/wolontariusz OTW, która zastąpiła starą serię Spotlight w ukazywaniu, czym zajmuje się personel OTW.
 • Rozwój i Członkostwo przeprowadziło kwietniową promocję członkostwa OTW i zebrało prawie 100 000 USD.
 • Wsparcie Prawne złożyło komentarze do Biura ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych w sprawie klauzuli zawiadamiania-i-usuwania treści paragrafu 512 U.S. Digital Millennium Copyright Act. OTW wnioskowała, że prawo jest dalekie od ideału, ale pozwala kreatywności online rozwijać się.
 • Członkini Komisji Pomocy Prawnej Rebecca spotkała się osobiście z delegacją Unii Europejskiej w USA i w połowie kwietnia, Wsparcie Prawne złożyło komentarze do Komisji Europejskiej w związku z dyrektywą UE o egzekwowaniu praw do własności intelektualnej.
 • Wsparcie otrzymało 875 zgłoszeń.
 • Strategia, Design i Rozwój w Sieci ogłosiły zakończenie przenosin transformativeworks.org na nową stronę, a także przeniesienie stron Drzwi Otwartych oraz Wyborów.
 • Komisja Wiki uaktualniła software MediaWiki Fanlore do wersji 1.26.2. Wersja ta zawierała nowe opcje oraz pozwoliła Fanlore na skorzystanie z nadchodzących nowych wersji zabezpieczeń.

Maj

 • Nadużycia otrzymały 470 zgłoszeń.
 • Nadużycia zaproponowały zmiany w systemie zgłaszania naruszeń AO3, które wymagałyby danych kontaktowych od każdego zgłaszającego skargę.
 • Wsparcie Prawne kontynuowało swoją pracę w Biurze ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych, pomagając w kształtowaniu prawa autorskiego USA. W poprzednich miesiącach komisja składała komentarze jako część zapytania Biura o różne elementy Digital Millennium Copyright Act. W tym miesiącu komentarze składano już osobiście.
 • Rebecca Tushnet ze Wsparcia Prawnego w imieniu OTW brała udział w dwóch okrągłych stołach Biura. Pierwszy miał miejsce w Nowym Jorku i analizował strukturę reguły zawiadamiania-i-usuwania treści w sekcji 512 U.S. Digital Millennium Copyright Act. Drugi odbył się w Waszyngtonie i analizował proces uzyskiwania wyjątków do przepisów o przeciwdziałaniu obejściom Digital Millennium Copyright Act, jak „wyjątek vidderów”, który pozwala vidderom na używanie wideo z DVD i Blu-Rayów w celu tworzenia fanvidów.
 • Wsparcie Prawne złożyło petycję do Biura Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych o anulowanie rejestracji znaku towarowego dla słowa „Fandom”, przytaczając dziesiątki przykładów dowodzących, że słowo jest ogólnym określeniem fanów oraz fanowskich aktywności i nie powinno być własnością wyłącznie jednej korporacji lub innego podmiotu.
 • Przewodnicząca Wsparcia Prawnego Betsy wygłosiła prezentację w Whedonopolis w południowej Kalifornii o OTW, twórczości fanowskiej i prawie.
 • Wsparcie otrzymało 751 zgłoszeń.

Czerwiec

 • Nadużycia otrzymały 415 zgłoszeń.
 • AD&T opublikowały dziennik zmian dla ostatnich jedenastu wersji, z czego cztery zostały wdrożone w czerwcu.
 • Członkowie zespołu Czasopisma wzięli udział w konferencji Fan Studies Network w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzili również promocję w imieniu TWC.
 • Wsparcie Prawne złożyło komentarze do Unii Europejskiej w odpowiedzi na Publiczne konsultacje o roli Wydawców w łańcuchu znaczenia praw autorskich i “panoramicznego wyjątku”. OTW argumentowała, że stworzenie nowych typów praw autorskich i mechanizmów ich egzekwowania spowodowałoby niepewność, niesprawiedliwość i szkodę dla twórców oraz konsumentów treści internetowych.
 • Wsparcie Prawne dołączyło do Electronic Frontier Foundation oraz profesora Erica Goldmana by złożyć komentarze do Biura ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na Zawiadomienie o Proponowanej Procedurze Tworzenia Przepisów. Zaproponowana zmiana wymagałaby od stron polegających na zasadach “bezpiecznej przystani” Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) – jak Nasze Własne Archiwum –
  odnowę ich statusu kwalifikującego do DMCA co każde trzy lata. W odpowiedzi Wsparcia Prawnego argumentowano, że proponowana zasada mogłaby zaszkodzić małym dostawcom usług i narazić ich na szkody z powodu niewielkich niedopatrzeń.
 • Przewodnicząca Komisji Pomocy Prawnej Betsy brała udział w panelu dyskusyjnym na Capitol Hill w Waszyngtonie, omawiającym rolę Internetu w nowych kulturach i ekonomiach kreatywnych oraz to, co oznacza postęp technologiczny dla praw autorskich.
 • Drzwi Otwarte zakończyły import trzech archiwów: Wesleyfanfiction.Net, The Prydonian i Human Nature.
 • Wsparcie otrzymało 980 zgłoszeń.
 • Tłumaczenia przyjęły 26 nowych wolontariuszy, w tym z trzech nowych języków: hindi, rumuńskiego oraz walijskiego.

