Pwyllgor Ariannol

Pwy Ydan Ni

Mae’r pwyllgor Ariannol yn gyfrifol am gadw cofnodion ariannol yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiol) yn gywir, creu a thracio taliadau, gweithio â’r Bwrdd i greu a diweddaru’r cyllideb, paratoi a chyhoeddi datganiadau ariannol addysgol a chywir, a sicrhau bod yr OTW yn cyflawni pob un o’i gofynion ffeilio treth.

Os mae gennych chi unrhyw holiadau amdan ariannau’r OTW sydd ddim wedi cael eu hateb ar y dudalen hon a’i dogfennau cysylltiedig, cysylltwch â’r pwyllgor Ariannol.

Mae ein ralïau cyfrannu yn digwydd yn Ebrill ac Hydref, ond mae eich cefnogeth yn cael ei werthfawrogi trwy’r blwyddyn! Mae cyfraniadau cylch misol yn helpu ni cynllunio o flaen llaw. I gyfrannu at yr OTW, defnyddiwch ein tudalen cyfrannu.

Hen adroddiadau

Am ein dogfennaeth llywodraethi, adroddiadau blynyddol ac ein manylion treth, gwelwch ein tudalen adroddiadau. Gall y datganiadau ariannol sydd wedi cael eu harchwilio yn barod cael eu darganfod fama:

Am fwy o wybodaeth am aelodaeth a chyfraniadau, gwelwch Holiadau Cyffredin Aelodaeth a Chyfraniadau.

Cyn 2016, ni chaiff ein cyllidebau eu cyhoeddu’n gyhoeddus. Caiff rhai cyllidebau eu cynllunio’n fewnol, ac nid oedd rhai wedi cael eu cynllunio mor dda. Gall gwybodaeth cyllideb dilys cael ei ddarganfod yn yr cysylltiadau rhain: