Rali Aelodaeth Hydref 2022: Diolch Am Eich Gefnogiad

Mae ein rali aelodaeth wedi dod i ben, a ni allem ni fod yn fwy diolchgar am eich haelioni. Rydym ni’n falch i gyhoeddi oherwydd 7,683 o rhoddyddion o 78 o wledydd, rydym ni wedi codi cyfanswm o $276,467.69 (UD)!

Rydyn ni’n enwedig o blês fod 6,147 ohono chi wedi penderfynnu dechrau neu adnewyddu’ch aelodaeth OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) hefo’ch rhoddiad.

Er fod y rali aelodaeth wedi cwpla am y cyfnod, mi rydyn ni’n derbyn rhoddion trwy gydol y flwyddyn. Mi allwch chi ddod yn aelod pleidleisiol ar unrhyw cyfnod o’r flwyddyn — mae o’n angen i chi ymuno erbyn 23:59 UTC ar y 30ain o Fehefin i fod yn gymwys i bleidleisio yn ein etholiadau Bwrdd Llywodraethydd OTW blynyddol ym mis Awst.

Wrth fod ein tîm Datblygiad ac Aelodaeth yn gweithio’n galed yn bostio’ch anrhegion rhoddiad, hoffwn ni gymryd foment i ddweud diolch. Ni fyddem ni yma heb eich gefnogaeth yn eu hamrywiad o ffyrdd: eich gyfraniadau ariannol, erthyglau Ffanllên, dyfyniadau Transformative Works and Cultures – TWC (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy), sylwadau a chanmoliadau ar Archive of Our Own – AO3 (Archif Ein Hunain), a ffanweithiau newydd a hen. Mae’n meddwl y byd I ni ac mi rydyn ni’n hynod o ddiolchgar! Diolch yn fawr iawn am eich gyfranogiad yn y rali yma, ac am wneud yr OTW beth mae o heddiw.


Mae’r OTW yn mudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Event

Comments are closed.