Rali Aelodaeth Ebrill 2021: Canmol i Chi

Caiff yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ei sefydlu gan ffaniau ar gyfer ffaniau yn 2007, gyda chenhadaeth o weini ar deyrnassoedd ffanyddol trwy arbed ac annog creadigaeth o gyfryngau ffanyddol. Pedair ar ddeg blwyddyn yn ddiweddarach, mae ein hymrwymiad yn aros yn ddiysgog. Naillai trwy eiriolaeth gyfreithiol yn erbyn cyfraith gwrth-ffanyddol byd eang, achub ffanweithiau mewn peryg, recordio hanes ffanyddol, darparu lle i astudiaethau ffanyddol, neu weini eich ffanweithiau hen a newydd, mae’r OTW yn gweithio i amddiffyn ffaniau a’r gweithiau trawsffurfiol maent nhw yn eu creu.

Ond ni allem wneud hyn heb eich help. Fel yr ydym yn ei wneud pob mis Ebrill a Hydref, dros y tri dydd nesaf rydym yn gofyn i chi ystyried ymuno â’r OTW a chyfrannu i gefnogi ein gwaith. Os nad ydych allu cyfrannu’r amser hwn, ystyriwch rannu pyst newyddion y rali gydag eraill yn eich rhwydweithiau ffanyddol, a byddwch yn ymwybyddus sut bynnag rydych yn dangos eich ymrwymiad i’r OTW, mae eich cyfrannogiad a’ch brwdfrydedd yn wir yn cael eu gwerthfawrogi.

I ddangos ein gwerthfawrogiad am haelioni ein cyfranogyddion, mae gennym ni ychwanegiad newydd i’n detholiad eang o anrhegion diolchgarwch. Gallwch ddewis casgliad sticer canmol enfys pan rydych yn gwneud cyfranniad o $40 (UD) neu fwy. Gallwch nawr, o’r diwedd, rhoi canmol i’ch ffrindiau, anifeiliaid anwes a gwrthrychau tŷ!

Chwech sticer, pob un yn dangos logo yr AO3 gyda pump calon canmol lliw enfys mewn siap arch uwch ei phen. Ma’r logo yn cael ei ddangos mewn lliwiau coch, oren, melyn, gwyrdd, glas a phorffor.

Cofiwch, os na allwch gyfrannu at y lefel hon, ond hoffech geisio am hyn neu anrheg diolchgarwch arall, gallwch ddewis i gyfrannu maint llai ar sail gyson trwy ein tudalen gyfranniadau cylchol. Cysylltwch â’n tim Datblygiad ac Aelodaeth unwaith rydych wedi sefydlu eich cyfraniad cylchol, a gad iddynt wybod pa eitem hoffech arbed arian ar gyfer. Byddent yn dechrau cyfri eich cyfanswm tuag at yr anrheg diolchgarwch rydych wedi dewis.

Mae cyfraniadau o $10 (UD) neu fwy hefyd yn gwneud y cyfranydd yn gymwys ar gyfer aelodaeth yr OTW. Bydd aelodau yn derbyn eicon digidol arbennig gallwch ddefnyddio ar eich cyfrif ”Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) neu ar gymunedau cymdeithasol. Yn fwy pwysig, mae aelodaeth yn eich gadael i bleidleisio yn etholiadau blynyddol Bwrdd Llywodraethydd yr OTW. Darganfyddwch mwy am aelodaeth a phleidleisio fama.

Ar gyfer cefnogyddion OTW o’r Unol Daleithiau ffordd haws i ychwanegu gwerth at eich cyfranniad yw trwy gydweddiad cyfrannu cyflogydd. Mae sawl cyflogydd yn cyfrannu’n gyfartal i achosion elusennol chefnogir gan eu gweithyddion: beth am siarad â’ch cyflogydd i weld os mae’r nodwedd hon ar gael?

Os rydych wedi bod fama am bob rali ers y dechrau, neu os mae hyn yw eich rali gyntaf, rydym ni mor ddiolchgar o’ch cymorth a’ch cyfraniadau. Gad i ni weithio gyda’n gilydd i wneud y rali hon yn un llwyddianus: ac os allwch, cyfrannwch heddiw!


Mae’r OTW yn fudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, a hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan gyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Event

Comments are closed.