Rali Aelodaeth Ebrill 2022: Diolch Am Eich Cymorth

Mae rali aelodaeth Ebrill yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi gorffen, ac rydym yn hapus i ddweud rydym wedi rhagori ein targed codi arian o $40,000.00 (UD), gyda chyfanswm o $275,724.51 (UD) wedi’i gyfranu gan 7,528 o bobl, o 84 o wledydd. Rydym yn benodol o falch bod 5,810 o gyfranyddion wedi dewis i adnewyddu neu ddechrau aelodaeth OTW.

Diolch o galon i bawb yn ein cymuned fyd-eang a wnaeth rhannu, postio am, neu gefnogi trwy gydol y rali. Mae eich cefnogaeth yn cynorthwyo ein cenhadaeth barhaol: i weini ar ddiddordebau ffaniau trwy agor mynediad i a diogelu hanes ffangyfryngau a ffan ddiwyllianau, o bob math a ffurf. Rydym yn falch bod hyn mor bwysig i chi a fuent i ni.

Ac os yw hyn y tro cyntaf clywsoch am y rali — paid phoeni! Mae’r OTW yn derbyn cyfraniadau trwy ydol y flwyddyn, ac mae pob un o’n buddiannau aelodaeth ac anrhegion diolchgarwch ar gael pryd bynnag rydych yn cyfrannu.


Mae’r OTW yn mudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Uncategorized @cy

Comments are closed.