Rali Aelodaeth Ebrill: Mae Eich Cefnogaeth yn Bwysig

O fewn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), mae llawer wedi digwydd o fewn y misoedd diweddar. Dyma cipolwg ar rai o’r llawer o bethau newydd a diddorol mae’r OTW wedi bod yn ei gwneud oherwydd eich cefnogaeth.

Mae ein tîm Systemau wedi bod yn wenyn brysur y tymor hyn! Mae’r nifer o ffangyfryngau ar gael ar yr “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hyn) yn tyfu, a’r nifer o ddefnyddwyr ac ymwelwyr. Mae angen fwy o le ar gyfer storio’r ffangyfryngau rhain, a fwy o ledwaith band i gwesteio pawb. Mae hefyd angen ar gyfer cyfrifiaduron gyflymach sydd gallu chwilio trwy weithiau’n gyflymach ac ateb mwy o ymholiadau ar yr un pryd. Mae Your donations yn helpu Systemau prynu’r peiriannau rydym ni angen i cadw ein prosiectau yn rhedeg ar gyfer ffaniau fel chi! Gallwch darganfod dadansoddias o’n costau am 2017 isod. (Am wybodaeth fwy benodol ar ariannau’r OTW, gwelwch y cyllideb 2017.)

Costiau yn nhrefn prosiectau: Archif Ein Hun: 75.7%. Drysau Agored: 0.5%. Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy: 1.5%. Ffanllên: 2.7%. Eiriolaeth Cyfreithiol: 1.2%. Ymestyniad Confensiwn: 1.8%. Gweiniad: 8.4%. Codi Arian: 8.2%.

Mae llawer o tîmau eraill wedi bod yn gweithio’n galed hefyd! Mae’r bwyllgor Cyfraith wedi parhau ei gwaith trwy ymateb i gwestiynau ffan ac ffeilio datganiadau amicws mewn achosau newydd, yn cynnwys Cross v. Facebook, “yn erbyn drosymestyniad o gyfreithiau hawl-hybu”. Ar yr un pryd, mae AO3 wedi cyrraedd 2 filiwn o ffangyfryngau yn Ragfyr, sef carreg filltir newydd!

Yn ychwanegol, mae ”Transformative Works and Cultures” – TWC (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadol) wedi cyhoeddi cyhoeddiad 23, sef cyhoeddiad arbennig amdan y deyrnas “Sherlock Holmes”, a chaiff ei golygu gan gwestai Roberta Pearson ac Betsy Rosenblatt. Mae’r cyhoeddiad yn cynnwys erthyglau ar ffangelf a gwahaniaethau cenedl yn y deyrnas, ac hefyd adolygiadau o llyfrau i wneud a “Sherlock Holmes”. Mae hi hefyd â chlawrgelf arbennig! Mae’r TWC, fel pob un o brosiectau’r OTW, yn dibynu ar eich cyfranniadau i gyhoeddu’r erthyglau academaidd rhain am archwilwyr presennol ac yn yr dyfodol!

Eich help chi sy’n gwneud gyd o hyn yn bosib. I rhoi eich cymorth i’r gwaith bwysig mae’r tîmau yn eu gwneud, cyfrannwch heddiw!

Caiff y post newyddion hon ei chyfieithu gan gyfieithwyr gwirfoddoladwy yr OTW. I ddysgu mwy am ein gwaith, gwelwch y tudalen Gyfieithu ar transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.