Lipiec

 • Nadużycia otrzymały 480 zgłoszeń.
 • AD&T wdrożyły cztery nowe wersje, odpowiadające na szeroką gamę problemów. Chociaż część z tych poprawek była niewidoczna i odbyła się za kulisami, poprawiono także wyzwania oraz rozwiązano problem z buforowaniem.
 • Dokumentacja AO3 opublikowała dwa nowe dokumenty: poprawiony FAQ Twoje Konto oraz Nieoficjalne narzędzia przeglądarki, które zastąpiły stary FAQ Super Rzeczy. Dodano także nowe pytanie do FAQ Pseudonimów.
 • Zarząd zmienił regulamin, aby ułatwić pracę Komisji Wyborczej w nadchodzących wyborach oraz utrudnić występowanie podczas nich jakichkolwiek nadużyć.
 • Zarząd zaakceptował nowe zakupy serwerów.
 • Wybory opublikowały nowy harmonogram oraz ogłosiły kandydatów 31 dnia miesiąca.
 • Wybory stworzyły konto Komisji Wyborczej na Tumblr, przeznaczone do publikowania ogłoszeń oraz udzielania wyjaśnień co do przebiegu wyborów.
 • Finanse zostały zrestartowane jako komisja.
 • Wsparcie Prawne pracowało wraz z kilkoma sojusznikami nad złożeniem Opinii Amicus do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Star Athletica v. Varsity Brands.
 • Wsparcie Prawne napisało o nowych wytycznych „Fan Film Guidelines” opublikowanych przez CBS/Paramount.
 • Przewodnicząca Komisji Pomocy Prawnej Betsy prezentowała na panelu „Szkoła Prawnicza Komiksu 303: Nowe Doniesienia” na Comic Conie w San Diego. Panel dyskutował nad dozwolonym użytkiem, filmami fanowskimi, fanartami oraz innym „gorącymi” tematami.
 • Wsparcie Prawne z powodzeniem złożyło wniosek do Izby Procesów i Odwołań Biura Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych o zniesienie znaku towarowego „fandom” dla usług rozrywkowych.
 • Drzwi Otwarte zapowiedziały import dwóch archiwów: Dave & Ken’s Diner, archiwum Starsky & Hutch oraz Warp 5 Complex, archiwum Star Trek: Enterprise.
 • Regulamin OTW został zaktualizowany o dwa wnioski Komisji Wyborczej: aktualni członkowie Zarządu będą musieli poczekać rok od wygąsnięcia ich kadencji zanim ponownie mogą do kandydować, a nowe zmiany regulaminu będą obowiązywać jedynie w trakcie wyborów, które będą miały miejsce co najmniej 90 dni od ich ogłoszenia.
 • Wsparcie otrzymało 900 zgłoszeń.
 • Administracja Tagów opracowała i opublikowała Zbiór zasad administrowania tagów, mający na celu zapewnienie łatwego dostępu do tych zasad, tak aby pomóc zarówno administratorom tagów w zrozumieniu jak zaimplementować skrajne przypadki, jak i pozwolić użytkownikom AO3 zobaczyć jakie ogólne idee kryją się za podstawowymi zasadami.
 • Administracja Tagów współpracowała z Drzwiami Otwartymi nad tagami w nadchodzących sześciu archiwach oraz złożyła wniosek do AD&T o dwie niewielkie zmiany w interfejsie do administrowania tagów, które zostały wprowadzone.
 • Twórczość i Kultura Przeobrażona została zaakceptowana do Directory of Open Access Journals.
 • Tłumaczenia pomogły Wsparciu AO3 w odpowiedzi na 37 zgłoszeń.

Sierpień

 • Nadużycia otrzymały 465 zgłoszeń.
 • AD&T wdrożyły dziewięć nowych wersji. Większość z nich odbyła się za kulisami, ale zajęto się także kilkoma problemami dotyczącymi przycisków, maili, URLi i promocji członkostwa, a także zaktualizowano wersję Ruby.
 • Dokumentacja AO3 opublikowała zaktualizowany FAQ Zakładek.
 • Zarząd zatwierdził personel i przewodniczących kilku komisji, nagrody w mini promocji członkostwa, następną promocję członkostwa oraz awaryjny zakup dla Systemów.
 • Komunikacja współpracowała z Rozwojem i Członkostwem nad mini promocją wyborów przed ich rozpoczęciem.
 • Komunikacja rozesłała także wiadomość o poszukiwaniu fanowskich twórców skłonnych do wzięcia udziału w wywiadzie dla magazynu Inverse na temat „roli i znaczenia prac fanowskich w fandomie, w szczególności w społecznościach, które często nie dostają tego czego chcą lub potrzebują od mediów jeśli chodzi o reprezentację lub historię”.
 • Drzwi Otwarte zapowiedziały nadchodzący import dwóch archiwów Harrego Pottera: HP Fandom oraz The Hex Files, pracowały nad ogłoszeniem i przygotowaniami do importu czterech kolejnych archiwów oraz asystowały przy imporcie prac w kilku innych archiwach, będącym w toku.
 • Wsparcie otrzymało 795 zgłoszeń.
 • Strategia, Design i Rozwój w Sieci znacząco skróciły swój czas reakcji na prośby o funkcje i zgłoszenia o błędach oraz zaimplementowały dyżury, by jeszcze bardziej pomóc w skróceniu czasu i zapewnić aktualizację strony, gdy tylko zostanie wypuszczona.

