Uzman müşavir, ABD telif hakları yasası, adil kullanım ve internette ifade özgürlüğü hakkındaki davaları kısaca özetledi

Dr Seuss v. ComicMix

Ekim 2019’da, OTW Hukuk Komitesi, Dr Seuss v ComicMix davasına bir layiha sunmak için EFF, Public Knowledge, Prof. Francesca Coppa ve Star Trek yazarları gibi destekçileri ile bir araya geldi. Dava, Dr Seuss ve Star Trek’i birleştirerek yapılmış olan “Oh, The Places You’ll Boldy Go” kitabı ile ilgiliydi. Layiha, iki farklı içeriği birleştirerek yapılmış ve yeniden düzenlenmiş (remix) eserlerin artistik ve sosyal değerini ortaya koydu ve bu davayı ilgilendiren kitap gibi iki farklı içeriğin birleşiminden oluşturulmuş eserlerin çoğu zaman kaynak eserlerin adil kullanımı sayıldığını açıkladı.

Smith v Drake

Temmuz 2019’da, OTW Hukuk Komitesi destekçileri ile bir araya gelerek, şarkıcı Drake’in rap şarkılarından birinde şiirsel bir parçadan alıntı kullanması ile ilgili olan Smith v Drake davasına bir layiha sundu. OTW bir eserin adil kullanım ilkesi altında transformatif sayılabilmesi için altta yatan eserinkinde farklı bir anlam veya mesaj iletmek için kullanılmasının yeterli olduğunu ve doğrudan o esere karşı bir eleştiri veya yorum sunmasına gerek olmadığını dile getirdi. OTW aynı zamanda kaynak materyallerden alıntıların transformatif kullanımına adil kullanım ilkesi altında yasal olarak izin veriliyor olması gerektiğini açıkladı.

Star Athletica v. Varsity Brands

ABD Yüksek Mahkemesi ile olan bu dava özetinde, OTW, telif hakları yasasının giyim tasarımlarını da kaplayacak şekilde genişletilmesine karşı çıkmak üzere Public Knowledge ile ve kostümcüleri, evde dikişçileri, kütüphaneleri ve 3D basım konularını temsil eden çeşitli gruplarla birleşmiştir. Dava, amigoluk üniformalarının tasarımıyla ilgili bir telif hakkı anlaşmazlığı hakkındadır fakat konfeksiyon ve endüstriyel tasarıma kadar uzanan bir ima taşımaktadır. Bazı kişiler, davanın cosplay ve benzer hayran kostümcülüğü uğraşları üzerinde de bir etkisi olabileceğini ileri sürmüştür. Bu, OTW’nun bu dava özetini ikame etme sebebi olmuştur. Davanın sonucu fark etmeksizin, OTW, cosplayin hukuken hala izinli olacağına inanmaktadır. Yine de, dava özetinin açıkladığı gibi, genişletilmiş telif hakkı koruması, cosplay yapanların ve diğer kostümcü fanların “yaratıcılık masasında telif hakkı lisanslarının ücretlerini ve işlemlerini parayla karşılayabilenlerden daha az hoş görüldüğü” mesajını verecektir ve bu mesaj telif hakkı yasasının hedefleriyle uyuşmamaktadır.

Stephanie Lenz, v. Universal Music Corp., Universal Music Publishing, Inc., and Universal Music Publishing Group

15 Eylül 2016’da, OTW, Stephanie Lenz’in Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi’nin davaya bakması talebini destekleyen bir müşavir, dava özeti vermek üzere Public Knowledge ile iş birliği yapmıştır. OTW; Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi’nin kararının geçerli olmasına izin vermenin, internette kendini ifade etme özgürlüğünü kısıtlayacağını ve telif hak sahiplerinin sadece bir eserin adil kullanım niteliği taşımadığı “öznel iyi niyet inancı”na dayanarak DMCA yayından kaldırma uyarıları yollamalarına izin verecek sansürlemeye davetiye çıkardığını savunmuştur.

Bu dava özetinde, Dokuzuncu Temyiz Mahkemesinin; DMCA yayından kaldırma uyarıları yollayan telif hakkı sahiplerinin bahsi geçen eserin telif hakkını ihlal ettiğini ve eserin adil kullanım niteliği taşımadığını, sadece “öznel iyi niyet”e sahip olarak belirmelerine izin vererek çıtayı çok düşük tuttuğunu savunduk. Telif hakkı sahiplerinin yayından kaldırma uyarısından önce anlamlı bir değerlendirme yapmasını gerektirecek “nesnel bir iyi niyet” ölçütü uygulamanın lehine tartıştık.

