Pwyllgor Cyfieithu

Pwy ydym ni?

Mae’r pwyllgor Cyfieithu yn dîm gwbl-wirfoddoladwy, gydag aelodau dros y byd i gyd. Ein cyfrifoldeb pennaf yw i wneud cynnwys yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a’i phrosiectau yn hygyrchol i ffaniau sydd ddim yn siarad Saesneg. Rydym yn hefyd yn helpu pwyllgorau arall yr OTW cyfathrebu â ffaniau a defnyddyddion sydd ddim yn siarad Saesneg.

Yn fewnol, mae’r pwyllgor wedi’i rhannu mewn i gyfieithyddion a rheolyddion gwirfoddoladwy. Mae cyfieithyddion yn gweithio mewn tîmau iaith; maen nhw’n creu ac ail-ddarllen testynau sydd wedi’i gyfieithu. Mae rheolyddion gwirfoddoladwy yn cydlynu’r tîmau iaith ac yn delio â thasgiau gweinyddol, fel creu ac uwchlwytho dogfennau, cadw llygaid ar derfynoedd amser, cyfweld â chyfieithyddion potensial, ac hyfforddi gwirfoddolyddion newydd.

Mae gennym ni 46 dîm iaith, o bob maint; Affricâneg, Almaeneg, Arabeg, Bengaleg, Bwlgareg, Catalaneg, Cirgiseg, Corïeg, Croateg, Cymraeg, Daneg, Eidaleg, Estonaidd, Fietnameg, Ffilipineg, Ffineg, Ffrangeg, Groegaidd, Hebraeg, Hindi, Hwngareg, Iseldireg, Indoneseg, Lithwaneg, Macedonaeg, Maleieg, Marathi, Norwyeg, Persieg, Portiwgaleg Brasilaidd, Portiwgaleg Ewropeaidd, Pwyleg, Rwmaneg, Rwsieg, Sbaeneg, Serbeg, Siapanïeg, Sinhaleg, Slofaceg, Slofeneg, Swedeg, Teieg, Tsieceg, Tsieinïeg, Tyrceg ac Wcráneg. Rydym yn edrych am gyfleon i ddechrau timau iaith newydd trwy’r amser!

Ein Gwaith

Mae’r pwyllgor Cyfieithu yn cyfieithu adnoddau’r OTW a’i phrosiectau, yn cynnwys prif wefan y fudiad a Holiadau Cyffredin “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun). Rydym yn hefyd yn gweithio ar erthyglau newyddion ac hysbysiadau i brosiectau’r OTW, fel hysbysiadau mewnforol Open Doors (Drysau Agored), erthyglau newyddion AO3, a ralïau aelodaeth OTW

Rydym yn hefyd yn cydweithio â thîmau Polisi a Chamdriniaeth a Chefnogaeth AO3 i gyfieithu negeseuon a cheisiau defnyddydd, ac i helpu ateb sylwadau ddi-Saesneg ar erthyglau cyhoeddus.

Tîm Cymraeg – Pwy Ydym Ni?

  • Cafodd Tîm Cymraeg ei chreu ar y 23ain o Fehefin, 2016.
  • Mae ganddyn nhw 3 wirfoddolydd ar hyn o bryd.
  • Maen nhw wedi gweithio ar gyfieithu cynnwys fel Cwestiynau Cyffredin AO3 a’r wefan OTW.
  • Maen nhw hefyd yn gweithio ar brosiectau arbennig fel paratoi cyfieithiadau ar gyfer ralïau aelodaeth OTW
  • Mae rhai aelodau o’r tîm yn helpu’r timau Cefnogaeth a Pholisi a Chamdriniaeth cyfathrebu gyda defnyddwyr AO3

Cysylltwch â Ni

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am waith y pwyllgor Cyfieithu, ein tîmau, gwirfoddoli gyda ni, neu os mae gennych chi holiadau, cysylltwch â ni – byddem yn hapus i glywed wrthoch.

Ble ydym ni?

Dyma map y byd sy’n dangos crynodeb o aelodau Cyfieithu OTW fel yr oedd ym mis Rhagfyr 2020. Mae’r gwledydd gyda mwy o aelodau wedi cael eu lliwio’n dywyllach. (Dim ond aelodau a oedd eisiau cael eu dangos ar y map sydd wedi cael eu cynnwys.) Mae’r map yn dangos eu dinasyddiaeth neu statws annedd, yn dibynnu ar pa un yr oedd pob gwirfoddolydd eisiau defnyddio.