Wrzesień

 • Nadużycia otrzymały 600 zgłoszeń.
 • AD&T wdrożyły kilka partii kodu (podsumowanych w informacjach o wersji 0.9.154 – 0.9.158 oraz 0.9.159 – 0.9.163), w tym zmiany w formularzu Nadużyć, więcej niewidocznych usprawnień oraz kilka poprawek poważniejszych błędów.
 • AD&T dodały trochę więcej dokumentacji na nasz GitHub, by zachęcić do większego wkładu programistów spoza OTW.
 • Zostały wybrane dwie nowe członkinie Zarządu: Kristina Busse oraz Priscilla Del Cima.
 • Komunikacja obchodziła rocznicę OTW, organizując publiczny czat z trzema ekspertami od nadzoru i ochrony fanowskiej historii.
 • Finanse opublikowały uaktualnienie budżetu na rok 2016.
 • Czasopismo opublikowało 22 numer Twórczości i Kultury Przeobrażonej.
 • Wsparcie Prawne połączyło siły z naszym sojusznikiem Public Knowledge, by złożyć Opinię Amicus, prosząc Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych o rewizję sprawy Lenz v. Universal. Było to kontynuacją pracy Wsparcia Prawnego nad długoterminową sprawą związaną z systemem U.S. Digital Millennium Copyright Act o powiadomieniach o usunięciu nielegalnej zawartości.
 • Drzwi Otwarte zapowiedziały dwa nowe importy: The Basement, ScullySlash, and the Spooky Awards oraz Sinful Desire.
 • Drzwi Otwarte razem z Komunikacją przeprowadziły wywiad z Versaphile (moderatorką kilku importowanych archiwów), wywiad z członkinią personelu Drzwi Otwartych Alison Watson oraz czat na żywo z panelistami z trzech największych akademickich środowisk fandomowych: University of Iowa (naszym partnerem w Projekcie Zachowania Kultury Fanowskiej), Texas A&M University oraz Bowling Green University.
 • Wsparcie otrzymało 812 zgłoszeń.
 • Administracja Tagów zmieniła sposób, w jaki obchodzimy się z niejasnymi tagami, aby zmniejszyć obciążenie serwerów spowodowane przez metatagi. Jeśli niejasny tag został użyty tylko w jednym koncepcie, to jest teraz zawsze domyślnie połączony właśnie z nim, zamiast zostać zamienionym w metatag. Działa to we wszystkich kategoriach i fandomach.
 • Strategia, Design i Rozwój w Sieci pracowały nad rozwiązaniem i dopracowaniem kilku praktycznych i wizualnych funkcji na transformativeworks.org.

Październik

 • Zebrano 139 159,45 USD z 5518 indywidualnych darowizn dzięki październikowej promocji członkostwa.
 • Nadużycia otrzymały 550 zgłoszeń.
 • AD&T miały jedno wdrożenie, wprowadzające spore ulepszenia dobierania w wyzwaniach.
 • Rozwój i Członkostwo pracowało wraz z Komunikacją i Tłumaczeniami nad trzema postami promocji członkostwa, każdy w 23 językach.
 • Finanse utworzyły stronę Finansów na portalu OTW.
 • Wsparcie Prawne złożyło komentarz do singapurskiego rządu w odpowiedzi na krajowe publiczne konsultacje w sprawie proponowanych zmian w systemie praw autorskich.
 • Drzwi Otwarte zaimportowały trzy nowe archiwa: The Quidditch Pitch, Türkfanfiction.net oraz Due South Archive.
 • Wsparcie otrzymało 773 zgłoszenia.

Listopad

 • Nadużycia otrzymały 390 zgłoszeń.
 • AD&T pracowały nad naprawą błędów i zwiększeniem pokrycia automatycznymi testami przed aktualizacją Rails. Wprowadziły także wersję zawierającą narzędzia, które pozwalały administratorom tagów i personelowi Wsparcia na naprawę częstych problemów bez pomocy adminów bazodanowych.
 • Dokumentacja AO3 opublikowała nowy FAQ Profilu, który zastąpił także stary FAQ Ikon.
 • Z dniem 1 listopada, zarząd powitał dwie nowo wybrane członkinie Zarządu jako pełnoprawne członkinie. By pomóc im w zaznajomieniu się z wszystkimi komisjami i ich przewodniczącymi, w przeciagu tego miesiąca zorganizowano wprowadzające czaty z kilkoma przewodniczącymi.
 • Wybory opublikowały na stronie statystyki wyborów, pokazujące zwiększoną frekwencję w tym roku. Zebrano także opinie od kandydatów i kilku komisji.
 • Kilku członków CZasopisma zgłosiło się do wprowadzenia metadanych dla TWC w Directory of Open Access Journals.
 • Drzwi Otwarte zakończyły dwa importy: Warp 5 Complex oraz Dave & Ken’s Diner.
 • Wsparcie otrzymało 941 zgłoszeń.
 • Systemy pracowały wraz z Czasopismem nad instalacją drugiej iteracji OJS oraz nad kilkoma projektami, w tym przeniesieniem pięciu domen do AO3, wraz z Drzwiami Otwartymi.
 • Administracja Tagów pracowała blisko z Drzwiami Otwartymi nad tagami dla bardzo dużego i skomplikowanego importu archiwum, a grupa administrujących wolontariuszy została przeszkolona specjalnie do pracy i asysty z Drzwiami Otwartymi.