OTW bu dava özetini, Public Knowledge ve Stanford Fair Use Project tarafından sunulan International Documentary Association ile ikame etti. Bu belge, telif hakkı ihlaliyle ilgili asılsız iddiaların, DMCA uyarılarının sürekli olarak kötüye kullanıldığını belgeleyerek, adil kullanım ve yasal konuşmalara zarar verdiğini açıklamaktadır. Tüzük, hak ihlali bildiriminin göndericisini, kullanımın “yasalarla yetkilendirilmiş” olmadığına dair cezai müeyyideyle tasdik etmesini gerektirmektedir ve yanlış beyanları cezalandırmaktadır. Bunun sonucunda, yasalar, hak sahiplerinin, DMCA kapsamında bir ihbarda bulunmadan önce bir kullanımın adil olup olmadığına dair iyi niyet inancı oluşturulmasını gerektirmektedir ve Universal’ın Ms. Lenz’in videosuna yaptığı gibi “aksini kanıtlayana kadar haksızdır” yaklaşımını sergileyenleri cezalandırmaktadır.

Capitol Records v. Vimeo

OTW; federal temyiz mahkemesinin Capitol v. Vimeo’da federal yasayı engelleme girişimini engellemek için federal bir temyiz mahkemesinden bilgi istemek üzere Center for Democracy and Technology, New Media Rights, the Electronic Frontier Foundation ve Public Knowledge ile işbirliği yaptı. Bu dava, konuşma özgürlüğünü ve yenilikleri ve bunların her ikisine de ev sahipliği yapan siteleri tehlikeye sokuyordu. Mahkeme, özellikle, “kırmızı bayrak”ın, bir yayından kaldırma uyarısı almadan bile malzemeyi kaldırması için barındırma hizmetini gerektiren hak ihlaline neden olan malzemeyi neyin oluşturduğunu ele aldı. Bu dava özetinde OTW ve yandaşları, diğer şeylerin yanı sıra mahkeme tarafından belirlenen standardın kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği barındıran sitelere makul olmayan yüksek talepler getireceğini ve adil kullanım doktrini tarafından korunan değerli konuşmayı soğuk tutacağını savundu.

Cindy Lee Garcia v. Google, Inc.,YouTubeLLC, et al., and Nakoula Basseley Nakoula

12 Kasım 2014 tarihinde, mahkeme bir önceki kararının geçersiz olduğu hükmünü verdi ve sadece üç yargıçlı panel değil, tüm mahkeme tarafından davanın Aralık’ta tekrar bakılmasını istedi. OTW, orijinal dava özetindeki argümanlarını geliştirerek yeni bir dava özeti ikame etti.

OTW, TechDirt operatörü Floor46 ile iş birliği yaparak mahkemenin, kararın özellikle bu dava için iyi bir gerçekçi sonuç yaratabilecek olmasına rağmen internette ifade özgürlüğüne zarar verecek kötü bir yasa yapacağı gerçeğini göz önünde bulundurması için dava özeti ikame etti. Dava, Youtube, AO3 gibi birçok içerik barındırıcısının kullanıcılarının paylaştığı şeylere duyarlı olmasını engelleyecek DMCA’nın ve İletişim Ahlakı Yasası’nın 230 bölümünün güvenli liman hükümlerinin kapsamı ve uygulamasını içermektedir.

Fox Broadcasting Company, Inc., Twentieth Century Fox Film Corp., and Fox Television Holdings v. Dish Network L.L.C. and Dish Network Corporation

OTW, Electronic Frontier Foundation ve Public Knowledge ile birleşerek bir dava özeti ikame etti. OTW, “Telif hakkı yasası, Fox gibi telif hakkı sahiplerine eserlerinin kontrolünü tamamen vermemektedir. Bölge mahkemesi, Dish’s Ad Hopper kullanıcılarının, Fox’un münhasır haklarını ihlal etmediğini, ancak Dish’in müşterilerinin kullanımlarından sorumlu olmayacağını ve Fox’un onarılamaz bir zarara uğramadığını tespit ettiğinde, net önceliği ve ses politikasını izledi. Bu Mahkeme, bölge mahkemesinin emrini doğrulamalıdır ancak Dish’in ara kopyasının adil bir kullanım olduğunu açıklığa kavuşturmalıdır” diye savunma yaptı.

 

Salinger v. Colting

OTW, American Library Association, Association of Research Libraries, Association of College and Research Libraries ve Right to Write Fund ile Salinger/60 Years Later dava özetinde işbirliği yapma teklifi aldı. OTW’den Rebecca Tushnet and Casey Fiesler, bu dava özetini hazırlamak üzere Stanford’s Center for the Internet and Society ve the UC Berkeley Hukuk Okulundan avukatlarla işbirliği yaptı.