Transformative Works and Cultures (Transformatif Eser ve Kültürler)

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatif Eser ve Kültürler) hayran eserleri ve pratiği üzerine akademik çalışmaları destekleyen, hakemli akademik bir dergidir. Dergi 15 Eylül 2008’de yayınlanmaya başlamıştır. Derginin biri 15 Eylül’de, diğeri 15 Mart’ta olmak üzere yılda iki sayısı yayınlanmaktadır.

TWC kar amacı gütmeyen OTW’nin (Transformatif Eserler Derneği) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans altında lisanslanmış, Altın Açık Erişimli yayınıdır. TWC, tüm büyük akademik veritabanları, açık erişim rehberleri ve Google Akademik gibi servislerde arşivlenmektedir.

TWC’nin hayran eserlerinde alıntı ile ilgili duruşunu burada bulabilirsiniz.

TWC ile ilgili daha çok bilgi için TWC SSS sayfasını kontrol edebilir ve geçmiş ve gelecek sayılara ulaşmak için web sitemizi ve arşivleri ziyaret edebilirsiniz.