Grudzień

 • Nadużycia otrzymały 360 zgłoszeń.
 • Wsparcie Prawne stworzyło edukujący i doradzający post o dwóch rozwijających się, nieprzyjaznych fanom stanowiskach prawnych w UE i Wielkiej Brytanii, a także mówiący co fani mogą zrobić, by im się sprzeciwić.
 • Strategia Rozwoju sfinalizowała i ogłosiła plan działania.
 • Wsparcie otrzymało 840 zgłoszeń.
 • Wolontariusze i Rekrutacja rozwiązały komisję Video i Multimediów Fanowskich oraz zmieniły nazwę komisji Czasopisma na komisję TWC.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Oświadczenie o sytuacji finansowej

Na dzień 31 grudnia 2016 Na dzień 31 grudnia 2015
AKTYWA
Środki pieniężne i ekwiwalenty 589 376,55 426 347,97
Należności
Inwestycje 10 144,58 10 081,82
Należne odsetki 10,05 62,76
Aktywa trwałe, netto skumulowanej amortyzacji 89 447,31 96 938,01
Łącznie aktywa 688 978,49 USD 533 430,56 USD
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania
Łącznie zobowiązania
AKTYWA NETTO
Niepodlegające ograniczeniom 688 978,49 533 430,56
Podlegające czasowym ograniczeniom
Podlegające stałym ograniczeniom
Łącznie aktywa netto 688 978,49 USD 533 430,56 USD
Łącznie zobowiązania i aktywa netto 688 978,49 USD 533 430,56 USD

Sprawozdanie z działań

Na dzień 31 grudnia 2016 Na dzień 31 grudnia 2015
DOCHÓD
Darowizny bezpośrednie 303 607,89 342 468,69
Darowizny z Matching Programs 3573,79 695,09
Zyski netto z inwestycji 10,05 62,76
Całkowity dochód 307 191,73 USD 343 226,54 USD
WYDATKI
Serwisy programowe
Nasze Własne Archiwum 102 754,22 112 977,89
Drzwi Otwarte 1 060,69 434,69
Twórczość i Kultura Przeobrażona (TWC) 2 043,22 3 167,02
Fanlore 4 427,42 5 699,26
Wsparcie prawne 2 196,76
Popularyzacja na konwentach 943,42
Łącznie wydatki na serwisy programowe 112 482,31 USD 123 222,27 USD
Usługi wspierające
Zbiórki i rozwój członkostwa 19 473,62 26 298,16
Zarządzanie i administracja 19 687,87 36 095,08
Łącznie usługi wspierające 39 161,49 USD 62 393,24 USD
Łącznie wydatki 151 643,80 USD 185 615,51 USD
Zmiana w aktywach netto 155 547,93 USD 157 611,03 USD
Aktywa netto, początek roku 533 430,56 USD 375 819,53 USD
Aktywa netto, koniec roku 688 978,49 USD 533 430,56 USD

Wydatki funkcyjne

Nasze Własne Archiwum Drzwi Otwarte Twórczość i Kultura Przeobrażona (TWC) Fanlore Wsparcie Prawne Popularyzacja na konwentach Zbiórki i rozwój członkostwa Zarządzanie i administracja Łącznie
Sprzęt serwerowy 520,97 11,58 28,94 17,37 578,85
Hosting serwerów 34 708,11 754,42 1 886,04 1 637,88 38 986,45
Hostowany dostawca 1 039,40 1 039,40
Licencje i wsparcie 98,00 98,00
Domeny internetowe 76,00 633,47 41,38 76,00 826,85
Monitorowanie witryn 6 395,00 6 395,00
Hosting witryn 295,55 4 328,89 4 624,44
Firewall 89,10 1,98 4,95 2,97 99,00
Wydatki na wykonawców 15 709,98 15 709,98
Wydatki profesjonalne
Trening 328,89 5,25 13,12 7,87 355,13
Podróże 1896,76 1 896,76
Zarządzanie i administracja 2 536,45 99,00 2 646,65 5 282,10
Plug-iny 328,00 1 775,80 2 103,80
Usługi fachowców 300,00 300,00
Opłaty zgłoszeniowe
Opłaty rejestracyjne
Drukowanie
Towar premium 2 134,72 2 134,72
Opłaty za transakcje 11 779,72 11 779,72
Opłaty bankowe 12,72 12,72
Opłaty pocztowe i wysyłka 1 922,46 2 197,34 4 119,80
Oprogramowanie do monitorowania członkostwa 3 200,00 3 200,00
Oprogramowanie biletowe 424,00 424,00
Zarządzanie projektami
Znaki towarowe
Ubezpieczenie 3 007,75 3 007,75
Opłaty bankowe 609,38 609,38
Opłaty za składanie zeznań podatkowych
Oprogramowanie księgowe 861,25 861,25
Koszt amortyzacji 42389,73 941,99 2 354,99 1 412,99 47 099,70
Łącznie 102 754,22 USD 1 060,69 USD 2 043,22 USD 4 427,42 USD 2 196,76 USD 19 473,62 USD 19 687,87 USD 151 643,80 USD

Wydatki programowe

2016 2015
WYDATKI PROGRAMOWE
Nasze Własne Archiwum
Sprzęt serwerowy 520,97 908,10
Hosting serwerów 34 708,11 33 425,67
Licencje i Domeny 31 327,87
Domeny internetowe 76,00 114,00
Monitorowanie witryn 6 395,00 5 400,00
Firewall 89,10
Wydatki na wykonawców 15 709,98 99,00
Wydatki profesjonalne
Trening 328,89
Podróże
Amortyzacja 42 389,73 36 669,25
Zarządzanie i administracja 2 536,45 5 034,00
Łącznie 102 754,22 USD 112 977,89 USD
Drzwi Otwarte
Domeny internetowe 633,47 185,18
Hosting witryn 295,55 150,51
Plug-iny 32,67
Zarządzanie i administracja 99,00 99,00
Łącznie 1 060,69 USD 434,69 USD
Twórczość i Kultura Przeobrażona (TWC)
Sprzęt serwerowy 11,58 20,18
Hosting serwerów 754,42 732,51
Licencje i wsparcie 696,17
Firewall 1,98
Wydatki na wykonawców
Trening 5,25
Podróże 577,28
Amortyzacja 941,99 814,87
Wydatki profesjonalne 328,00 326,00
Łącznie 2 043,22 USD 3 167,02 USD
Fanlore
Sprzęt serwerowy 28,94 50,45
Hosting serwerów 1 886,04 1 831,28
Licencje i wsparcie 98,00 1 740,44
Firewall 4,95
Wydatki na wykonawców
Wydatki profesjonalne
Trening 13,12
Amortyzacja 2 354,99 2 037,18
Domeny internetowe 41,38 39,91
Łącznie 4 427,42 USD 5 699,26 USD
Wsparcie Prawne
Opłaty zgłoszeniowe 300,00
Podróże 1 896,76
Trening
Zarządzanie i administracja
Łącznie 2 196,76 USD
Popularyzacja na konwentach
Podróże 943,42
Opłaty rejestracyjne
Drukowanie
Towar premium
Łącznie 943,42 USD
Łącznie serwisy programowe 112 482,31 USD 123 222,27 USD
ZBIÓRKI
Wydatki związane z darowiznami
Opłaty za transakcje 11 779,72 12 557,05
Opłaty bankowe 12,72
Łącznie 11 792,44 USD 12 557,05 USD
Premium
Towary premium 2 134,72 4 395,78
Opłaty pocztowe i wysyłka 1 922,46 3 945,33
Łącznie 4 057,18 USD 8 341,11 USD
Członkostwo
Oprogramowanie do monitorowania członkostwa 3 200,00 5 400,00
Oprogramowanie biletowe 424,00
Łącznie 3 624,00 USD 5 400,00 USD
Zbiórki łącznie 19 473,62 USD 26 298,16 USD
WEWNĘTRZNE ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA
Strona OTW i podstrony
Sprzęt serwerowy 17,37 30,27
Hosting serwerów 1 637,88 1 407,20
Hostowany dostawca 1 039,40 1 521,38
Domeny internetowe 76,00 2 161,21
Hosting witryn 4 328,89 841,94
Wydatki na wykonawców
Firewall 2,97
Licencje i wsparcie 1 044,26
Plug-iny 66,33
Amortyzacja 1 412,99 1 222,31
Trening 7,87
Łącznie 8 589,70 USD 8 228,57 USD
Inne
Wydatki profesjonalne 1 775,80
Zarządzanie projektem
Znaki towarowe
Ubezpieczenie 3 007,75 2 981,25
Opłaty bankowe 609,38 1 103,49
Opłaty za składanie zeznań podatkowych 60,00
Oprogramowanie księgowe 861,25 522,00
Opłaty pocztowe i wysyłka 2 197,34 439,06
Podróże 20 687,71
Zarządzanie i administracja 2 646,65 2 073,00
Łącznie 11 098,17 USD 27 866,51 USD
Wewnętrzne zarządzanie i administracja łącznie 19 687,87 USD 36 095,08 USD
Wydatki łącznie 151 643,80 USD 185 615,51 USD

UWAGI DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Uwaga 1. – Charakter działalności i istotne elementy polityki rachunkowej

Organizacja

Organizacja na Rzecz Twórczości Przeobrażonej (OTW) została utworzona jako organizacja non-profit w stanie Delaware w dniu 5 września 2007 roku posiada status 501(c)(3) organizacji non-profit w ramach Internal Revenue Code. OTW została założona przez fanów, aby służyć interesom fanów, zapewniając dostęp i zachowując twórczość oraz kulturę fanowską w jej niezliczonych formach. OTW jest wspólnym wysiłkiem zainicjowanym i napędzanym przez fanów dla fanów. Ponad 500 wolontariuszy wnosi swój wkład do pięciu głównych projektów OTW (Nasze Własne Archiwum, Drzwi Otwarte, Fanlore, Wsparcie Prawne, Twórczość i Kultura Przeobrażona), a także pomaga w pozyskiwaniu funduszy, rozwoju członkostwa oraz wewnętrznym zarządzaniu i administracji.

Załączone sprawozdania finansowe zostały przygotowane zgodnie z Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), co jest wymogiem dla organizacji non-profit. Są one wykazywane na podstawie zmodyfikowanej metody kasowej, w której wydatki są rejestrowane w momencie zapłaty, a darowizny są rejestrowane w momencie ich otrzymania, z wyjątkami dotyczącymi amortyzacji.

Prezentacja sprawozdań finansowych

OTW zgłasza informacje dotyczące swojej sytuacji finansowej i działalności zgodnie z podziałem na klasy aktywów netto: aktywa netto niepodlegające ograniczeniom, aktywa netto podlegające czasowym ograniczeniom oraz aktywa netto podlegające stałym ograniczeniom. Obecnie, wszystkie aktywa są sklasyfikowane jako niepodlegające ograniczeniom

Wykorzystanie danych szacunkowych

Przygotowanie sprawozdań finansowych w zgodzie z ogólnie przyjętymi praktykami rachunkowości wymaga od kierownictwa dokonania szacunków i założeń, które wpływają na raportowane kwoty aktywów i zobowiązań w okresie objętym przez sprawozdanie, jak również raportowane wysokości dochodów i wydatków w czasie tegoż okresu.

Faktyczne kwoty mogą różnić się od szacunkowych.

Środki pieniężne i ekwiwalenty

Na potrzeby sprawozdań finansowych OTW przyjmuje, że wszystkie wysoce płynne inwestycje nabyte o pierwotnym terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące lub mniej, są ekwiwalentami pieniężnymi. OTW obecnie nie posiada ekwiwalentów pieniężnych.

Inwestycje

Inwestycje obejmują świadectwa depozytowe o pierwotnym terminie zapadalności wynoszącym 18 miesięcy.

Mienie i sprzęt

Sprzęt i usprawnienia są rejestrowane na podstawie ceny zakupu lub uczciwej wartości rynkowej. OTW kapitalizuje wszystkie przejęcia z progiem kosztów wynoszącym 500 USD. Amortyzacja jest rejestrowana przy użyciu metody 200% Double-Declining Balance.

Darowizny

Wszystkie przyjęte darowizny są zapisywane jako niepodlegające ograniczeniom, czasowo podlegające ograniczeniom, lub stale podlegające ograniczeniom, w zależności od istnienia i/lub natury ograniczeń darczyńcy. OTW nie ma obecnie żadnych tymczasowo ograniczonych lub trwale ograniczonych datków.

Płatność produktami lub usługami w naturze

OTW obecnie nie przypisuje wartości aktywności wolontariuszy w Deklaracji Działalności.

Serwisy programowe

Nasze Własne Archiwum: Obejmuje wszystkie działania związane z prowadzeniem i utrzymywaniem strony archiveofourown.org.

Drzwi Otwarte: Obejmuje wszystkie działania związane z importem zagrożonych archiwów fanfiction, kosztem domeny i kosztem serwerów przypisanych do podstrony Drzwi Otwartych.

Fanlore: Obejmuje wszystkie działania związane z prowadzeniem i utrzymywaniem strony fanlore.org.

Twórczość i Kultura Przeobrażona: Obejmuje wszystkie czynności związane z produkcją i hostingiem artykułów do okresowych numerów czasopisma naukowego.

Wsparcie Prawne: Obejmuje wszystkie czynności związane z wypełnianiem petycji i poszerzaniem wiedzy na temat amerykańskich praw autorskich i dozwolonego użytku.

Popularyzacja na konwentach: Obejmuje wszystkie działania związane z rozszerzeniem obecności OTW na spotkaniach fanowskich.

Koszty zapewnienia programów OTW i usług wspierających zostały podsumowane na podstawie funkcjonalnej w zestawieniu kosztów funkcjonalnych. W związku z powyższym niektóre koszty zostały rozdzielone pomiędzy programy i usługi objęte programem.

Zobacz podpunkt 1. – Wydatki programowe dla porównania do wydatków z zeszłego roku.

Podatki dochodowe

OTW to organizacja non-profit US 501c3 wyłączona z federalnego podatku dochodowego i stanowego podatku franczyzowego na podstawie artykułu 501(c)(3) Internal Revenue Code oraz artykułu 1902(b)(6), tytułu 30 Delaware State Taxation Code. W związku z tym, żadne informacje dotyczące podatków dochodowych nie zostały zaznaczone w tych sprawozdaniach finansowych.

Uwaga 2. – Sprzęt

Na dzień 31 grudnia 2016 roku koszt sprzętu przedstawiał się następująco:

2016 2015
Serwery 224 531,31 186 244,31
Sprzęt związany z serwerem 14 377,73 13 055,73
Firewall 3 405,35 3 405,35
Łącznie 242 314,39 USD 202 705,39 USD
Skumulowana amortyzacja (152 867,08) (105 767,38)
Łącznie netto 89 447,31 USD 96 938,01 USD

O OTW: NASZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI

NASZA MISJA

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest organizacją non-profit, stworzoną przez fanów dla fanów, aby zapewnić dostęp do twórczości fanowskiej oraz chronić historię i kulturę fanowską w jej rozmaitych formach. Wierzymy, że twórczość fanowska jest twórczością przeobrażoną i jako taka jest zgodna z prawem.

OTW reprezentuje przeobrażoną twórczość fanowską, która jest historycznie zakorzeniona przede wszystkim w kulturze kobiecej. OTW zachowa zapis tej historii realizując naszą misję, jednocześnie zachęcając do nowych sposobów wyrażania tożsamości kulturowej w ramach fandomu.

NASZA WIZJA

Dążymy do przyszłości, w której wszystkie prace fanowskie są uważane za przeobrażone, a przez to akceptowane jako aktywność twórcza zgodna z prawem. Jesteśmy innowacyjni i aktywni w ochronie i obronie naszej pracy przed wyzyskiem komercyjnym oraz problemami prawnymi. Zabezpieczamy fanowską kulturę, wartości i ekspresję artystyczną poprzez ochronę i wspieranie członków fandomu, naszej pracy, opinii, historii i tożsamości. Jednocześnie oferując jak najszerszy dostęp do działalności fanowskiej dla wszystkich fanów.

NASZE WARTOŚCI

 • Cenimy twórczość przeobrażoną i innowacyjne społeczności, z których twórczość ta się wywodzi, włączając w to media, real person fiction (twórczość dotyczącą rzeczywistych osób), anime, komiksy, muzykę i vidding.
 • Cenimy naszą tożsamość jako przeważająco kobiecą społeczność o bogatej historii kreatywności i opinii.
 • Cenimy naszą infrastrukturę, całkowicie opartą na wolontariacie, oraz fanowską kulturę darów, która widzi wartość w wachlarzu przeróżnych działań.
 • Cenimy upowszechnianie działań fanowskich wśród wszystkich, którzy pragną wziąć w nich udział.
 • Cenimy nieskończoną różnorodność we wszystkich kombinacjach. Cenimy wszystkich fanów, którzy biorą udział w powstawaniu twórczości przeobrażonej: fanów każdej rasy, płci, kultury, tożsamości seksualnej czy sprawności. Cenimy niczym niepowstrzymaną inspirację, wymianę pomysłów i kultur fanowskich, jednocześnie starając się uniknąć homogenizacji i centralizacji fandomu.

O OTW: KIM JESTEŚMY

OTW jest prowadzone przez fanów dla fanów. Wszyscy członkowie Zarządu OTW aktywnie uczestniczą w życiu fandom, podobnie jak ponad 500 członków personelu i wolontariuszy.

ZARZĄD

Matty Bowers po raz pierwszy natknęła się na fandom w maju 1998; jednak nie wciągnęła się tak naprawdę aż do 2001 roku. Choć jej pierwszymi były Nieśmiertelny oraz Buffy, szybko dała się wciągnąć w nurt wielu innym fandomom. Dzisiaj można ją nazwać fanką samego fandomu; przeczyta w zasadzie każdą pracę o epickiej długości, z dowolnego fandomu! Przez pierwsze kilka lat Matty głównie się przyglądała, a po paru latach zaczęła brać udział w fanowskich projektach, takich jak newslettery czy społeczności polecające. Kiedy po raz pierwszy usłyszała szepty na temat zbudowania miejsca, gdzie to fandom byłby właścicielem serwerów, czuła się zafascynowana i zaintrygowana, i dołączyła do OTW jako administrator tagów podczas naboru w 2009 roku. Od tamtej pory pracowała w Komisjach Wsparcia, Dokumentacji AO3 i Nadużyć. Matty ukończyła studia, uzyskując uprawnienia nauczycielskie, i spędziła ponad dziesięć lat ucząc, nim przeniosła się do pracy w dziedzinie technologii. Obecnie jest managerem w lokalnej firmie, w wolnych czasie zaś bywa asystentem do spraw technologicznych dla swoich licznych przyjaciół i rodziny.

Kristina Busse jest jedną z założycielek oraz współedytorką akademickiego czasopisma OTW
Twórczość i Kultura Przeobrażona, pracuje dla OTW już od 8 lat. Pomogła edytować kilka akademickich książek na temat fanfiction oraz kultur fanowskich i wciąż sama publikuje w tej dziedzinie. Jej książki to między innymi Framing Fan Fiction (2017) jak również współedytowana kolekcja esejów Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, Sherlock and Transmedia Fandom, oraz The Fan Fiction Studies Reader. Wszystkie zyski z ostatniej pozycji zostają przeznaczone na OTW. Kristina stała się częścią zorganizowanego fandomu jako shipper Buffy/Angel w późnych latach 90. i była częścią dużo większej ilości fandomów niż sama się do tego przyznaje. Obecnie zafascynowana jest Dragon Age, MCU i Vorkosigan. Posiada tytuł doktora języka angielskiego z Uniwersytetu Tulane i uczy na wydziałach filozofii oraz studiów nad kulturową tożsamością płci na Uniwersytecie Południowej Alabamy. Uczy wszystkiego od logiki i mitologii do studiów fanowskich i historii LGBT. Kristina jest przeszczepioną obywatelką Niemiec, mieszkającą w południowych Stanach Zjednoczonych wraz z rodziną oddanych fanów gier planszowych.

Aline Carrão (Przewodnicząca) pracowała w sferze ochrony konsumentów oraz prawa cywilnego, obecnie kontynuuje swoją edukację, by pracować jako urzędniczka administracji państwowej. Aline odkryła fandom, kiedy Harry Potter brał świat szturmem i nigdy nie odeszła. Do OTW dołączyła w roku 2013 jako administrator tagów i z wolna wciągała się w inne aspekty działalności organizacji; teraz jest członkiem personelu Wsparcia oraz Tłumaczeń. We Wsparciu odpowiadała na troski, pytania i komentarze użytkowników; w Tłumaczeniach koordynuje pracę ponad 150 wolontariuszy, doprowadzając do końca restrykcyjne czasowo projekty, w atmosferze stałej i produktywnej komunikacji całego zespołu.

Priscilla Del Cima ma wykształcenie prawnicze oraz MBA w Zarządzaniu Projektami. Dołączyła do OTW w 2009 roku i od tamtej pory pracowała w różnych komisjach, między innymi Komisji ds. Rozwoju i Członkostwa oraz Dokumentacji AO3. Pełni funkcję przewodniczącej w Tłumaczeniach, począwszy od pracy przy rekrutacji w roku 2013, a także pracuje nad odbudową zespołów Finansów i Fanlore.

Atiya Hakeem (Skarbnik) otrzymała stopień licencjata z biologii na Kalifornijskim Instytucie Technicznym, a następnie studiowała na Uniwersytecie Hawajskimi, aby zdobyć tytuł doktora w naukach biomedycznych. Po wieloletniej pracy w Caltech, gdzie jako neurobiolog badała autyzm i poznanie społeczne, niedawno powróciła na Hawaje i spędza czas z mrównikami jako wolontariuszka w honolulskim zoo. Fandom był dla niej zawsze drogą ucieczki i ujściem dla kreatywności, z zainteresowaniami, w skład których wchodziły Star Trek, baseball, epoka wielkich żaglowców, Hawaii Five-O i anime, które ostatecznie doprowadziły do pracy przy konwentach Anime Expo i AX New York. Dołączyła do AO3 w 2012 roku jako członek Wsparcia AO3 i od tego czasu odpowiedziała na około 5000 zapytań użytkowników. Zmotywowana pragnieniem bezpośredniego zaangażowania się w kontynuowanie działania Archiwum, dołączyła do AD&T (Komisji kodowania i designu związanej z Archiwum) jako tester, zaś obecnie przewodzi podkomisji Testowania i Kontroli Jakości. Była również częścią grup roboczych Zmiany Kategorii oraz Badań.

Katarina Harju jest szwedzkojęzyczną finką pracującą obecnie nad tytułem naukowym z Technologii Informacyjnej. Wcześniej przez wiele lat pracowała w księgowości. W 2000 roku, po przeczytaniu o fandomie w czasopiśmie (i jest dozgonnie wdzięczna za to, że w momencie nudy sięgnęła po akurat ten egzemplarz), zaczęła jego poszukiwania. Stworzyła prace fanowskie dla wielu fandomów. Większość z nich można znaleźć na jej stronie AO3. Gdzieś po drodze zakochała się w podfikach; w dalszym ciągu pisze fiki, nagrywa podfiki, a nawet od czasu do czasu wykonuje fanowskie rękodzieła, choć nie tak często jakby tego chciała. Katarina od początku uważnie śledziła pracę OTW, a sama zaangażowała się w 2013 roku jako członek komisji Tłumaczeń, gdzie obecnie jest zarówno wolontariuszem, jak i członkiem personelu. W 2014 spędziła trochę czasu jako administrator tagów, a obecnie służy również w komisji Nadużyć AO3.

Alex Tischer (Sekretarz), DrMedVet jest weterynarzem ECC. Pochodzi z Niemiec, obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. W fandomie jest od czasów poprzedniego millenium, odwiedzając od tego czasu więcej fandomów niż można by tu wymieniać. Do najbardziej bieżących zaliczyć można Rzeki Londynu, Impersonalnych i Mad Max: Na Drodze Gniewu. Od 2008 roku Alex stale należy do OTW i jest w różnym stopniu wolontariuszem organizacji przez ten sam okres czasu. Poza fandomem mediów fascynuje się również dziwnym i wspaniałym światem sportu, którego niszowe grupy w zaskakujący sposób przypominają fandomy. Gdy nie ma do czynienia z chorymi zwierzętami, Alex prowadzi kursy samoobrony, wspina się i biega w terenie prawie tak często, jak konsumuje media.

BYLI ZASŁUŻENI CZŁONKOWIE ZARZĄDU

2015

 • Eylul Dogruel
 • Soledad Griffin
 • Andrea Horbinski
 • M.J. MacRae
 • Cat Meier
 • Jessica Steiner

2014

 • Franzeska Dickson
 • Anna Genoese
 • Nikisha Sanders

2013

 • Julia Beck
 • Maia Bobrowicz
 • Ira Gladkova
 • Kristen Murphy

2012

 • Francesca Coppa, PhD
 • Naomi Novik
 • Jenny Scott-Thompson

2011

 • Rachel Barenblat
 • Hele Braunstein
 • Sheila Lane
 • Allison Morris

2010

 • Naomi Novik
 • Rebecca Tushnet, JD
 • Elizabeth Yalkut

2009

 • KellyAnn Bessa
 • Susan Gibel, JD

2008

 • Cathy Cupitt, DCA
 • Michele Tepper, PhD

Przeczytaj więcej na temat poprzednich członków naszego zarządu
Przeczytaj o naszych obecnych Komisjach

KOMISJE

Administracja Tagów
Dokumentacja AO3
Drzwi Otwarte
Fanlore
Finanse
Komunikacja
Międzynarodowe Działania Informacyjne
Nadużycia
Pomoc Prawna
Rozwój i Członkostwo
Sieci/Strategia, Design i Rozwój w Sieci
Strategia Rozwoju
Systemy
Tłumaczenia
TWC
Ułatwienia dostępu, Design i Technologia
Wolontariusze i Rekrutacja
Wsparcie
Wybory

GRUPY ROBOCZE

Polityka Treści